Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Recidiverande infektioner
Annons:

Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Recidiverande infektioner


Betr. Asymtomatisk bakteriuri: Se avsnittet i detta kapitel.

Definition

Två antibiotikabehandlade episoder av akut cystit under det senaste halvåret eller minst tre under det senaste året.

Symtom

Täta trängningar, miktionssveda, värk över blåstrakten eller nedre delen av buken, ev feber.

Status

Positiv urinsticka och positiv urinodling. Urinen bör ha varit blåsinkuberad >4 timmar.

Utredning

Urinsticka. Urinodling, ev odling STD. Utvidgad anamnes. Residualurin kontrolleras med bladderscan. Gynekologisk undersökning avseende ev. prolaps eller sköra slemhinnor. Vid täta recidiv av nedre UVI finns indikation för remiss till gynekolog samt överväg CT-urografi och remiss till urolog för cystoskopi.

Behandling

Varje cystitepisod skall handläggas på samma sätt som en sporadisk infektion. Undvik att behandla med samma preparat som vid föregående tillfälle. Växelbruk mellan i första hand pivmecillinam och nitrofurantoin. Kontroll efter 2 veckor av morgonurin med urinsticka. Hiprex saknar fullgod vetenskaplig dokumentation och rekommenderas därför inte. Erfarenheten talar dock för att preparatet som långtidsprofylax fungerar för en del patienter.

Postmenopausala kvinnor erbjuds lokal östrogenbehandling.

Postkoital blåstömning bör rekommenderas. Ev kan patienten ta 1 tabl Selexid 200 mg, Furadantin 50 mg eller Trimetoprim 100 mg efter samlag. Alternativt kan samma dos användas kontinuerligt till natten under i första hand 3 mån. Patienter som inte önskar profylaktisk behandling kan istället få ett recept på en kur pivmecillinam eller nitrofurantoin att användas vid typiska symtom. Regelbunden och fullständig blåstömning, framför allt vid sänggåendet. Undvik starka tvållösningar genitalt samt pessar och spermiedödande medel.

Kinoloner bör ej användas vid okomplicerad nedre UVI.

Aktuella Mediciner

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Metenamin: Hiprex

Trimetoprim: T Idotrim.

Östrogentillskott lokalt för behandling av slemhinnebesvär

Östradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltabl Vagifem*. Vaginaltablett Vagidonna.

Östriol: Vaginalgel Blissel. Vagitorium Estrokad*. Vaginalkräm/Vagitorium Ovesterin*.

* = receptfria

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: