Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.

ICD-10: E86 (dehydrering)

Definition

Vätskeförlust som påverkar prestationsförmågan.

Orsak

Förlust av vätska, som inte kompenserats av tillräcklig tillförsel.

Symtom

Törst, trötthet, nedsatt koncentration, minskad svettning, höjd kroppstemperatur, yrsel, huvudvärk. I extrema fall svimning, medvetslöshet och kramper.

Kan bidra till ”ansträngningsutlöst värmeslag” med rubbad temperaturreglering, kramper, konfusion, muskelsönderfall och eventuell lever-njurpåverkan. I extrema fall kan detta tillstånd leda till behov av organtransplantation eller t.o.m. till död.

Prestationsförmågan går kraftigt ned i takt med ökande dehydrering. En vätskeförlust på 2 % resp. 3 % av kroppsvikten leder till cirka 20 resp. 30 % nedsättning av prestationsförmågan. Detta kan vara en viktig orsak till ökad felprocent och misstag i slutet på till exempel fotbollsmatcher. Idrottare kan förlora mellan 1–4 liter vätska under match/tävling.

Status

Varm, torr hud, lågt blodtryck, medvetandepåverkan och/eller konfusion, ev. förhöjd kroppstemperatur.

Utredning

Det är lätt att underskatta vätskeförlusterna. Väg idrottaren före och efter aktivitet för att bedöma normal vätskeförlust under aktivitet. Törsten är inget bra mått på vätskebrist. Behöver oftast dricka mer än till otörstighet. Om urinen är koncentrerad och sparsam före intensivare idrottsutövning finns ökad risk för dehydrering.

Behandling

Prevention. Drick tillräckligt före och under idrottsutövning, speciellt vid varm och torr väderlek. Ibland kan det vara svårt att komma åt att dricka, för till exempel mittfältare i fotboll. Denne får då ta alla chanser vid avbrott i spel etc. Risker även med övervätskning! Detta tycks framförallt drabba idrottare nedom eliten vid  långa löpartävlingar eller skidtävlingar, där man på grund av långa tävlingstider hinner dricka stora mängder vätska under loppet. Övervätskning/hyponatremi kan leda till yrsel, kramper och även hjärnödem. Övervätskning är dock betydligt mindre vanligt än undervätskning.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev