Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.
Annons:

Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.


Orsak

Hepatit B virus (HBV). Smitta sker sexuellt, vertikalt (mor-barn), horisontellt (barn-barn)  eller via blod (ffa iv missbruk).

Förlopp:

Inkubationstid 2–6 månader. Hälften av vuxna utvecklar kliniska symtom. Småbarn oftast asymtomatiska. Feber, urtikariella utslag, ledvärk. Subklinisk infektion är inte ovanligt. Kan ge ikterus men också akut leversvikt. Bland vuxna har 95% läkt ut inom 6 månader. Störst risk för kronisk hepatit vid låga åldrar. Nyfödda har 90% risk, 1 år 50%, 2-4 år 20%. En kronisk hepatit medför en ökad risk för cirros och hepatocellulär cancer. Sämre prognos om samtidig hepatit C eller D, immunsuppression som vid HIV, eller alkoholmissbruk.

Utredning

Screeningmarkör är HBsAg, men det tar veckor innan provet blir positivt vid akut insjuknande (visar akut eller kronisk infektion). Transaminaser och INR/PK följs.

Akut hepatit B (HBV): Positivt anti-HBc IgM. Detta är det snabbaste provet för att ge utslag, och visar aktuell infektion (kvarstår 6–12 månader).

Kronisk hepatit B: HBsAg pos, anti-HBc-IgG pos, anti-HBc IgM neg. Kan gå med pos eller neg HBeAg.

Smittsamhetsmarkör: HBsAg pos indikerar smittsamhet, samtidig HBeAg pos indikerar hög smittsamhet, men HBV-RNA kvantifiering är det viktigaste provet för smittsamhet.

Friskförklaring: krävs normala transaminaser, neg HBsAg och positivt anti-HBs (antikroppar mot hepatit B ytantigen).

Genomgången/utläkt hepatit B: pos anti-HBs, ev. även pos anti-HBc och neg HBsAg. Pos anti-HBs ses också efter immunisering med vaccin mot hepatit B.

Anmälningspliktig. sminet.se

Behandling

Akut hepatit B: I regel ges inte behandling, förloppet följs med labprover, ev. ultraljud och ev. leverbiopsier. Akut HBV-infektion läker spontant i >95% av fallen men kan i sällsynta fall leda till fulminant leversvikt och levertransplantation är då livräddande. Antiviral terapi (tenofovir eller entecavir) ges i regel till pat med svår akut HBV.

Om HBsAg inte blivit negativt eller ALAT normaliserats inom 6 månader är risken för utveckling till kronisk HBV infektion förhöjd. Behandling med antiviral behandling (NAs och peg-INF) rekommenderas vid kroniskt bärarskap och påverkan på lever, sker på infektionsklinik.

Vaccination + boosterdoser efter 1 och 6 månader ger ett 90–95 % skydd. Profylax i form av vaccinering rekommenderas för resande till högendemiska länder. Även riskgrupper som personal inom hälso- och sjukvården, intravenösa missbrukare och män som har sex med män rekommenderas vaccination. Titerkontroll kan göras för speciellt utsatta, anti-HBS > 10 IU/L efter vaccination innebär fullgott skydd i minst 15 år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla spädbarn erbjuds HBV-vaccin vilken sedan 2016 ingår i alla regioners barnvaccinationsprogram. Vid stickskada av misstänkt kontaminerad kanyl eller motsvarande tas snarast kontakt med infektionsmottagning. Vaccinering snarast med senast inom 1 vecka. Immunglobulin (HBIg) kan övervägas men behövs sannolikt inte om snabbvaccinations schema används. Vaccinering enligt snabbvaccinationsschema (0, 2, 6 veckor och booster 12 mån) – för vuxna förekommer också 0, 1, 3 veckor och booster 12 mån). Provtagning och uppföljning under 6 månader.

Aktuella Mediciner

Vaccin Hepatit B: Inj. Engerix-B. Inj. Fendrix. Inj. HBVAXPRO.

Vaccin Hepatit A + B: Inj. Ambirix. Inj. Twinrix paediatric/vuxen.

Immunoglobulin mot Hepatit B: Inj. Neohepatect. Inj. Umanbig. Inj. Venbig. Inj. Zutectra.

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

sls.se Referensgruppen för antiviral terapi

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: