Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Idrottsmedicin > Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.

Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.

ICD-10: E86 (dehydrering)

Definition

Vätskeförlust som påverkar prestationsförmågan.

Orsak

Förlust av vätska, som inte kompenserats av tillräcklig tillförsel.

Symtom

Törst, trötthet, nedsatt koncentration, minskad svettning, höjd kroppstemperatur, yrsel, huvudvärk. I extrema fall svimning, medvetslöshet och kramper.

Kan bidra till ”ansträngningsutlöst värmeslag” med rubbad temperaturreglering, kramper, konfusion, muskelsönderfall och ev lever- njurpåverkan. I extrema fall kan detta tillstånd leda till behov av organtransplantation eller t o m till död.

Prestationsförmågan går kraftigt ned i takt med ökande dehydrering. En vätskeförlust på 2 % resp. 3 % av kroppsvikten leder till cirka 20 resp. 30% nedsättning av prestationsförmågan! Detta kan vara en viktig orsak till ökad felprocent och misstag i slutet på t ex fotbollsmatcher. Idrottare kan förlora mellan 1-4 liter vätska under match/tävling.

Status

Varm, torr hud, lågt blodtryck, medvetandepåverkan och/ eller konfusion, ev förhöjd kroppstemperatur.

Utredning

Det är lätt att underskatta vätskeförlusterna. Väg idrottaren före och efter aktivitet för att bedöma normal vätskeförlust under aktivitet. Törsten är inget bra mått på vätskebrist. Behöver oftast dricka mer än till otörstighet. Om urinen är koncentrerad och sparsam före intensivare idrottsutövning finns ökad risk för dehydrering.

Behandling

Prevention. Drick tillräckligt före och under idrottsutövning, speciellt vid varm och torr väderlek. Ibland kan det vara svårt att komma åt att dricka, för t ex mittfältare i fotboll. Denne får då ta alla chanser vid avbrott i spel etc. Risker även med övervätskning! Detta tycks ffa drabba idrottare nedom eliten vid t ex långa löpartävlingar eller skidtävlingar, där man pga långa tävlingstider hinner dricka stora mängder vätska under loppet. Övervätskning kan leda till yrsel, kramper och även hjärnödem.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ