Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.

ICD-10: B16

Orsak

Hepatit B virus, Sexuellt överförd eller parenteralt överförd (blodsmitta), även vid partus.

Förlopp

Inkubationstid 2–6 månader. Hälften av de vuxna utvecklar kliniska symtom. Småbarn oftast asymtomatiska. Feber, urtikariella utslag och ledvärk. Subklinisk infektion inte ovanligt. Majoriteten har läkt ut inom 6 månader. Störst risk för kronisk hepatit vid låga åldrar. Nyfödda har 90% risk, 1 år 50%, 2 – 4 år 20%. Mindre än5 % av vuxna och barn äldre än 7 år utvecklar en kronisk hepatit med en ökad risk för cirros och hepatocellulär cancer. Sämre prognos om samtidig hepatit C eller D, immunosuppression som vid HIV, eller alkoholmissbruk.

Utredning

Screeningmarkör är HBsAg, men det tar veckor innan provet blir positivt vid akut insjuknande (visar akut eller kronisk infektion). Transaminaser och INR/PK följs.

Akut hepatit B (HBV): Positivt anti-HBc IgM. Detta är det snabbaste provet för att ge utslag, och visar aktuell infektion (kvarstår 6–12 månader).

Kronisk hepatit B: HBsAg pos, anti-HBc-IgG pos, anti-HBc IgM neg. Kan gå med pos eller neg HbeAg.

Smittsamhetsmarkör: HBsAg pos innebär smittsamhet, samtidig HBeAg pos innebär hög smittsamhet.

Friskförklaring: krävs normala transaminaser, neg HBsAg och positivt anti-HBs (antikroppar mot hepatit B ytantigen).

Genomgången/utläkt hepatit B: pos anti-HBs, ev. även pos anti-HBc och neg HBsAg. Pos anti-HBs ses också efter immunisering med vaccin mot hepatit B.

Anmälningspliktig. www.sminet.se

Behandling

I regel ges inte behandling, förloppet följs med labprover, ev. ultraljud och ev. leverbiopsier. Akut HBV infektion läker spontant i >95% av fallen men kan i sällsynta fall leda till fulminant leversvikt och levertransplantation är då livräddande. Antiviral terapi (tenofovir eller entecavir) ges i regel till pat med svår akut HBV.

Om HbsAg inte blivit negativt eller ALAT normaliserats inom 6 månader är risken för utveckling till kronisk HBV infektion förhöjd. Terapi med antivirala medel och interferon har i vissa fall varit framgångsrikt gentemot kroniska bärare. Vaccination + boosterdoser efter 1 och 6 månader ger ett 90–95 % skydd. Immunoglobulin via injektion vid risk för smitta vid stickskador och liknande. Profylax i form av vaccinering rekommenderas för resande till högendemiska länder. Även riskgrupper som personal inom hälso- och sjukvården, intavenösa missbrukare och män som har sex med män rekommenderas vaccination. Titerkontroll kan göras för speciellt utsatta, anti-HBS > 10 IU/L efter vaccination innebär fullgott skydd i minst 15 år.

Barn rek vaccination om de tillhör riskgrupp: barn från länder med hepatit B – prevalens > 2 % liksom barn som lever i familjer med sådan bakgrund (i princip samma områden som för tbc). F.ö. barn till mödrar med smittsam hepatit B, föräldrar och syskon till nyanlända adoptivbarn som är smittsamma samt barn yngre än tre år som vistas på samma förskola som ett smittsamt barn.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla spädbarn erbjuds HBV vaccin vilken från 2016 ingår i alla regioners barnvaccinationsprogram. Vid stickskada av misstänkt kontaminerad kanyl eller motsvarande tas snarast kontakt med infektionsmottagning. Vaccinering inom 24 tim och ställningstagande till om immunoglobulin mot hepatit B skall ges. Vaccinering enligt snabbvaccinationsschema (0, 2, 6 veckor och booster 12 mån. – för vuxna förekommer också 0, 1, 3 veckor och booster 12 mån). Provtagning och uppföljning under 6 månader.

Fördjupning

www.folkhalsomyndigheten.se (inkl. patientinformation).

Hepatit B-vaccination till riskgrupper. 2016. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

 

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Vaccin Hepatit B: Inj. Engerix-B. Inj. Fendrix. Inj. HBVAXPRO.

Vaccin Hepatit A + B: Inj. Ambirix. Inj. Twinrix paediatric/vuxen.

Immunoglobulin mot Hepatit B: Inj. Neohepatect. Inj. Umanbig. Inj. Venbig. Inj. Zutectra.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev