Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Epididymit. Bitestikelinflammation.

ICD-10: N45.9

V.g. se avsnitten Skrotala resistenser och Testistorsion i detta kapitel.

Definition

Inflammation i bitestikeln. Ofta föreligger samtidig prostatit.

Orsak

Epididymit är den vanligaste bakgrunden till akuta besvär i pungen hos vuxna. Hos män i åldern 18–40 år är orsaken ofta klamydiainfektion eller mer sällan gonorré, och hos äldre män är det urinvägspatogener som ger upphov till en nedre UVI med engagemang av epididymis, särskilt vid avflödeshinder. Vanligt hos personer som har kronisk KAD. Förekommer efter instrumentering i urinvägarna. Hos barn och innan sexdebut bör man misstänka annan genes och bakomliggande urogenital missbildning.

Symtom

Successiv tilltagande smärta, svullnad och rodnad av ena skrotalhalvan. 10% bilaterala. Ibland besvär som vid nedre UVI, dysuri, ökad miktionsfrekvens, trängningar, flytningar. Temperaturstegring, ibland svåra symtom och allmänpåverkan. Abscess kan utvecklas.

Status

Buk, ljumskportar, prostata. Svullnad och rodnad i skrotalhalvan. Konsistensökning, storleksökning och palpationsömhet över epididymis. Svullnaden gör att det ofta är svårt att särskilja epididymis och testis på den sjuka sidan vid palpation.

Utredning

Urinsticka och urinodling. Hälften av epidydimitpatienter har positiv odling.

PCR-test för klamydia och gonokocker samt odling av gonokocker för resistensbestämning.

Finns självtester för STI: endast de som är CE-märkta är tillförlitliga (analyseras på laboratorium).

Vid behov ultraljudundersökning med doppler.

Frikostig med akutremiss vid minsta misstanke om testistorsion – dessa tillstånd är svåra att skilja åt.

Differentialdiagnoser

Testistorsion. Torsion av Morgagnis hydatid. Testistumör. Ljumskbråck. Trauma.

Behandling

Till yngre män med eller utan positivt PCR-test för klamydia doxycyklin 100 mg x 2. Behandlingstid 2–4 veckor. Vid positivt klamydiaprov kan behandling ges i 10 dagar.

Vid positivt PCR-test för gonokocker bör venereologisk enhet kontaktas för behandlingsråd.

Till män över 50 år: ciprofloxacin 500 mg x 2 eller trimetoprim/ sulfametoxazol 160 mg/800 mg. Behandlingstid minst 3 veckor. Bevaka urinodlingssvar för ev antibiotikabyte enligt resistensbestämning.

Vid allmänpåverkan och feber – inläggningsfall med iv antibiotika.

Gärna suspensoar.

NSAID-behandling vid behov.

Kontrollpalpation efter 2 veckor. Vid upprepade epididymiter kan vasoresektion övervägas.

Klamydiainfektion och gonorré är anmälningspliktiga sjukdomarDen läkare som diagnostiserat infektionen är ansvarig för att smittspårning sker, via tex ungdoms-/hud-/venereologisk mottagning.

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Läkemedelsboken

VISS. Scrotal smärta.

 

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Kinoloner: T Ciprofloxacin. T Ciproxin.

Trimetoprim/sulfametoxazol:  T Eusaprim forte, T Bactrim forte

Tetracyklin: T Doxyferm, T Doxycyklin

NSAID: finns ett flertal olika tex naproxen, diklofenak

 

 

 

 

För dig som patient
Läs mer om Epididymit. Bitestikelinflammation. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis