Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Candidavulvovaginit


Orsak

Candida albicans är vanligaste svamptypen (90%). Predisponerande faktorer: antibiotikabehandling, kombinerade p-piller, diabetes, immunosuppression, långvarig svår stress och graviditet.  De flesta med candidavulvovaginit är dock helt friska och saknar predisponerande faktorer.

Symtom

Snabbt debuterande vulvovaginal klåda.  Tjock och flockig/grynig, vit, kesoliknande flytning. Samlagssmärta. Svampinfektion är vanligaste orsaken till underlivsklåda hos kvinnor i fertil ålder.

Status

Slemhinnan och huden är inflammerade med svullnad, rodnad och sprickor. Vaginal flytning vit och grynig.

Utredning

Typisk klinisk bild och identifiering av svamphyfer i ”Wet smear”, (se avsnittet ”Flytningar/klåda i underlivet”). Vid terapiresistens eller vid upprepade recidiv tas odling från vaginalväggen. Transportsubstrat kan variera mellan olika laboratorier. Det är viktigt vid svampodling att patienten inte använt något svampläkemedel under de senaste 2–3 veckorna.

Differentialdiagnoser

Kontaktdermatit, irritativ dermatit, lichen sclerosus, recidiverande genital herpes, bakteriell vaginos, kondylom, irritation av upprepade lokalbehandlingar och vulvodyni/vestibulit. Observera ”mikrotraumatisering” (skavning, cykling, ridning, trånga kläder, intensivt tvättande).

Behandling

Lokalbehandling med vagitorier och kräm. Kombinationsförpackning vagitorie+ kräm med klotrimazol eller ekonazol (vagitorie för 1 eller tre dagar, kräm tills förbättring). Vid uttalad vulvaklåda med inslag av dermatit: kräm med antimykotika+ kortison. Alternativt – liksom vid återkommande recidiv och i de fall man misstänker att vagitorier och salvor gett lokal irritation – ge antimykotika peroralt: fluconazol 150 mg i engångsdos (ger minst 80 % utläkning).  Vid mycket kraftig vulvovaginal candida rekommenderas beh med tre doser fluconazol 150 mg inom en vecka. Kombinera eventuellt med kortison/antimykotika kräm vid svår klåda. Stark klåda/eksem kan kräva steroidkräm gr II–III kombinerat med antihistamin.

Vid kroniskt recidiverande candidainfektion (RVVC) (minst 3–4 skov per år varav åtminstone en odlingsverifierad episod): Peroral antimykotikabehandling med 150 mg fluconazol var tredje dag i en vecka (tre doser), följt av 150 mg en gång per vecka i sex månader. Vid otillräcklig effekt: tabl. fluconazol 50 mg dagligen i 6 månader. Innan långtidsbehandling tas svampodling från vagina för artbestämning och resistensbestämning. Vid negativ odling sök annan orsak. Överanvändning av lokala antimykotiska preparat kan leda till resistensutveckling och/eller vulvairritation. I besvärliga terapiresistenta fall: remiss till gynekolog alternativt dermatolog. Partnerbehandling behövs endast om även partnern har klådbesvär.

Vid upprepad vulvovaginal candida men ej helt uppfyllda kriterier för RVVC: Fluconazol 150 mg var tredje dag i en vecka (3 doser), överväg därefter 150 mg 1 gång per vecka alternativt 50 mg dagligen i 2–3 månader

Vid graviditet används inte perorala preparat. Klotrimazol vaginalt är rekommenderad beh under graviditet. Gravida kan behöva längre tids behandling, till exempel 200 mg vaginalt varannan dag i 14 dagar. Enstaka beh med ekonazol vaginalt är också en möjlighet (undvik dock längre tids behandling).

Egenvård: Se avsnittet ”Flytningar/klåda i underlivet” i detta kapitel.

Fördjupning

SFOG – candida

Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar. https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_nr%2071_webae1437d4-8cc5-4457-9eac-f5c6550a614b.pdf

Patientinformation

www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Ekonazol: Vag Pevaryl/Depot. Kräm/Vag Pevaryl.

Econazol + triamcinolon: Kräm Pevisone.

Flukonazol: K Diflucan. K Flukonazol.

Itrakonazol: K Sporanox.

Klotrimazol: Kräm/Vag Canesten.

Mikonazol: Kräm Daktar.

Mikonazol + hydrokortison: Kräm Cortimyk. Kräm Daktacort.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: