NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.

ICD-10: N77

Orsak

I 90 % candida albicans, där svampen skiftat från asymtomatisk blastospor till symtomatisk hyf-form. Vanligt efter antibiotikabehandling, vid p-piller, vid diabetes och vid graviditet. Stora majoriteten av kvinnor med candidavulvovaginit är helt friska.

Symtom

Snabbt debuterande vulvovaginal klåda och flockig, vit, kesoliknande flytning. Introitus dyspareuni. Vanligaste orsaken till underlivsklåda hos kvinnor i fertil ålder.

Status

Slemhinnorna är inflammerade med svullnad, rodnad, sprickor, vit flockig flytning.

Utredning

Typisk klinisk bild och identifiering av svamphyfer i ”Wet smear”, (se avsnittet ”Flytningar/klåda i underlivet” i detta kapitel). Vid terapiresistens – eller upprepade recidiv tas odling från vaginalväggen. Transportsubstrat kan variera mellan olika laboratorier.

Differentialdiagnoser: Kontaktdermatit, lichen sclerosus, recidiverande genital herpes och vestibulit. Observera ”mikrotraumatisering” (skavning, cykling, ridning, trånga kläder, intensivt tvättande).

Behandling

Lokalbehandling med vagitorier och – vid engagemang av vulva, kräm klomitrazol (+ ev. lokalsteroid), eller ekonazol i 1 eller 3 dagars kur. Alternativt – liksom vid återkommande recidiv och i de fall man misstänker att vagitorier och salvor gett lokal irritation – ge antimykotika peroralt (flukonazol 150 mg om ej effekt ge itrakonazol). Kombinera gärna med antimykotika kräm utvändigt eller helst kortison/antimykotika kräm för snabbaste symptomlindring. Stark klåda/eksem kan kräva steroidkräm gr II–III kombinerat med antihistamin.

Vid kroniskt recidiverande candidainfektion (4 eller fler episoder per år): Peroral antimykotikabehandling med 150 mg flukonazol, ges som 1 dygns behandling var 14:e dag under 3–6 månader. Alternativ är tabl. flukonazol 50 mg dagligen i några veckor upp till några månader. Lokalbehandling avråds. Vid kroniskt recidiverande besvär kan specifik typning av candidaart göras genom odling. Vid negativ odling sök annan orsak. Överanvändning av lokala antimykotiska preparat kan leda till resistensutveckling. I besvärliga terapiresistenta fall remiss till gynekolog alternativt dermatolog. Partnerbehandling behövs ej.

Vid graviditet används inte perorala preparat. 

Egenvård: Se avsnittet ”Flytningar/klåda i underlivet” i detta kapitel.

Fördjupning

Läkemedelsboken  https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html?id=i3_12#i3_12

Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar. https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_nr%2071_webae1437d4-8cc5-4457-9eac-f5c6550a614b.pdf

Patientinformation

www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Ekonazol: Vag Pevaryl/Depot. Kräm/Vag Pevaryl.

Econazol + triamcinolon: Kräm Pevisone.

Flukonazol: K Diflucan. K Flukonazol.

Itrakonazol: K Sporanox.

Klotrimazol: Kräm/Vag Canesten.

Mikonazol: Kräm Daktar.

Mikonazol + hydrokortison: Kräm Cortimyk. Kräm Daktacort.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer