NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Toxic shock syndrome. TSS. Tampongsjuka

ICD-10: A40

Orsak

Reaktion på toxin från staph. aureus. Ursprung från t.ex. kvarglömd tampong men samma reaktion kan uppkomma vid hudinfektioner och sinuit. En del blir svårt sjuka av toxinet.

 

Symtom

Beroende på ursprunget är initiala sjukdomsbilden varierande. Primärt ofta lokala symptom. Senare vanligen snabbt insjuknande med hög feber, hudrodnad, röda ögon, svulland i slemhinnor och hand-fotsulor. Diarré – kräkningar och chockbild vid allvarligare reaktion.

 

Status

Starkt påverkad patient enligt ovan.

 

Differentialdiagnoser: Sepsis, gastroenterit, intoxikation, diabetescoma, malaria.

 

Utredning

Diagnos ställs genom att påvisa toxinbildande stafylokocker. Lever, njure och blodbild kan vara påverkade.

Behandling

Allmänpåverkad patient: dropp (Ringer-Acetat), syrgas om behov och akut till sjukhus. Ev cortison (Solu-Cortef 100–200 mg) i.v. Vid lång transport och tillgång till antibiotika i.v. ges Zinacef efter att först ha tagit blododling. Obehandlad septisk chock innebär hög mortalitet.

Om lätta symtom och grundinfektionen åtgärdats kan peroral antibiotikabehandling övervägas (böld dränerats, bihåla spolats, kvarglömd tampong avlägsnats, etc).

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefuroxim: Inf Zinacef.

Flukloxaxillin: Mixt/T Heracillin.

Klindamycin: Inf/Mixt/T Dalacin.

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Steroid

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer