Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Hepatit B


Orsak

Hepatit B virus (HBV). Smitta sker sexuellt, vertikalt (mor-barn), horisontellt (barn-barn) eller inokulationssmitta (nålstick).

Förlopp

Inkubationstid 2–6 månader. Hälften av vuxna utvecklar kliniska symtom. Småbarn är oftast asymtomatiska. Bland vuxna har 95% läkt ut inom 6 månader. Barn har stor risk att utveckla en kronisk hepatit B: nyfödda har ca 90% risk, vid 1 år ca 50% risk och vid 2-4 år 20% risk. En kronisk hepatit medför en ökad risk för cirros och hepatocellulär cancer. Vid samtidig hepatit C eller D, immunsuppression som vid HIV, eller alkoholmissbruk ökar risken ytterligare.

Symptom

Akut hepatit B: Feber, urtikariella utslag, ledvärk, buksmärta, diarré, ikterus och mycket sällan akut leversvik.

Vid kronisk hepatit har man sällan några kliniska symtom utan sjukdomen upptäcks vid screening i samband med graviditet, vid ankomst till Sverige eller vid utredning pga förhöjda levervärden.

Utredning

Screeningmarkör är HBsAg, men det tar veckor innan provet blir positivt vid akut insjuknande (visar akut eller kronisk infektion). Transaminaser och INR/PK följs.

Akut hepatit B (HBV): Pos anti-HBc IgM. Detta är det snabbaste provet att ge utslag, och visar aktuell infektion (kvarstår 6–12 månader).

Kronisk hepatit B: HBsAg pos, anti-HBc-IgG pos, anti-HBc IgM neg. Kan gå med pos eller neg HBeAg.

Smittsamhetsmarkör: HBsAg pos indikerar smittsamhet, samtidig HBeAg pos indikerar hög smittsamhet, men HBV-RNA kvantifiering är det viktigaste provet för smittsamhet.

Friskförklaring: krävs normala transaminaser, neg HBsAg och pos anti-HBs (antikroppar mot hepatit B ytantigen).

Genomgången/utläkt hepatit B: pos anti-HBs, ev. även pos anti-HBc och neg HBsAg. Pos anti-HBs ses också efter immunisering med vaccin mot hepatit B.

Både akut och kronisk hepatit är anmälningspliktig och smittspårning skall göras. Se sminet.se

Behandling

Akut hepatit B: I regel ges ingen behandling, förloppet följs med labprover, ev. ultraljud och ev. leverbiopsier. Akut HBV-infektion läker spontant i >95% av fallen men kan i sällsynta fall leda till fulminant leversvikt och levertransplantation är då livräddande. Antiviral terapi (tenofovir eller entecavir) ges i regel till pat med svår akut HBV.

Om HBsAg inte blivit negativt eller ALAT normaliserats inom 6 månader är risken för utveckling till kronisk HBV infektion förhöjd. Behandling med antiviral behandling (NAs och peg-INF) rekommenderas vid kroniskt bärarskap och påverkan på lever, sker på infektionsklinik.

Vaccination + boosterdoser efter 1 och 6 månader ger ett 90–95 % skydd. Profylax i form av vaccinering rekommenderas för resande till högendemiska länder. Även riskgrupper som personal inom hälso- och sjukvården, intravenösa missbrukare och män som har sex med män rekommenderas vaccination. Titerkontroll kan göras för speciellt utsatta, anti-HBS > 10 IU/L efter vaccination innebär fullgott skydd i minst 15 år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla spädbarn erbjuds HBV-vaccin vilken sedan 2016 ingår i alla regioners barnvaccinationsprogram. Vid stickskada av misstänkt kontaminerad kanyl eller motsvarande tas snarast kontakt med infektionsmottagning. Vaccinering snarast men senast inom 1 vecka. Immunglobulin (HBIg) kan övervägas men behövs sannolikt inte om snabbvaccinations schema används. Vaccinering enligt snabbvaccinationsschema (0, 2, 6 veckor och booster 12 mån) – för vuxna förekommer också 0, 1, 3 veckor och booster 12 mån. Provtagning och uppföljning under 6 månader.

Aktuella Mediciner

Vaccin Hepatit B: Inj. Engerix-B. Inj. Fendrix. Inj. HBVAXPRO.

Vaccin Hepatit A + B: Inj. Ambirix. Inj. Twinrix paediatric/vuxen.

Immunoglobulin mot Hepatit B: Inj. Neohepatect. Inj. Umanbig. Inj. Venbig. Inj. Zutectra.

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

sls.se Referensgruppen för antiviral terapi

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: