Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Epididymit, bitestikelinflammation
Annons:

Epididymit, bitestikelinflammation


V.g. se avsnitten Skrotala resistenser och Testistorsion i detta kapitel.

Definition

Inflammation i bitestikeln. Ofta föreligger samtidig prostatit.

Orsak

Epididymit är den vanligaste bakgrunden till akuta besvär i pungen hos vuxna. Hos män i åldern 18–40 år är orsaken ofta klamydiainfektion eller mer sällan gonorré, och hos äldre män är det urinvägspatogener som ger upphov till en nedre UVI med engagemang av epididymis, särskilt vid avflödeshinder. Vanligt hos personer som har kronisk KAD. Förekommer efter instrumentering i urinvägarna. Hos barn och innan sexdebut bör man misstänka annan genes och bakomliggande urogenital missbildning.

Symtom

Successiv tilltagande smärta, svullnad och rodnad av ena skrotalhalvan. 10% bilaterala. Ibland besvär som vid nedre UVI, dysuri, ökad miktionsfrekvens, trängningar, flytningar. Temperaturstegring, ibland svåra symtom och allmänpåverkan. Abscess kan utvecklas.

Status

Buk, ljumskportar, prostata. Svullnad och rodnad i skrotalhalvan. Konsistensökning, storleksökning och palpationsömhet över epididymis. Svullnaden gör att det ofta är svårt att särskilja epididymis och testis på den sjuka sidan vid palpation.

Utredning

Urinsticka och urinodling. Hälften av epidydimitpatienter har positiv odling.

PCR-test för klamydia och gonokocker samt odling av gonokocker för resistensbestämning.

Finns självtester för STI: endast de som är CE-märkta är tillförlitliga (analyseras på laboratorium).

Vid behov ultraljudundersökning med doppler.

Frikostig med akutremiss vid minsta misstanke om testistorsion – dessa tillstånd är svåra att skilja åt.

Differentialdiagnoser

Testistorsion. Torsion av Morgagnis hydatid. Testistumör. Ljumskbråck. Trauma.

Behandling

Till yngre män med eller utan positivt PCR-test för klamydia doxycyklin 100 mg x 2. Behandlingstid 2–4 veckor. Vid positivt klamydiaprov kan behandling ges i 10 dagar.

Vid positivt PCR-test för gonokocker bör venereologisk enhet kontaktas för behandlingsråd.

Till män över 50 år: ciprofloxacin 500 mg x 2 eller trimetoprim/ sulfametoxazol 160 mg/800 mg. Behandlingstid minst 3 veckor. Bevaka urinodlingssvar för ev antibiotikabyte enligt resistensbestämning.

Vid allmänpåverkan och feber – inläggningsfall med iv antibiotika.

Gärna suspensoar, det lindrar smärtan i pungen.

NSAID-behandling vid behov.

Kontrollpalpation efter 2 veckor för bedömning av läkningsprocessen. Tecken till abscess? Kontrollpalpation av testikeln. Även efter avslutad antibiotikabehandling ofta mindre resistens kvar i bitestikeln, men rodnad, värmeökning, smärta och ev allmänsymtom ska vara borta. Resistensen försvinner gradvis inom 2-3 månader Vid upprepade epididymiter kan vasoresektion övervägas.

Klamydiainfektion och gonorré är anmälningspliktiga sjukdomarDen läkare som diagnostiserat infektionen är ansvarig för att smittspårning sker, via tex ungdoms-/hud-/venereologisk mottagning.

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2023.

Läkemedelsboken

VISS. Scrotal smärta.

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Kinoloner: T Ciprofloxacin. T Ciproxin.

Trimetoprim/sulfametoxazol:  T Eusaprim forte, T Bactrim forte

Tetracyklin: T Doxyferm, T Doxycyklin

NSAID: finns ett flertal olika tex T Naproxen, T Diclofenak

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: