Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Akutsjukvård / Hypotermi – definition och akut handläggning
Annons:

Hypotermi – definition och akut handläggning


Definition:
Kroppstemperatur < 35 grader. Går inte alltid att mäta med vanlig termometer.

Orsak:
Yttre orsaker är klart vanligast. Ökad risk vid alkoholpåverkan. Avkylning i vatten går fort. Avkylning som komplikation vid/efter olyckor, sepsis, intoxikation.

Symtom/ status:

35–32 grader: ökad muskelspänning – frossa, ökad andnings- och hjärtfrekvens, omdömet påverkat, mer apatisk.

32–28 grader: köldfrossan upphör, ytlig andning, sänkt hjärtfrekvens, på väg in i medvetslöshet.

<28 grader: muskelstelheten försvinner – muskelskador (rabdomyolys), lungödem- apné, ventrikelarytmier, koma med ljusstela pupiller.

Behandling:
Långsam uppvärmning (undvik snabb!! 1-2°C per timme) då varmt perifert beläget blod till avkylt hjärta medför risk för livshotande arytmier.

28–32 grader: Räknas som intensivvårdfall med EKG-övervakning, ev. tillförsel av värmd syrgas och glukosdropp. Beredskap för defibrillering, Om hjärtstopp: HLR.

32–35 grader: Varm dryck och varmt på sig inomhus, gärna röra på sig, varma filtar eller varmvattenbad. Allmänpåverkad patient alltid till sjukhus.

OBS! drogpåverkad avkyld patient. Kan vara svårt att känna puls, svårt att mäta bltr eller att uppfatta en ytlig andning. Försiktighet vid konstaterande av dödsfall i dessa lägen.

Vid hjärtstopp fortsätt med HLR tills patienten är varmare än 35 grader.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: