NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Bakteriell vaginos.

ICD-10: N76.8

Orsak

Ekologisk störning i vagina där laktobacillfloran undertrycks av överväxt av anaeroba mikroorganismer. Vanligast i fertil ålder, men förekommer postmenopausalt vid uttalad östrogenbrist. Vanligare hos spiralbärare.

Symtom

Illaluktande gråaktig vaginal flytning, särskilt efter mens och efter samlag. Ev sveda, irriterade slemhinnor.

Status

Karakteristisk måttligt ökad gulvit/ gråvit flytning som är homogen och ev skummig med pH > 4,5, PH < 4,5 utesluter diagnosen. Den är ej grynig eller klumpig – som Candida flytning. Karakteristisk doft spontant eller vid tillblandning av några droppar KOH = ”positiv sniff test”; doftar som rutten/torkad fisk. S.k. ”clue cells” i direktutstryk; coccdominans och avsaknad av normal Döderleinflora (se ”Wet smear” i avsnittet ”Flytningar/klåda i underlivet”). Om fertil kvinna var frikostig med klamydia/gonorreprov.

Behandling

Lokalbehandling: Antibiotikafri vaginaltabl Dekvaliniumklorid – Donaxyl 1/dag i 6 dagar. Antibiotikainnehållande terapi i första hand metronidazol vagitorier dagligen i 7 dagar, gel x 1 till natten i 5 dagar eller peroral beh i 7 dagar. Alt. Klindamycin vaginalkräm i 7 dagar eller vagitorier 100 mg tn i 3 dagar. Lokal östrogenbehandling om östrogenbrist misstänks. Om besvären kommer efter samlag, be paret att prova kondom. Kombinerad behandling med ex.v. Metronidazol och Lactal (laktobaciller) kan ge bra effekt. Underhållsbehandling med Lactal kan minska recidiven. Dokumentationen är svag avseende effekten av receptfria hälsovårdspreparat.

Peroral behandling: Metronidazol tabl 400 mgx2 i 5–7 dagar eller som engångsdos 2000 mg, alt. kapsel Klindamycin 300 mg x 2 i 10 dagar.

Partnerbehandling kan övervägas vid besvärligt recidiverande fall men rekommenderas inte i normalfallet.

Aktuella Mediciner

Dekvaliniumklorid: Vaginaltabl. Donaxyl.

Klindamycin: K Clindamycin. Vaginalkräm/Vagitorie Dalacin.

Metronidazol: Vagitorie/T Flagyl. T Metronidazol. Vaginalgel Zidoval.

Receptfritt: Gel/Vagitorie Lactal.

Fördjupning

https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html

Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar. https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_nr%2071_webae1437d4-8cc5-4457-9eac-f5c6550a614b.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer