Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hypotermi.

ICD-10: T68.9

Definition: Kroppstemperatur < 35 grader. Går inte alltid att mäta med vanlig termometer.

 

Orsak

Yttre orsaker är klart vanligast. Ökad risk vid alkoholpåverkan. Avkylning i vatten går fort. Avkylning som komplikation vid/efter olyckor.

 

Symtom/ status: 35-32 grader: ökad muskelspänning – frossa, ökad andnings- och hjärtfrekvens, omdömet påverkat, mer apatisk.

32-28 grader: köldfrossan upphör, ytlig andning, sänkt hjärtfrekvens, på väg in i medvetslöshet.

< 28 grader: muskelstelheten försvinner – muskelskador, lungödem- apné, ventrikelarytmier, koma med ljusstela pupiller.

Behandling

Undvik snabb uppvärmning då varmt perifert beläget blod till avkylt hjärta medför risk för livshotande arytmier.

28-32 grader: Räknas som intensivvårdfall med EKG-övervakning, ev. tillförsel av värmd syrgas och glukosdropp. Beredskap för defibrillering, Om hjärtstopp: HLR.

32-35 grader: Varm dryck och varmt på sig inomhus, gärna röra på sig. Allmänpåverkad patient alltid till sjukhus

OBS drogpåverkad avkyld patient. Kan vara svårt att känna puls, svårt att mäta bltr eller att uppfatta en ytlig andning. Försiktighet vid konstaterande av dödsfall i dessa lägen.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ