NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Hypotermi.

ICD-10: T68.9

Definition

Kroppstemperatur < 35 grader. Går inte alltid att mäta med vanlig termometer.

Orsak

Yttre orsaker är klart vanligast. Ökad risk vid alkoholpåverkan. Avkylning i vatten går fort. Avkylning som komplikation vid/efter olyckor.

Symtom/ status: 35-32 grader: ökad muskelspänning – frossa, ökad andnings- och hjärtfrekvens, omdömet påverkat, mer apatisk.

32-28 grader: köldfrossan upphör, ytlig andning, sänkt hjärtfrekvens, på väg in i medvetslöshet.

< 28 grader: muskelstelheten försvinner – muskelskador, lungödem- apné, ventrikelarytmier, koma med ljusstela pupiller.

Behandling

Långsam uppvärmning (undvik snabb) då varmt perifert beläget blod till avkylt hjärta medför risk för livshotande arytmier.

28-32 grader: Räknas som intensivvårdfall med EKG-övervakning, ev. tillförsel av värmd syrgas och glukosdropp. Beredskap för defibrillering, Om hjärtstopp: HLR.

32-35 grader: Varm dryck och varmt på sig inomhus, gärna röra på sig. Allmänpåverkad patient alltid till sjukhus

OBS drogpåverkad avkyld patient. Kan vara svårt att känna puls, svårt att mäta bltr eller att uppfatta en ytlig andning. Försiktighet vid konstaterande av dödsfall i dessa lägen.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer