NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.

ICD-10: F 52

Betr. Asymtomatisk bakteriuri: Se avsnittet i detta kapitel.

Definition

Två akuta infektioner (ny bakterieart eller ny bakteriestam) under senaste halvåret eller tre akuta infektioner under senaste året.

Symtom

Täta trängningar, sveda, värk, ev. feber.

Status

Positiv urinsticka alt urinodling. Urinen bör ha varit blåsinkuberad
> 4 timmar.

Utredning

Urinsticka. Urinodling, ev. odling STD. Utvidgad anamnes. Residualurin, bladderscan. Gyn. ev. prolaps eller sköra slemhinnor. Täta recidiv indikation för remiss till gyn och överväg cystoskopi och CT urografi.

Behandling

Varje cystitepisod skall handläggas på samma sätt som en sporadisk infektion. Undvik att behandla med samma preparat som vid föregående tillfälle. Växelbruk mellan i första hand pivmecillinam och furadantin. Kontroll efter 2 veckor av morgonurin med urinsticka. Hiprex saknar fullgod vetenskaplig dokumentation och rekommenderas därför inte, dock att erfarenheten talar för att preparatet som långtidsprofylax fungerar för en del.

Postmenopausala kvinnor erbjuds östrogenbehandling, lokal behandling i första hand.

Postkoital blåstömning bör rekommenderas. Ev. kan patienten ta 1 tabl. Selexid 200 mg, Furadantin 50 mg eller Trimetoprim 100 mg efter samlag. Alternativt kan samma dos användas kontinuerligt till natten under i första hand 4–6 mån. Patienten som inte önskar profylaktisk behandling kan istället få ett recept på en kur pivmecillinam eller nitrofurantoin. Regelbunden och fullständig blåstömning, framför allt vid sänggåendet. Undvik starka tvållösningar genitalt samt pessar och spermicidia.

Kiniloner bör ej användas vid okomplicerad nedre UVI.

Fördjupning

www.strama.se

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2017;(28)5:21-36. Uppdatering 2019. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information-fran-lakemedelsverket-nr-5-2017-behandlingsrekommendation.pdf

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.
http://infektion.net/wp-content/uploads/2017/05/vp_uvi_131004.pdf

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2015;26(1). https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Sexuellt_overforbara_bakteriella_infektioner_behandlingsrekommendation_webb.pdf

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2019. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/246aa17721b44c5380a0117f6d0aba40/behandlingsrekommendationer-oppenvard.pdf

Aktuella Mediciner

Metenamin: Hiprex

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Trimetoprim: T Idotrim.

Östrogentillskott lokalt för behandling av slemhinnebesvär

Östradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltabl. Vagifem*.

Östriol: Vaginalgel Blissel. Vag Estrokad*. Vaginalkräm/Vag Ovesterin*.

* = receptfria

Referenser

Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information-fran-lakemedelsverket-nr-5-2017-behandlingsrekommendation.pdf

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. http://infektion.net/wp-content/uploads/2017/05/vp_uvi_131004.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer