Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.

ICD-10: E86 (dehydrering)

Definition

Vätskeförlust som påverkar prestationsförmågan.

Orsak

Förlust av vätska, som inte kompenserats av tillräcklig tillförsel.

Symtom

Törst, trötthet, nedsatt koncentration, minskad svettning, höjd kroppstemperatur, yrsel, huvudvärk. I extrema fall svimning, medvetslöshet och kramper.

Kan bidra till ”ansträngningsutlöst värmeslag” med rubbad temperaturreglering, kramper, konfusion, muskelsönderfall och eventuell lever-njurpåverkan. I extrema fall kan detta tillstånd leda till behov av organtransplantation eller t.o.m. till död.

Prestationsförmågan går kraftigt ned i takt med ökande dehydrering. En vätskeförlust på 2 % resp. 3 % av kroppsvikten leder till cirka 20 resp. 30 % nedsättning av prestationsförmågan. Detta kan vara en viktig orsak till ökad felprocent och misstag i slutet på till exempel fotbollsmatcher. Idrottare kan förlora mellan 1–4 liter vätska under match/tävling.

Status

Varm, torr hud, lågt blodtryck, medvetandepåverkan och/eller konfusion, ev. förhöjd kroppstemperatur.

Utredning

Det är lätt att underskatta vätskeförlusterna. Väg idrottaren före och efter aktivitet för att bedöma normal vätskeförlust under aktivitet. Törsten är inget bra mått på vätskebrist. Behöver oftast dricka mer än till otörstighet. Om urinen är koncentrerad och sparsam före intensivare idrottsutövning finns ökad risk för dehydrering.

Behandling

Prevention. Som läkare är det viktigt att man vid tävlingar i varm miljö har koll på hur väderleksutsikterna är. Drick tillräckligt före och under idrottsutövning, speciellt vid varm och torr väderlek. Ibland kan det vara svårt att komma åt att dricka, för till exempel mittfältare i fotboll. Denne får då ta alla chanser vid avbrott i spel etc. Att placera ut vätska kring hela planen gör att spelarna kan dricka regelbundet. Risker med övervätskning finns men är små! Kan drabba idrottare nedom eliten vid långa löpartävlingar eller skidtävlingar, där man på grund av långa tävlingstider hinner dricka stora mängder vätska under loppet. Gäller ffa om temperaturen inte är alltför hög. Övervätskning/hyponatremi kan leda till yrsel, kramper och även hjärnödem. Övervätskning är dock betydligt mindre vanligt än undervätskning.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis