Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.

ICD-10: B16

Orsak

Hepatit B virus, Sexuellt överförd eller parenteralt överförd (blodsmitta), även vid partus.

Förlopp

Inkubationstid 2–6 månader. Hälften av de vuxna utvecklar kliniska symtom. Småbarn oftast asymtomatiska. Feber, urtikariella utslag och ledvärk. Subklinisk infektion inte ovanligt. Majoriteten har läkt ut inom 6 månader. Störst risk för kronisk hepatit vid låga åldrar. Nyfödda har 90% risk, 1 år 50%, 2 – 4 år 20%. Mindre än5 % av vuxna och barn äldre än 7 år utvecklar en kronisk hepatit med en ökad risk för cirros och hepatocellulär cancer. Sämre prognos om samtidig hepatit C eller D, immunosuppression som vid HIV, eller alkoholmissbruk.

Utredning

Screeningmarkör är HBsAg, men det tar veckor innan provet blir positivt vid akut insjuknande (visar akut eller kronisk infektion). Transaminaser och INR/PK följs.

Akut hepatit B (HBV): Positivt anti-HBc IgM. Detta är det snabbaste provet för att ge utslag, och visar aktuell infektion (kvarstår 6–12 månader).

Kronisk hepatit B: HBsAg pos, anti-HBc-IgG pos, anti-HBc IgM neg. Kan gå med pos eller neg HbeAg.

Smittsamhetsmarkör: HBsAg pos innebär smittsamhet, samtidig HBeAg pos innebär hög smittsamhet.

Friskförklaring: krävs normala transaminaser, neg HBsAg och positivt anti-HBs (antikroppar mot hepatit B ytantigen).

Genomgången/utläkt hepatit B: pos anti-HBs, ev. även pos anti-HBc och neg HBsAg. Pos anti-HBs ses också efter immunisering med vaccin mot hepatit B.

Anmälningspliktig. www.sminet.se

Behandling

I regel ges inte behandling, förloppet följs med labprover, ev. ultraljud och ev. leverbiopsier. Akut HBV infektion läker spontant i >95% av fallen men kan i sällsynta fall leda till fulminant leversvikt och levertransplantation är då livräddande. Antiviral terapi (tenofovir eller entecavir) ges i regel till pat med svår akut HBV.

Om HbsAg inte blivit negativt eller ALAT normaliserats inom 6 månader är risken för utveckling till kronisk HBV infektion förhöjd. Terapi med antivirala medel och interferon har i vissa fall varit framgångsrikt gentemot kroniska bärare. Vaccination + boosterdoser efter 1 och 6 månader ger ett 90–95 % skydd. Immunoglobulin via injektion vid risk för smitta vid stickskador och liknande. Profylax i form av vaccinering rekommenderas för resande till högendemiska länder. Även riskgrupper som personal inom hälso- och sjukvården, intavenösa missbrukare och män som har sex med män rekommenderas vaccination. Titerkontroll kan göras för speciellt utsatta, anti-HBS > 10 IU/L efter vaccination innebär fullgott skydd i minst 15 år.

Barn rek vaccination om de tillhör riskgrupp: barn från länder med hepatit B – prevalens > 2 % liksom barn som lever i familjer med sådan bakgrund (i princip samma områden som för tbc). F.ö. barn till mödrar med smittsam hepatit B, föräldrar och syskon till nyanlända adoptivbarn som är smittsamma samt barn yngre än tre år som vistas på samma förskola som ett smittsamt barn.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla spädbarn erbjuds HBV vaccin vilken från 2016 ingår i alla regioners barnvaccinationsprogram. Vid stickskada av misstänkt kontaminerad kanyl eller motsvarande tas snarast kontakt med infektionsmottagning. Vaccinering inom 24 tim och ställningstagande till om immunoglobulin mot hepatit B skall ges. Vaccinering enligt snabbvaccinationsschema (0, 2, 6 veckor och booster 12 mån. – för vuxna förekommer också 0, 1, 3 veckor och booster 12 mån). Provtagning och uppföljning under 6 månader.

Fördjupning

www.folkhalsomyndigheten.se (inkl. patientinformation).

Hepatit B-vaccination till riskgrupper. 2016. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

 

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Vaccin Hepatit B: Inj. Engerix-B. Inj. Fendrix. Inj. HBVAXPRO.

Vaccin Hepatit A + B: Inj. Ambirix. Inj. Twinrix paediatric/vuxen.

Immunoglobulin mot Hepatit B: Inj. Neohepatect. Inj. Umanbig. Inj. Venbig. Inj. Zutectra.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis