Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.

ICD-10: N39

Betr. Asymtomatisk bakteriuri: Se avsnittet i detta kapitel.

Definition

Två antibiotikabehandlade episoder av akut cystit under det senaste halvåret eller minst tre under det senaste året.

Symtom

Täta trängningar, miktionssveda, värk över blåstrakten eller nedre delen av buken, ev feber.

Status

Positiv urinsticka och positiv urinodling. Urinen bör ha varit blåsinkuberad >4 timmar.

Utredning

Urinsticka. Urinodling, ev odling STD. Utvidgad anamnes. Residualurin kontrolleras med bladderscan. Gynekologisk undersökning avseende ev. prolaps eller sköra slemhinnor. Vid täta recidiv av nedre UVI finns indikation för remiss till gynekolog samt överväg cystoskopi och CT-urografi.

Behandling

Varje cystitepisod skall handläggas på samma sätt som en sporadisk infektion. Undvik att behandla med samma preparat som vid föregående tillfälle. Växelbruk mellan i första hand pivmecillinam och nitrofurantoin. Kontroll efter 2 veckor av morgonurin med urinsticka. Hiprex saknar fullgod vetenskaplig dokumentation och rekommenderas därför inte. Erfarenheten talar dock för att preparatet som långtidsprofylax fungerar för en del patienter.

Postmenopausala kvinnor erbjuds lokal östrogenbehandling.

Postkoital blåstömning bör rekommenderas. Ev kan patienten ta 1 tabl Selexid 200 mg, Furadantin 50 mg eller Trimetoprim 100 mg efter samlag. Alternativt kan samma dos användas kontinuerligt till natten under i första hand 3 mån. Patienter som inte önskar profylaktisk behandling kan istället få ett recept på en kur pivmecillinam eller nitrofurantoin att användas vid typiska symtom. Regelbunden och fullständig blåstömning, framför allt vid sänggåendet. Undvik starka tvållösningar genitalt samt pessar och spermiedödande medel.

Kinoloner bör ej användas vid okomplicerad nedre UVI.

 

Aktuella Mediciner

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Metenamin: Hiprex

Trimetoprim: T Idotrim.

Östrogentillskott lokalt för behandling av slemhinnebesvär

Östradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltabl Vagifem*. Vaginaltablett Vagidonna.

Östriol: Vaginalgel Blissel. Vagitorium Estrokad*. Vaginalkräm/Vagitorium Ovesterin*.

* = receptfria

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.

Patientinformation: www.doktorn.com

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis