Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Förgiftning. Intoxikation. Svampförgiftning. Petroleumprodukter. Maskindiskmedel.

Giftinformationscentralen
Akut: Tel 112
För vården: 08-736 03 84 eller 08-517 747 42

Orsak

Olycksfall eller medvetet intag av olämplig sugstans. Allt från medvetet tablett intag till barnets nyfikenhet och förväxling med ätlig svamp.

Symtom; Magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, allmänna sjukdomssymtom, huvudvärk, liksom svettningar och oro är ospecifika.

Behandling

Utredning/ Behandling:

Frätande ämne som t.ex. maskindiskmedel och liknande – skölj munhålan med ett par glas vatten – inspektera om skador. Om opåverkad patient – ge mjölk eller liknande för utspädning. Vid maskindiskmedel finns risk för skador på esofagus och ventrikel – skall till sjukhus. Undvik kräkning – kan framkalla än mer skada på uppvägen.

Petroleumprodukter: om dyspné fundera kring aspiration – kan kräva inhalation av betastimulerare och syrgas. Vid hostretning (anamnestisk uppgift) i samband med intag eller kräkning inom fyra timmar efter intaget – tänk på aspirationsrisken och uppföljning med lungröntgen. Utspädning via mejeriprodukter – ingen framkallad kräkning.

Misstänkt intag av giftig svamp som söker inom närmsta timmarna; överväg att provocera fram kräkning alt. ventrikelsköljning (onödigt om kräkningar) och aktivt kol. Viktigt att försöka identifiera vilken svampsort det rör sig om – mot vissa finns antidoter. Olika symtomatologi (framför allt gastrointestinala symtom) och prognos. Såväl njur- som leversvikt, hallucinationer eller psykos finns med i panoramat. Giftinformationscentralen vet mer. Ofta kan biologilärare/ svampexperter på orten vara behjälpliga.

Kräksirap till barn 10 ml under 1 års ålder, 15 ml 1–5 år, 30 ml till större barn och vuxna. Kontraindicerat vid frätande ämnen och petroleumprodukter. Oftast rekommenderas att man följer upp detta med aktivt kol som ofta kommer i snabb retur.

I många fall kan ett par fingrar i svalget kunna provocera fram kräkningen fortare. Tänk då på att om man druckit en del före är det lättare att framkalla kräkningen. Ventrikelsköljning via sond framförallt på vuxna medvetslösa patienter. Grov sond, aspiration, sedan sköljning (kroppstempererad lösning) – aspiration tills klart utbyte – följt av aktivt kol.

Aktivt kol för att förhindra vidare absorption 10 – 25 g till barn, till vuxna 25–50 gram.

https://giftinformation.se/kontakta-oss/

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis