Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

Bakteriell vaginos


Orsak

Bakeriell vaginos (BV) orsakas av ekologisk störning i vagina där laktobacillfloran undertrycks av överväxt av anaeroba mikroorganismer. Tillståndet är vanligast i fertil ålder, men förekommer postmenopausalt vid uttalad östrogenbrist. BV är vanligare hos spiralbärare.

Symtom

BV kan ge illaluktande gråaktig, skummande vaginal flytning, särskilt efter mens och efter samlag. Eventuellt sveda och irriterade slemhinnor.

Status

Vid undersökning ses karakteristisk måttligt ökad gulvit/ gråvit flytning som är homogen och eventuellt skummande med pH> 4,5 (pH <4,5 utesluter diagnosen). Flytningen är ej grynig eller klumpig (som vid candida-flytning). Karakteristisk doft spontant eller vid tillblandning av några droppar KOH = ”positivt snifftest”; doftar som rutten/torkad fisk. Så kallade ”clue cells” i direktutstryk; coccdominans och avsaknad av normal Döderleinflora (se ”Wet smear” i avsnittet ”Flytningar/klåda i underlivet”). Om sexuellt aktiv kvinna: var frikostig med klamydia/gonorréprov.

För vården finns även snabbtest (VagiVital VS Pro) som kan underlätta diagnostiken, särskilt användbart på mottagning som saknar mikroskop, pH-stickor respektive kaliumhydroxid. VS Pro mäter pH-nivå och den buffrande kapaciteten i flytningarna och har mer än 92% träffsäkerhet samt ger direkt svar på 30 sek.

Behandling

Lokalbehandling

Antibiotikafri vaginaltablett dekvaliniumklorid 1/ till kvällen i 6 dagar. Antibiotikainnehållande terapi i första hand klindamycin vaginalkräm i 7 dagar eller vagitorier 100 mg tn i 3 dagar. Alternativt metronidazol vagitorier dagligen i 7 dagar, gel x 1 till natten i 5 dagar eller peroral behandling i 7 dagar. Var dock uppmärksam på att antibiotikabehandling (vaginalt eller per oralt) kan öka risken för svampinfektion. Till individ med återkommande svampinfektioner kan samtidig profylaktisk behandling med fluconazol kapsel 150 mg p o som engångsdos vara av värde.

Kombinationsbehandling med först dekvaliniumklorid i 6 dagar och därefter klindamycin vaginalkräm i 7 dagar har visat sig minska risken för recidiv av BV.

Lokal östrogenbehandling ges om östrogenbrist misstänks. Om besvären kommer efter samlag, be paret att prova kondom. Underhållsbehandling med lokala preparat innehållande laktobaciller kan eventuellt minska recidiven.

Peroral behandling

Metronidazol tablett 400 mgx2 i 5–7 dagar eller som engångsdos 2000 mg, alternativt kapsel Klindamycin 300 mg x 2 i 10 dagar.

Partnerbehandling

Kan övervägas vid besvärligt recidiverande fall men rekommenderas inte i normalfallet. Manlig partner kan få uretritbesvär. Kvinnlig partner kan få BV.

Egenvård

Undvik tvätt med tvål, underlivet ska endast tvättas med ljummet vatten, eller möjligen med oparfymerad olja. Luftiga kläder, trosor i bomullsmaterial, lufta nattetid. Behåring i vulva bör ej tas bort. För de med tendens till bakteriell vaginos efter samlag kan en tids kondomanvändning vara av godo.

För patienten finns på apotek självtest VagiVital VS med svar avseende bakteriell vaginos inom 30 sek (se under diagnostik ovan för detaljer) samt Dynamic Code som är självprovtagningstest för bakteriell vaginos och candida (svar inom 3 vardagar efter inkommet prov med ett 94% säkert svar).

Receptfria behandlingar (medicintekniska produkter) som sänker pH eller bryter upp bakteriell biofilm kan lindra. Vid utebliven bättring inom 7–8 dagar bör läkare konsulteras.

Vårdnivå

Bakteriell vaginos kan handläggas av primärvård. Remiss till gynekolog vid täta recidiv eller behandlingsrefraktära tillstånd.

Aktuella Mediciner

Dekvaliniumklorid: Vaginaltabl. Donaxyl (receptfritt).

Klindamycin: K Clindamycin. Vaginalkräm/Vagitorie Dalacin.

Metronidazol: Vagitorie/T Flagyl. T Metronidazol. Vaginalgel Zidoval.

Receptfritt för egenvård: Gel/Vagitorie Lactal. Vaginalmousse Vernivia. Vaginalgel MultiGyn Actigel. Vag. Ecovag

Förebygger recidiv, estriol + lactobacillus acidophilus: Vaginaltablett Gynoflor.

Fördjupning

Läkemedelsboken

Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar. 

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: