Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Flytningar. Vulvovaginal klåda. Klåda i underlivet. Vulvovaginit. Lichen Sclerosus.

ICD-10: L29

Orsak

Se respektive avsnitt i detta kapitel: Candidavulvovaginit (vanligaste orsaken till klåda hos kvinnor i fertil ålder), Bakteriell vaginos (”BV” i nedanstående tabell), Urogenital atrofi/senil atrofisk kolpit. För könssjukdomar som Klamydia, Genital Herpes simplex virus infektion, Kondylom, Gonorré och Trikomonasinfestation se respektive avsnitt i kapitlet Könssjukdomar.

Klåda i vulvaområdet kan också orsakas av neurodermit [= lichen simplex/kroniskt riveksem] (intensiv, kronisk klåda – även nattetid), lichen sclerosus (konstant och svår klåda, värst om natten), lichen planus, psoriasis, skabb, seborrhoiskt – eller atopiskt eksem liksom kontakteksem (såväl allergiskt eksem [candida-svampmedel, latex i kondom, lokalanestetika, neomycin] som det vanligare irritativa eksemet [tvättning, ridning/cykling, svampmedel, podofyllotoxin vid kondylombehandling]).

Enligt www.cancercentrum.se: ”Följande symtom hos kvinnor > 40 år eller med nedsatt immunförsvar utan annan uppenbar förklaring bör föranleda misstanke om vulvacancer: I vulva – sår som inte läker, knöl eller långvarig sveda som inte svarar på behandling, misstanke om malignt melanom vid undersökning eller knöl i ljumsken.”

Utredning

Flytning: Fråga efter debut, mängd, lukt, färg, karaktär, periodicitet, andra symtom som blödning, smärta, klåda. Inspektion avseende sår, vårtor, blåsor, rivmärken, missfärgningar, löss eller skabb. Odla vid cervicit för både klamydia och gonorré.

Slemhinnor: Rodnad, svullnad/ödem, atrofi, hyperplasi, beläggningar, främmande kropp?

Hud: Atrofi? Hyperplasi? Hyperkeratos? Enstaka kliande områden – frikostighet med stansbiopsi i lite lokalbedövning med frågeställningen ”VIN?” (=vulvadysplasi). Vid misstanke om systemisk grundsjukdom undersöks hela hudkostymen: Atopiskt eksem ger hos vuxna förändringar runt mun, ögon, hals. Seborroiskt eksem visar förändringar i ögonbryn, vid näsvingar, bakom öronen. Psoriasis [invers psoriasis vanligast] visar avgränsade förändringar även perianalt, under bröst, i ljumskar och axiller. Lichen simplex vanligast hos atopiker. Ofta även förändringar/klåda i nacke. Lichen sclerosus visar välangränsande lichenifierade plack på rodnad botten, ibland sprickor och sår. Förändringar anogenitalt samt runt klitoris (ibland med synekier) liksom att de inre blygdläpparna ibland kan försvinna. Höjd risk för skivepitelcancer. Förändringar även på bål och extremiteter. Stansbiopsi. Lichen planus kan finnas även som välavgränsade papler volart på handleder, underarmar och på underbenens framsidor. Vid erosiva formen även rodnad i gingiva med också vita stråk i kindslemhinna (”mjölkstänk”).

Wet smear: Vaginalsekretet inspekteras med hänsyn till mängd, karaktär (homogent, flockigt, vattnigt, muköst), färg och lukt. Gulgrönaktig färg på vaginaltork mot portio tyder på purulent sekretion från cervix. Lite vaginalsekret samlas i spekulum. pH bestäms med pH-sticka. 2 droppar sekret överförs till objektglas, späds med fysiologisk koksaltlösning resp. 10–20 % kaliumhydroxid (KOH). Undersöks i ljusmikroskop med 40 X objektiv. Alkalisering med KOH medför ibland frisättning av illaluktande aminer. I KOH-droppen slås cellväggar sönder och man kan lättare hitta eventuella pseudohyfer vid candidainfektion (ser ut som ”trädgrenar”). I koksaltpreparatet bedömer man förekomst av ökad mängd inflammatoriska celler (fler leukocyter än epitelcellerna), ev. trikomonas (rörlig päronformad flagellat), clue cells (ökad mängd coccer, dvs. bakterier adherant till vaginalepitelets cellyta), normalflora med laktobaciller eller blandflora med kocker.

Övrig laboratoriediagnostik: Vid okomplicerade genitala infektioner: Hb, P-glukos och urinsticka.

Vid misstanke om vulvacancer skall patienten remistteras till gynekologisk undersökning och biopsi. Vid välrundad misstanke remitteras patienten enligt standardiserad vårdförlopp.

Behandling

Infektion behandlas på adekvat sätt. Vid hyperkeratos eller eksem som ger klåda ges kortikosteroider gr II–III lokalt, nedtrappas under 2–3 veckor. Vid allergiskt eksem elimination av provocerande faktor. Ev. remiss hudläkare för epikutantest.

Lichen sclerosus ska PAD verifieras och sedan behandlas med kräm Dermovat enligt särskilt 12 veckors schema (1–4:e veckan Dermovat på kvällen före sänggåendet, 5–8:e veckan Dermovat varannan dag, 9–12:e veckan Dermovat två gånger i veckan). Sedan underhållsbehandling 1gång/vecka kombinerat med mjukgörande behandling (ex.v. vitt vaselin). Använd barnolja i st f tvål och vatten. Lichen sclerosus har ett samband med vulvadysplasi och sår som inte läker ska alltid bli föremål för PAD. Risken för steroidatrofi är liten i vulvaområdet om hyperkeratos föreligger. Vid klåda tvättas underlivet med barnolja i stället för med tvål, i allmänt mjukgörande syfte.

Egenvård: Normalt förekommer hos kvinnor en ljus luktfri flytning som ej skall behandlas. Underlivet skall normalt tvättas högst 1 gång/dag. Tvätta framifrån och bakåt så att inte ändtarmsbakterier förs in i slidan. Använd helst bara vatten. Om tvål används skall den vara oparfymerad och mild; t.ex. ACO Mildtvål. Lactacyd kan verka uttorkande och därigenom orsaka besvär. Barnolja eller fet tvättkräm kan användas i stället för tvål och vatten. Duscha inte med vatten upp i slidan, använd inte heller tampong eller parfymerade servetter vid besvär. Mjölksyrepreparat som Lactal kan hjälpa till att normalisera surhetsgraden i slidan. Barnolja och vit Vaselin kan vara välgörande.

Fördjupning

Cancercentrum: https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/vulva/vardforlopp/

Läkemedelsboken: https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_83

Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar. https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_nr%2071_webae1437d4-8cc5-4457-9eac-f5c6550a614b.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

Enkät med 3 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer