Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Akut synnedsättning – Kornealdystrofi.

ICD-10: H18

Definition

Tilltagande grumling i hornhinnan.

Orsak

Finns flera former och orsaker, bl a degenerativ åldersförändring, resttillstånd efter inflammationer i ögat liksom en ärftlig variant.

Symtom

Tilltagande synnedsättning med ljuskänslighet.

Behandling

Hos ögonläkare. I tidiga skeden kan vid ärftliga varianten hornhinnekirurgi (keratoplastik) vara aktuell där delar av hornhinnan tas bort. I senare skeden hornhinnetransplantation.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!