NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Förgiftning. Intoxikation. Svampförgiftning. Petroleumprodukter. Maskindiskmedel.

Giftinformationscentralen
Akut: Tel 112
För vården: 08-736 03 84 eller 08-517 747 42

Orsak

Olycksfall eller medvetet intag av olämplig sugstans. Allt från medvetet tablett intag till barnets nyfikenhet och förväxling med ätlig svamp.

Symtom; Magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, allmänna sjukdomssymtom, huvudvärk, liksom svettningar och oro är ospecifika.

Behandling

Utredning/ Behandling:

Frätande ämne som t.ex. maskindiskmedel och liknande – skölj munhålan med ett par glas vatten – inspektera om skador. Om opåverkad patient – ge mjölk eller liknande för utspädning. Vid maskindiskmedel finns risk för skador på esofagus och ventrikel – skall till sjukhus. Undvik kräkning – kan framkalla än mer skada på uppvägen.

Petroleumprodukter: om dyspné fundera kring aspiration – kan kräva inhalation av betastimulerare och syrgas. Vid hostretning (anamnestisk uppgift) i samband med intag eller kräkning inom fyra timmar efter intaget – tänk på aspirationsrisken och uppföljning med lungröntgen. Utspädning via mejeriprodukter – ingen framkallad kräkning.

Misstänkt intag av giftig svamp som söker inom närmsta timmarna; överväg att provocera fram kräkning alt. ventrikelsköljning (onödigt om kräkningar) och aktivt kol. Viktigt att försöka identifiera vilken svampsort det rör sig om – mot vissa finns antidoter. Olika symtomatologi (framför allt gastrointestinala symtom) och prognos. Såväl njur- som leversvikt, hallucinationer eller psykos finns med i panoramat. Giftinformationscentralen vet mer. Ofta kan biologilärare/ svampexperter på orten vara behjälpliga.

Kräksirap till barn 10 ml under 1 års ålder, 15 ml 1–5 år, 30 ml till större barn och vuxna. Kontraindicerat vid frätande ämnen och petroleumprodukter. Oftast rekommenderas att man följer upp detta med aktivt kol som ofta kommer i snabb retur.

I många fall kan ett par fingrar i svalget kunna provocera fram kräkningen fortare. Tänk då på att om man druckit en del före är det lättare att framkalla kräkningen. Ventrikelsköljning via sond framförallt på vuxna medvetslösa patienter. Grov sond, aspiration, sedan sköljning (kroppstempererad lösning) – aspiration tills klart utbyte – följt av aktivt kol.

Aktivt kol för att förhindra vidare absorption 10 – 25 g till barn, till vuxna 25–50 gram.

https://giftinformation.se/kontakta-oss/

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer