Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / RSV (respiratoriskt syncytial virus)
Annons:

RSV (respiratoriskt syncytial virus)


Symtom

RSV är ett vanligt förkylningsvirus som de flesta barn har genomgått vid två års ålder.

Feber, snuva, hosta och ibland pipande andningsljud. Vid det första infektionstillfället får drygt en fjärdedel av barnen tecken på lunginflammation eller obstruktiva besvär som vid astma (bronkiolit).

Kliniska fynd och symtom som indikerar ökad risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid RSV-infektion hos spädbarn är snabb, ytlig andning och hypoxi tidigt i sjukdomsförloppet, slöhet och apnéattacker, dåligt näringsintag och dehydrering.

Infektionen uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret med kraftigare epidemier som kommer tidigare på säsongen vartannat år. Sjukdomen är inte anmälningspliktig men Folkhälsomyndigheten får frivillig rapportering från laboratorier och sammanställer infektionsläget veckovis under säsongen.

Spridningen sker via luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller föremål. För aerosolsmitta krävs stora virusmängder. Smittsamheten varar omkring 3-8 dagar men det förekommer längre smittsamhet hos immunsupprimerade patienter. Antikropparna ger inte bestående immunitet, så upprepade infektioner är vanliga.

Utredning

RS-virus diagnostiseras med olika diagnostiska snabbmetoder som ger svar samma dag. Provmaterial är sekret från nässvalget.

Differentialdiagnos

Ett flertal luftvägsvirus.

Behandling

Infektionen läker ut på en till två veckor utan behandling hos de allra flesta.

Något vaccin är ännu inte tillgängligt.

Förebyggande åtgärder för spädbarn:

Information till föräldrar om allmän infektionsprofylax, rökfri miljö, bröstmjölksuppfödning.

Noggrann handhygien – särskilt vid symtom på luftvägsinfektion.

Undvik under vintersäsongen, så långt möjligt, nära kontakt mellan de yngsta spädbarnen och småbarn som vistas i större barngrupper.

Specifik profylax:

Behandling med monoklonala antikroppar (palivizumab ) övervägs till barn <2 år i riskgrupper som tex allvarligt hjärtsjukdom, allvarlig lungsjukdom, bronkopulmonell dysplasi, underburenhet.

Behandling av sjukdom:

Symtomatisk och understödjande i de flesta fall.

En till två procent av RSV-infekterade spädbarn behöver vårdas på sjukhus. Hos 10–15 % av dessa kan intensivvård krävas. Hos intensivvårdade barn förekommer sekundär bakteriell pneumoni hos 20–30 %.
I hög ålder, särskilt hos individer med samsjuklighet tex KOL, ökar risken för nedre luftvägsinfektion.

Sekundär bakteriell pneumoni förekommer hos cirka 10 % av sjukhusvårdkrävande äldre personer. Gravt immunsupprimerade patienter, allogent stamcellstransplanterade i synnerhet, har hög risk för komplikationer med pneumoni och livshotande förlopp.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se

Center For Disease Control and Prevention www.cdc.gov/rsv/index.html

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: