Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Klavikelfraktur.
Annons:

Klavikelfraktur.


Definition

Fraktur av nyckelbenet (klavikeln), vanligen mellan den mellersta och laterala tredjedelen.

Orsak

Oftast vid fall mot utsträckt arm eller våld direkt mot skuldran. På grund av att muskler som fäster i nyckelbenet drar frakturfragmenten åt olika håll, ses ofta dislokation i frakturen.
Vanlig skada hos barn där det ofta blir en så kallad ”green stick fraktur”.

Symtom

Smärta och ofta synlig deformitet vid dislocerad fraktur.

Status

Synlig deformitet och palpationsömhet ger oftast diagnosen. Auskultera lungor för att utesluta pneumotorax (av penetrerande fragment). Uteslut dessutom skada på nerver/kärl; vid plexuspåverkan finns pares. Vid kärlpåverkan kyla i arm.

Utredning

Klinisk diagnos där röntgen konfirmerar diagnosen. Komplettera med röntgen av skapula och eventuellt av lungorna om pneumotorax kan misstänkas (auskultation/stor deformitet). Kontrollera distalstatus beträffande nerver och kärl.

Behandling

Primärt konservativ behandling. Lugnande besked, smärtstillning, och eventuell immobilisering av armen med mitella eller s.k. 8-förband under några dagar – vecka/veckor som smärtlindring. Därefter successivt ökande mobilisering av axel och arm. Viss dislokation accepteras.

Operativ behandling vid dislocerade eller vassa frakturfragment som hotar att penetrera huden eller vid påverkan av nerver eller kärl. Kirurgisk fixation svår på grund av risken för materialbrott till följd av stor rörlighet i klavikeln.
Om uttalade kvarstående besvär efter frakturläkning kan det eventuellt bli aktuellt med op. Vid platsen för frakturen ses frakturkallus tydligt på grund av benets subkutana läge.
.

Patientinformation: www.1177.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: