Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.

ICD-10: N77

Orsak

Candida albicans vanligaste svamptypen (90%). Predisponerande faktorer: antibiotikabehandling, kombinerade p-piller, diabetes, långvarig svår stress och graviditet.  De flesta med candidavulvovaginit är dock helt friska och saknar predisponerande faktorer.

Symtom

Snabbt debuterande vulvovaginal klåda.  Tjock och flockig/grynig, vit, kesoliknande flytning. Samlagssmärta. Svampinfektion är vanligaste orsaken till underlivsklåda hos kvinnor i fertil ålder.

Status

Slemhinnan och huden är inflammerade med svullnad, rodnad och sprickor. Vaginal flytning vit och grynig.

Utredning

Typisk klinisk bild och identifiering av svamphyfer i ”Wet smear”, (se avsnittet ”Flytningar/klåda i underlivet”). Vid terapiresistens eller vid upprepade recidiv tas odling från vaginalväggen. Transportsubstrat kan variera mellan olika laboratorier.

Differentialdiagnoser: Kontaktdermatit, irritativ dermatit, lichen sclerosus, recidiverande genital herpes och vulvodyni/vestibulit. Observera ”mikrotraumatisering” (skavning, cykling, ridning, trånga kläder, intensivt tvättande).

Behandling

Lokalbehandling med vagitorier och  kräm. Kombinationsförpackning vag+ kräm med klotrimazol eller ekonazol (vagitorie för 1 eller tre dagar, kräm tills förbättring). Vid uttalad vulvaklåda med inslag av dermatit: kräm med antimykotika+ kortison. Alternativt – liksom vid återkommande recidiv och i de fall man misstänker att vagitorier och salvor gett lokal irritation – ge antimykotika peroralt: flukonazol 150 mg i engångsdos,. Kombinera gärna med antimykotika kräm utvändigt eller helst kortison/antimykotika kräm för snabbaste symptomlindring. Stark klåda/eksem kan kräva steroidkräm gr II–III kombinerat med antihistamin.

Vid kroniskt recidiverande candidainfektion (4 eller fler episoder per år): Peroral antimykotikabehandling med 150 mg flukonazol var tredje dag i 6 veckor. Vid otillräcklig effekt eller snabbt recidiv: tabl. flukonazol 50 mg dagligen i 2–3 månader. Innan långtidsbehandling tas svampodling från vagina för artbestämning och resistensbestämning. Vid negativ odling sök annan orsak. Överanvändning av lokala antimykotiska preparat kan leda till resistensutveckling och/eller vulvairritation. I besvärliga terapiresistenta fall: remiss till gynekolog alternativt dermatolog. Partnerbehandling behövs endast om även partnern har klådbesvär.

Vid graviditet används inte perorala preparat. 

Egenvård: Se avsnittet ”Flytningar/klåda i underlivet” i detta kapitel.

Fördjupning

Läkemedelsboken  https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html?id=i3_12#i3_12

Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar. https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_nr%2071_webae1437d4-8cc5-4457-9eac-f5c6550a614b.pdf

Patientinformation

www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Ekonazol: Vag Pevaryl/Depot. Kräm/Vag Pevaryl.

Econazol + triamcinolon: Kräm Pevisone.

Flukonazol: K Diflucan. K Flukonazol.

Itrakonazol: K Sporanox.

Klotrimazol: Kräm/Vag Canesten.

Mikonazol: Kräm Daktar.

Mikonazol + hydrokortison: Kräm Cortimyk. Kräm Daktacort.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis