Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Epididymit. Bitestikelinflammation.

ICD-10: N45

V g se avsnitten Skrotala resistenser och Testistorsion i detta kapitel.

Definition

Inflammation i bitestikeln.

Orsak

Infektion av urinvägspatogena bakterier (äldre män- spec vid avflödeshinder). Komplikation vid klamydiainfektion (yngre män) eller -mer sällan-gonorré. Vanligt hos kroniska KAD-bärare.

Symtom

Svullnad och rodnad av ena skrotalhalvan. Temperaturstegring. Ibland besvär som vid nedre UVI.

Status

Klinisk bild inkl palpationsömhet, görs i stående, över epididymis. Lyft av skrotum minskar smärtan – ej vid torsion (Prehns tecken). Utsläckt Cremasterreflex anses tyda på testistorsion men inte specifikt, likaså testis i horisontalplanet istället för som normalt i vertikalplanet. Vid behov ultraljudundersökning.

Differentialdiagnoser: Testistorsion. Torsion av Morgagnis hydatid Testistumör.

Utredning

Frikostig med akutremiss vid minsta misstanke om testistorsion – svåra att skilja åt Ffa yngre- venerisk sjukdom som orsak? 

Behandling

. Till yngre män doxycyklin. Till män över 50 år: Kinolonpreparat. Behandlingstid minst 3 veckor. Gärna suspensoar. NSAID-behandling kan vara av värde. Kontrollpalpation efter 2veckor. Vid upprepade epididymiter kan vasoresektion övervägas.

Aktuella mediciner

Kinoloner: T Ciprofloxacin.

NSAID: T Diklofenak.

Tetracyklin: T Doxyferm.

Trimetoprim-sulfa: T Bactrim forte, T Eusaprim forte.

För dig som patient
Läs mer om Epididymit. Bitestikelinflammation. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!