NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Epididymit. Bitestikelinflammation.

ICD-10: N45.9

V.g. se avsnitten Skrotala resistenser och Testistorsion i detta kapitel.

Definition

Inflammation i bitestikeln. Ofta föreligger samtidig prostatit.

Orsak

Vanligaste orsaken till akut scrotum hos vuxna, patienter huvudsakligen mellan 19 – 40 år, är klamydiainfektion eller mer sällan – gonorré hos yngre män. Infektion av urinvägspatogena bakterier hos äldre män – speciellt vid avflödeshinder. Vanligt hos kroniska KAD-bärare samt efter instrumentering. Hos barn/innan sexdebut misstänks annan genes och bakomliggande urogenital missbildning.

Symtom

Successiv tilltagande smärta, svullnad och rodnad av ena skrotalhalvan. 10% bilaterala. Ibland besvär som vid nedre UVI, dysuri, ökad miktionsfrekvens, trängningar, flytningar. Temperaturstegring, ibland svåra symtom och allmänpåverkan. Abcess kan utvecklas.

Status

Buk, ljumskportar, prostata. Palpation av scrotum görs i stående,. Lyft av skrotum minskar smärtan – ej vid torsion (Prehns tecken/dock ringa diagnostisk säkerhet).

Utredning

Urinprov och odling. Hälften av epidydimitpatienter har positiv odling.

PCRProv för Clamydia och ev gonorré.odling

Finns självtester för STI: endast de som är CE-märkta är tillförlitliga (analyseras på laboratorium).

Vid behov ultraljudundersökning med doppler.

Frikostig med akutremiss vid minsta misstanke om testistorsion – dessa tillstånd är svåra att skilja åt.

Differentialdiagnoser

Testistorsion. Torsion av Morgagnis hydatid. Testistumör. Ljumskbråck. Trauma.

Behandling

Till yngre män med eller utan positivt PCR för klamydia doxycyklin 100 mg x 2. Behandlingstid enligt de flesta rekommendationer 2-4 veckor. 10 dagar enligt Läkemedelsverket vid positivt Klamydiaprov.

Till män över 50 år: Kinolonpreparat, ciprofloxacin 500 mg x 2. Behandlingstid minst 3 veckor.

Vid allmänpåverkan och feber – inläggningsfall med iv antibiotika.

Gärna suspensoar.

NSAID-behandling vb.

Kontrollpalpation efter 2 veckor. Vid upprepade epididymiter kan vasoresektion övervägas.

Såväl klamydia som gonorré är anmälningspliktiga sjukdomar. Den läkare som diagnosticerat infektionen är ansvarig för att smittspårning sker, via tex ungdoms-/hud-/venmottagning.

Fördjupning

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Sexuellt_overforbara_bakteriella_infektioner_behandlingsrekommendation_webb.pdf

https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html

VISS. Scrotal smärta. http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Njurar-urogenital/Skrotal-smarta/

 

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Kinoloner: T Ciprofloxacin.

Tetracyklin: T Doxyferm, T Doxycyklin

Trimetoprim-sulfa: T Bactrim forte, T Eusaprim forte.

NSAID: finns ett flertal olika tex naproxen, diklofenak

 

 

 

 

För dig som patient
Läs mer om Epididymit. Bitestikelinflammation. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer