Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Akutsjukvård / Förgiftning, intoxikation – svampförgiftning, petroleumprodukter, maskindiskmedel
Annons:

Förgiftning, intoxikation – svampförgiftning, petroleumprodukter, maskindiskmedel


Giftinformationscentralen
Akut: Tel 112

För vården:  010-456 6700 (i mindre akuta fall) eller 010-456 67 19

Orsak

Olycksfall eller medvetet intag av olämplig substans. Allt från medvetet tablettintag till barnets nyfikenhet och förväxling med ätlig svamp.

Symtom

Magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, allmänna sjukdomssymtom, huvudvärk, liksom svettningar och/eller oro är ospecifika.

Utredning/ Behandling

Frätande ämne som t.ex. maskindiskmedel och liknande – skölj munhålan med ett par glas vatten – inspektera om skador. Om opåverkad patient – ge mjölk eller liknande för utspädning. Vid maskindiskmedel finns risk för skador på esofagus och ventrikel – skall till sjukhus. Undvik kräkning – kan framkalla än mer skada på uppvägen.

Petroleumprodukter (t ex. bensin, tändvätska): om dyspné fundera kring aspiration – kan kräva inhalation av bronkdilaterande Salbutamol eller Terbutalin och syrgas. Vid hostretning (anamnestisk uppgift) i samband med intag eller kräkning inom fyra timmar efter intaget – tänk på aspirationsrisken och uppföljning med lungröntgen. Utspädning via mejeriprodukter – ingen framkallad kräkning! Kan öka risken för aspiration!

Misstänkt intag av giftig svamp som söker inom närmsta timmarna; överväg att provocera fram kräkning alt. ventrikelsköljning (onödigt om kräkningar) och aktivt kol. Viktigt att försöka identifiera vilken svampsort det rör sig om – mot vissa finns antidoter (=acetylcystein i.v. vid intag av vit eller lömsk flugsvampar) men även latenstiden mellan intag av svamparna och debut av symtom. Olika symtomatologi (framför allt gastrointestinala symtom: buksmärta, illamående, kräkningar, diarré och prognos. Såväl njur- som leversvikt (vid intag av cytotoxiska svampar som t ex lömsk flugsvampar “Amanita phalloides” eller vit flugsvampar “Amanita virosa” som innehåller amatoxin), hallucinationer eller psykos (vid samtidigt intag av hallucinogena svampar och andra droger som t ex ectasy eller cannabis) finns med i panoramat. Giftinformationscentralen vet mer. Ofta kan biologilärare/ svampexperter på orten vara behjälpliga.

Provtagning: Hb, CRP, LPK, elstatus, leverstatus, urinsticka.

Bedömning om ventrikeltömning. Bör i så fall ske inom 1-2 timmar för att vara effektiv genom kräkningsprovokation eller ventrikelsköljning.

Kräksirap till barn 10 ml under 1 års ålder, 15 ml 1–5 år, 30 ml till större barn och vuxna. Ej rekommenderat längre i första hand och kontraindicerat vid frätande ämnen och petroleumprodukter. Oftast rekommenderas att man följer upp detta med aktivt kol som ofta kommer i snabb retur.

I många fall kan ett par fingrar i svalget kunna provocera fram kräkningen fortare. Tänk då på att om man druckit en del före är det lättare att framkalla kräkningen.

Ventrikelsköljning via sond framförallt på vuxna medvetslösa patienter. Grov sond, aspiration, sedan sköljning (kroppstempererad lösning) – aspiration tills klart utbyte – följt av aktivt kol.

Aktivt kol för att förhindra vidare absorption 10 – 25 g till barn, till vuxna 25–50 gram.

Viktigt med rehydrering, sätt dropp med Ringer-acetat och korrigera elektrolytrubbningar.

Läs mer om olika typer av giftexponeringar, behandlingar och antidoter i GIC:s databas.

https://giftinformation.se/kontakta-oss/

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: