Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Pediculosis capitis. Huvudlöss. Löss. Hårlöss.

ICD-10: B 85

Kort Sammanfattning av behandlingsavsnittet:

Levande löss Finkamning och behandling med:

Primärt vegetabilisk olja/dimetikon – ex.v. lösn. Hedrin som sitter kvar 1 tim. Finkaming dagligen. Hedrinbehandlingen upprepas efter 7 dagar, följt av finkamning var tredje dag i två veckor.

I andra hand lösn Tenutex. Sitter kvar i 24 tim. Ny beh. efter 8 dagar.

Noggrann hygien (sängkläder, kläder, leksaker etc.).

 

Orsak

Huvudlusen (pediculus humanus capitis) 2–3 mm lång, vinglös, drabbar endast människa. Smittar framför allt vid direktkontakt – huvud/huvud, inte så ofta via kammar, klädesplagg eller borstar.

Symtom

Klåda i hårbotten.

Differentialdiagnos

Renstyng (fluga som paratiserar på renar kan även lägga ägg på människa; fäster på hårstråna).

Status

Eksem, rivmärken, eventuellt små papler i hårbotten – ibland ses sekundär impetigo, särskilt i nacken.

Utredning

Påvisande av levande löss och ägg nära hårbotten. Använd luskam, inspektera särskilt nackhåret. Lössen syns tydligast om man kammar över ett vitt pappersark. Ägg som sitter mer än 1 cm från hårbotten är döda eller tomma. Utanför hårbotten är överlevnadstiden cirka 36 timmar.

Behandling

Endast de med påvisad lusinfestation (levande löss) skall behandlas. Till följd av tilltagande resistensutveckling mot tidigare använda medel (malation, permetrin) är nu rekommendationen att i första hand använda medicintekniska produkter innehållande dimetikon och/eller växtoljor. Produkterna – som har mycket god effekt – är receptfria och inhandlas på apotek m.fl. ställen. All behandling kombineras med finkamning dagligen mellan behandlingsomgångarna och efter den andra var tredje dag ytterligare två veckor. Ansvar för undersökning och behandling är föräldrarnas. Viktigt med upprepad information via skolsköterskor (skolhälsovård, apotek med flera). Viktigt med kontaktspårning och systematisk undersökning (= finkamning) i skolklasser där smittan går runt. Ibland kan de lusinfekterade vara besvärsfria.

I andra hand klassiska lusmedel där otillräckligt genomförd behandling gör att löss överlever och ökar risken för resistensutveckling. Man bör därför genomföra två behandlingsomgångar med en veckas mellanrum. För att minimera risken för resistensutveckling bör man använda lusmedel av olika kemiska sammansättningar vid ev nästa behandlingsomgång. Där ovanstående inte hjälp används kombination av besylbensoat och disulfiram (Tenutex).

Fördjupning

Behandling av huvudlöss, 2010. Läkemedelsverket nr 5:2010. www.lakemedelsverket.se

Aktuella Mediciner

Disulfiram: Kutan emulsion Tenutex.

Medicintekniska produkter (ej receptbelagda)

Dimetikon-silikonoljebaserat: Lösn. Hedrin. Spray + gel Hedrin Once. Lösn./Schampo Linicin. Lösn. Nyda.

Spray/Lösn./Schampo Paranix.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis