Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Pediatrik / RSV (respiratoriskt syncytialvirus)
Annons:

RSV (respiratoriskt syncytialvirus)


Symtom

RSV är ett vanligt förkylningsvirus som de flesta barn har genomgått vid två-tre års ålder. Därefter har de flesta en partiell immunitet fram till ålderdom, varför nedre luftvägsinfektion som bronkiolit eller lunginflammation med svårare symtom ffa drabbar små barn och äldre.

Ca 25% av alla barn får en nedre luftvägsinfektion vid första infektionstillfället. Symtom innefattar feber (inte alltid), snuva och hosta. Hos äldre kan RS-infektionen förvärra underliggande tillstånd som astma, KOL och hjärtsvikt. Spädbarn kan bli irritabla eller trötta, få svårt att få i sig tillräckligt med näring och vätska samt kan drabbas av apnéer. Vid nedre luftvägsinfektion förekommer ansträngt andningsarbete, snabb andning, knastriga eller pipiga andningsljud samt påverkad syresättning. Otit är vanligt förekommande. Apnéer kan uppträda tidigt utan andra symtom. Vid RS-bronkiolit progredierar vanligen symtomen under de första dagarna. Infektionen brukar hålla i sig 1-2 veckor.

Spridningen sker via luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller föremål. Yngre spädbarn, för tidigt födda barn, äldre samt de med nedsatt hjärt-/ lungfunktion eller immunförsvar har högre risk att få svårare symtom.

Traditionellt förekommer RS-infektion i årliga epidemier under vinterhalvåret med kraftigare epidemier tidigare på säsongen vartannat år. De senaste åren har mönstret avvikit något. Folkhälsomyndigheten publicerar veckovisa rapporter om RS-läget i Sverige utifrån frivillig rapportering från laboratorier under säsongen.

Utredning

RS-virus diagnostiseras med PCR eller snabbdiagnostiska metoder i prov taget med pinne eller sug/skölj från nasofarynx.

Differentialdiagnos

Andra luftvägsvirus.

Behandling

Sekret vid förkylning eller RS-virus bronkiolit är ofta segt och många små barn behöver hjälp att rensa näsan för att förbättra andning och möjlighet att äta vid förkylningar. Näsdroppar med natriumklorid rekommenderas i första hand. Olika typer av nässug som rensar vid näsöppningen kan också användas. Vissa spädbarn behöver äta mer frekvent men mindre åt gången. Paracetamol kan ges som både febernedsättande och smärtlindrande. Det är viktigt att monitorera närings- och vätskeintag.

Vid bronkiolitsymtom kan koksaltinhalationer, extra syrgas och högflödesgrimma behövas. I vissa fall behövs hjälp med näringstillförsel och i svårare fall kan mer invasivt andningsstöd och intensivvård behövas. Uppskattningsvis 2% av spädbarn med RS behöver sjukhusinläggning.

Förebyggande åtgärder

Noggrann handhygien – viktigt hela vintersäsongen men extra noga vid symtom på luftvägsinfektion.

Rengör ytor. Tvål och vatten samt desinfektionsmedel inaktiverar viruspartiklarna.

Undvik under vintersäsongen, så långt möjligt, nära kontakt mellan de yngsta spädbarnen och småbarn som vistas i större barngrupper.

Vaccin

Det finns två vaccin mot RS-virus som EU nyligen godkänt, Arexvy och Abrysvo. Båda har indikation till personer över 60 år och Abrysvo kan även ges till kvinnor gravida i vecka 24-36. Genom att vaccinera gravida skyddas barnet av mammas antikroppar från födseln till ca 6 månader efter förlossningen. Det saknas i nuläget bestämmelser kring offentlig finansiering samt nationella riktlinjer.

Specifik profylax

Behandling med monoklonala antikroppen palivizumab (Synagis) rekommenderas till barn med extrem underburenhet eller måttlig/svår BPD första säsongen och till barn med mycket hög risk, som allvarlig hjärtsjukdom och allvarlig lungsjukdom upp till 2 åå. Palivizumab ges som intramuskulär injektion baserad på vikt en gång per månad under RS-säsongen.

En annan monoklonal antikropp, nirsevimab (Beyfortus) har av EU godkänts att ge till alla spädbarn. Nirsevimab ges som en enstaka injektion inför RS-säsongen. Läkemedelsverket arbetar med medicinska riktlinjer och planerar att publicera en rekommendation för säsongen 23/24 och en mer genomarbetad rekommendation kommande år. Parallellt pågår en hälsoekonomisk utvärdering för att NT-rådet ska kunna ge en rekommendation till regionerna.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se

Center For Disease Control and Prevention www.cdc.gov/rsv/index.html

Läkemedelsvärlden ”När når skydd mot RSV barn i Sverige?” 30/8 2023
https://www.lakemedelsvarlden.se/rsv-nar-till-sverige/

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: