Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Klavikelfraktur.

ICD-10: S42.00/01

Definition

Fraktur av nyckelbenet (klavikeln), vanligen mellan den mellersta och laterala tredjedelen.

Orsak: Oftast vid fall mot utsträckt arm eller våld direkt mot skuldran. Pga att muskler fästa i nyckelbenet drar frakturfragmenten åt olika håll, ses ofta dislokation i frakturen.

Symtom

Smärta och ofta synlig deformitet vid dislocerad fraktur.

Status

Synlig deformitet ger oftast diagnosen. Auskultera lungor för att utesluta pneumotorax (av penetrerande fragment). Uteslut dessutom skada på nerver/kärl; vid plexuspåverkan finns pares. Vid kärlpåverkan kyla i arm.

Utredning

Klinisk diagnos där röntgen konfirmerar diagnosen. Komplettera med röntgen av skapula och ev av lungorna om pneumotorax kan misstänkas (auskultation/stor deformitet). Kontrollera distalstatus beträffande nerver och kärl.

Behandling

Primärt konservativ behandling. Lugnande besked, smärtstillning, och eventuell immobilisering av armen med mitella eller s k 8-förband under några dagar – vecka/veckor som smärtlindring. Därefter successivt ökande mobilisering av axel och arm. Viss dislokation accepteras.

Operativ behandling vid dislocerade eller vassa frakturfragment som hotar att penetrera huden eller vid påverkan av nerver eller kärl. Kirurgisk fixation svår pga risken för materialbrott p.g.a stor rörlighet i klavikeln. Om uttalade kvarstående besvär ev op. Vid platsen för frakturen ses frakturkallus tydligt pga benets subkutana läge. En uppdrivning i frakturområdet ses ofta efter skadan.

Patientinformation:  www.1177.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!