Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.

ICD-10: F 52

Betr Asymtomatisk bakteriuri: Se avsnittet i detta kapitel.

Definition

Två akuta infektioner (ny bakterieart eller ny bakteriestam) under senaste halvåret eller tre akuta infektioner under senaste året.

Symtom

Täta trängningar, sveda, värk, ev feber.

Status

Positiv urinsticka alt urinodling. Urinen bör ha varit blåsinkuberad> 4 timmar.

Utredning

Urinsticka. Urinodling, ev odling STD. Utvidgad anamnes. Gyn ev prolaps eller sköra slemhinnor. Täta recidiv indikation för remiss till gyn och överväg cystoskopi och urografi.

Behandling

Varje cystitepisod skall handläggas på samma sätt som en sporadisk infektion. Undvik att behandla med samma preparat som vid föregående tillfälle. Växelbruk mellan i första hand pivmecillinam och furadantin. Kontroll efter 2 veckor av morgonurin med urinsticka. Hiprex saknar fullgod vetenskaplig dokumentation och rekommenderas därför inte- dock att erfarenheten talar för att preparatet som långtidsprofylax fungerar för en del.

Postmenopausala kvinnor erbjuds östrogenbehandling, lokal behandling i första hand. Postkoital blåstömning bör rekommenderas. Ev kan patienten ta 1 tabl Selexid 200 mg, Furadantin 50 mg eller Trimetoprim 100 mg efter samlag. Alternativt kan samma dos användas kontinuerligt till natten under i första hand 4-6 mån. Regelbunden och fullständig blåstömning, framför allt vid sänggåendet.

Undvik starka tvållösningar genitalt samt pessar och spermicidia.

Fördjupning

www.strama.se

Aktuella mediciner

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Trimetoprim: T Idotrim.

Östradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltabl Vagifem.

Östriol: Vaginalgel Blissel. T Oestriol. Vaginalkräm/Vag Ovesterin.

Enligt egen erfarenhet: Håll urinvägsinfektionen borta genom att surgöra urinen – drick citronvatten eller tranbärsjuice (½ glas) några gånger om dagen. Särskilt viktigt hos diabetiker! (Leg sjuksköt L Bark, Göteborg).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!