Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.

ICD-10: B16

Orsak

Hepatit B virus, Sexuellt överförd eller parenteralt överförd (blodsmitta), även vid partus.

Förlopp: Inkubationstid 2-6 månader. Feber, urtikariella utslag och ledvärk. Subklinisk infektion inte ovanligt. Majoriteten har läkt ut inom 6 månader. Cirka 5 % utvecklar en kronisk hepatit med en ökad risk för cirros och hepatocellulär cancer. Sämre prognos om samtidig hepatit C eller D, immunosuppression som vid HIV, eller alkoholmissbruk.

Utredning

Screeningmarkör är HBsAg, men det tar veckor innan provet blir positivt vid akut insjuknande (visar akut eller kronisk infektion). Transaminaser och INR/PK följs.

Akut hepatit B: Positivt anti-HBc IgM. Detta är det snabbaste provet för att ge utslag, och visar aktuell infektion (kvarstår 6-12 månader).

Kronisk hepatit B: HBsAg pos, anti-HBc-IgG pos, anti-HBc IgM neg. Kan gå med pos eller neg HbeAg.

Smittsamhetsmarkör: HBsAg pos innebär smittsamhet, samtidig HBeAg pos innebär hög smittsamhet. För friskförklaring: från hepatit B krävs normala transaminaser, neg HBsAg och positivt anti-HBs (antikroppar mot hepatit B ytantigen).

Genomgången/utläkt hepatit B: med antikroppsutveckling: pos anti-HBs, ev även pos anti-HBc och neg HBsAg. Pos anti-HBs ses också efter immunisering med vaccin mot hepatit B.

Anmälningspliktig. www.sminet.se

Behandling

I regel ges inte behandling, förloppet följs med labprover, ev ultraljud och ev leverbiopsier. Terapi med antivirala medel och interferon har i vissa fall varit framgångsrikt gentemot kroniska bärare. Vaccination + boosterdoser efter 1 och 6 månader ger ett 90-95 % skydd. Immunoglobulin via injektion vid risk för smitta vid stickskador och liknande. Profylax i form av vaccinering rekommenderas för resande till högendemiska länder. Även riskgrupper som personal inom hälso- och sjukvården, iv missbrukare och homosexuella män rekommenderas vaccination. Titerkontroll kan göras för speciellt utsatta, anti-HBS > 10 IU/L efter vaccination innebär fullgott skydd i minst 15 år.

Barn rek vaccination om de tillhör riskgrupp: barn från länder med hepatit B – prevalens > 2 % liksom barn som lever i familjer med sådan bakgrund (i princip samma områden som för tbc). Fö barn till mödrar med smittsam hepatit B, föräldrar och syskon till nyanlända adoptivbarn som är smittsamma samt barn yngre än tre år som vistas på samma förskola som ett smittsamt barn.

Diskussion förs om allmän vaccinering mot hepatit B skall införas i allmänna vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar.

Vid stickskada av misstänkt kontaminerad kanyl eller motsvarande tas snarast kontakt med infektionsmottagning. Vaccinering inom 24 tim och ställningstagande till om immunoglobulin mot hepatit B skall ges. Vaccinering enligt snabbvaccinationsschema (0, 2, 6 veckor och booster 12 mån – för vuxna förekommer också 0,1, 3 veckor och booster 12 mån). Provtagning och uppföljning under 6 månader.

Fördjupning

www.folkhalsomyndigheten.se (inkl patientinformation).

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer: Uppdaterad rekommendation för behandling av kronisk hepatit B hos vuxna och barn 2007. www.lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen. Rekommendationer för profylax mot Hepatit B.

www.socialstyrelsen.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella mediciner

Vaccin Hepatit B: Inj Engerix-B. Inj Fendrix. Inj HBVAXPRO.

Vaccin Hepatit A + B: Inj Ambirix. Inj Twinrix.

Immunoglobulin mot Hepatit B: Inj Neohepatect. Inj Umanbig. Inj Venbig. Inj Zutectra.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!