Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Hypotermi.

ICD-10: T68.9

Definition

Kroppstemperatur < 35 grader. Går inte alltid att mäta med vanlig termometer.

Orsak

Yttre orsaker är klart vanligast. Ökad risk vid alkoholpåverkan. Avkylning i vatten går fort. Avkylning som komplikation vid/efter olyckor, sepsis.

Symtom/ status:

35–32 grader: ökad muskelspänning – frossa, ökad andnings- och hjärtfrekvens, omdömet påverkat, mer apatisk.

32–28 grader: köldfrossan upphör, ytlig andning, sänkt hjärtfrekvens, på väg in i medvetslöshet.

<28 grader: muskelstelheten försvinner – muskelskador, lungödem- apné, ventrikelarytmier, koma med ljusstela pupiller.

Behandling:
Långsam uppvärmning (undvik snabb) då varmt perifert beläget blod till avkylt hjärta medför risk för livshotande arytmier.

28–32 grader: Räknas som intensivvårdfall med EKG-övervakning, ev. tillförsel av värmd syrgas och glukosdropp. Beredskap för defibrillering, Om hjärtstopp: HLR.

32–35 grader: Varm dryck och varmt på sig inomhus, gärna röra på sig. Allmänpåverkad patient alltid till sjukhus.

OBS! drogpåverkad avkyld patient. Kan vara svårt att känna puls, svårt att mäta bltr eller att uppfatta en ytlig andning. Försiktighet vid konstaterande av dödsfall i dessa lägen.

Vid hjärtstopp fortsätt med HLR tills patienten är varmare än 35 grader.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev