Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Idrottsmedicin / Dehydrering och idrott
Annons:

Dehydrering och idrott


Definition

Vätskeförlust som påverkar prestationsförmågan.

Orsak

Förlust av vätska, som inte kompenserats av tillräcklig tillförsel.

Symtom

Törst, trötthet, nedsatt koncentration, minskad svettning, höjd kroppstemperatur, yrsel, huvudvärk. I extrema fall svimning, medvetslöshet och kramper.

Kan bidra till ”ansträngningsutlöst värmeslag” med rubbad temperaturreglering, kramper, konfusion, muskelsönderfall och eventuell lever-njurpåverkan. I extrema fall kan detta tillstånd leda till behov av organtransplantation eller t.o.m. till död.

Prestationsförmågan går kraftigt ned i takt med ökande dehydrering. En vätskeförlust på 2 % resp. 3 % av kroppsvikten leder till cirka 20 resp. 30 % nedsättning av prestationsförmågan. Detta kan vara en viktig orsak till ökad felprocent och misstag i slutet på till exempel fotbollsmatcher. Idrottare kan förlora mellan 1–4 liter vätska under match/tävling.

Status

Varm, torr hud, lågt blodtryck, medvetandepåverkan och/eller konfusion, ev. förhöjd kroppstemperatur.

Utredning

Det är lätt att underskatta vätskeförlusterna. Väg idrottaren före och efter aktivitet för att bedöma normal vätskeförlust under aktivitet. Törsten är inget bra mått på vätskebrist. Behöver oftast dricka mer än till otörstighet. Om urinen är koncentrerad och sparsam före intensivare idrottsutövning finns ökad risk för dehydrering.

Behandling

Prevention. Som läkare är det viktigt att man vid tävlingar i varm miljö har koll på hur väderleksutsikterna är. Drick tillräckligt före och under idrottsutövning, speciellt vid varm och torr väderlek. Ibland kan det vara svårt att komma åt att dricka, för till exempel mittfältare i fotboll. Denne får då ta alla chanser vid avbrott i spel etc. Att placera ut vätska kring hela planen gör att spelarna kan dricka regelbundet. Risker med övervätskning finns men är små! Kan drabba idrottare nedom eliten vid långa löpartävlingar eller skidtävlingar, där man på grund av långa tävlingstider hinner dricka stora mängder vätska under loppet. Gäller ffa om temperaturen inte är alltför hög. Övervätskning/hyponatremi kan leda till yrsel, kramper och även hjärnödem. Övervätskning är dock betydligt mindre vanligt än undervätskning.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: