NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.

ICD-10: N77

Orsak

Candida albicans vanligaste svamptypen (90%). Predisponerande faktorer: antibiotikabehandling, kombinerade p-piller, diabetes, långvarig svår stress och graviditet.  De flesta med candidavulvovaginit är dock helt friska och saknar predisponerande faktorer.

Symtom

Snabbt debuterande vulvovaginal klåda.  Tjock och flockig/grynig, vit, kesoliknande flytning. Samlagssmärta. Svampinfektion är vanligaste orsaken till underlivsklåda hos kvinnor i fertil ålder.

Status

Slemhinnan och huden är inflammerade med svullnad, rodnad och sprickor. Vaginal flytning vit och grynig.

Utredning

Typisk klinisk bild och identifiering av svamphyfer i ”Wet smear”, (se avsnittet ”Flytningar/klåda i underlivet”). Vid terapiresistens eller vid upprepade recidiv tas odling från vaginalväggen. Transportsubstrat kan variera mellan olika laboratorier.

Differentialdiagnoser: Kontaktdermatit, irritativ dermatit, lichen sclerosus, recidiverande genital herpes och vulvodyni/vestibulit. Observera ”mikrotraumatisering” (skavning, cykling, ridning, trånga kläder, intensivt tvättande).

Behandling

Lokalbehandling med vagitorier och  kräm. Kombinationsförpackning vag+ kräm med klotrimazol eller ekonazol (vagitorie för 1 eller tre dagar, kräm tills förbättring). Vid uttalad vulvaklåda med inslag av dermatit: kräm med antimykotika+ kortison. Alternativt – liksom vid återkommande recidiv och i de fall man misstänker att vagitorier och salvor gett lokal irritation – ge antimykotika peroralt: flukonazol 150 mg i engångsdos,. Kombinera gärna med antimykotika kräm utvändigt eller helst kortison/antimykotika kräm för snabbaste symptomlindring. Stark klåda/eksem kan kräva steroidkräm gr II–III kombinerat med antihistamin.

Vid kroniskt recidiverande candidainfektion (4 eller fler episoder per år): Peroral antimykotikabehandling med 150 mg flukonazol var tredje dag i 6 veckor. Vid otillräcklig effekt eller snabbt recidiv: tabl. flukonazol 50 mg dagligen i 2–3 månader. Innan långtidsbehandling tas svampodling från vagina för artbestämning och resistensbestämning. Vid negativ odling sök annan orsak. Överanvändning av lokala antimykotiska preparat kan leda till resistensutveckling och/eller vulvairritation. I besvärliga terapiresistenta fall: remiss till gynekolog alternativt dermatolog. Partnerbehandling behövs endast om även partnern har klådbesvär.

Vid graviditet används inte perorala preparat. 

Egenvård: Se avsnittet ”Flytningar/klåda i underlivet” i detta kapitel.

Fördjupning

Läkemedelsboken  https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html?id=i3_12#i3_12

Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar. https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_nr%2071_webae1437d4-8cc5-4457-9eac-f5c6550a614b.pdf

Patientinformation

www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Ekonazol: Vag Pevaryl/Depot. Kräm/Vag Pevaryl.

Econazol + triamcinolon: Kräm Pevisone.

Flukonazol: K Diflucan. K Flukonazol.

Itrakonazol: K Sporanox.

Klotrimazol: Kräm/Vag Canesten.

Mikonazol: Kräm Daktar.

Mikonazol + hydrokortison: Kräm Cortimyk. Kräm Daktacort.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer