Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Skrotala resistenser
Annons:

Skrotala resistenser


Definition

Skrotal resistens som upptäcks antingen av patienten själv (oftast) eller vid rutinundersökning av skrotum. Ibland ömmande men oftast bara en ”oöm knöl” utan symtom i övrigt.

Orsak

Hydrocele: Vätskeansamling inom processus vaginalis som ligger utanför testikeln.

Spermatocele/epididymiscysta: Retention på olika ställen, ofta i anslutning till mediastinum testis (rete testis) där många ductuli seminiferi contortii konvergerar till att så småningom bara bli en ductus epididymis.

Varikocele: Åderbråck i plexus pampiniformis.

Symtom

Hydrocele: Ensidig, ibland bilateral, måttlig till uttalad fluktuerande svullnad i skrotum. Ömhet sällsynt. Vanligt. Ofarligt. Stora hydrocelen ibland kosmetiskt generande eller besvärande. Om snabbt uppkommet beställ ultraljud – testiscancer?

Spermatocele/epididymiscysta: Ensidig, ofta cirka spelkulestor (men med stora variationer). Ömhet sällsynt. Vanligt. Ofarligt. Stora spermatocelen ibland besvärande. Inte sällan har patienten oro för malignitet.

Varikocele: Tyngdkänsla och resistens i ena punghalvan (ibland bilateralt). Förvärras i stående. Ej smärta.

Status

Hydrocele: Ibland kompressibel resistens med lätt fluktuation. Genomlysbar.

Spermatocele/epididymiscysta: Cystprocess, ofta rätt så styv, i regel tydligt avskiljbar från själva testis. Ultraljud vid tveksamhet.

Varikocele: Väl kompressibel resistens, i regel vänstersidig. Ökar på sig vid stående samt vid Valsalva, minskar i liggande ställning. I regel noteras det slingriga venkylset tydligt vid inspektion.

Differentialdiagnostik

Epididymit: Ovan nämnda tillstånd brukar inte gå med feber eller påtaglig ömhet, som vid akut epididymit. Se avsnittet Epididymit i detta kapitel.

Testikeltorsion: Om en pojke eller ung man, söker med en akut debuterande skrotal smärta är ovanstående diagnoser inte aktuella överhuvudtaget. Remiss akut till kirurgakuten! Fastande. Kom ihåg att testistorsion också förekommer hos patienter i mogen ålder.

Torsion av Morgagnis hydatid: Inte aktuellt att överväga. I regel en diagnos som ställs på operationsbordet vid exploration med misstanke testistorsion.

Testikelcancer: Skall alltid misstänkas vid skrotal resistens som inte är skild från testikeln. Ultraljud utföres skyndsamt. Remittera enligt standardiserat vårdförlopp för testikelcancer (SVF).

Utredning

Palpationsfynd i regel tillräckligt för diagnos. Bäst undersöks skrotum i stående där man systematiskt palperar varje skrotalhalva för sig och värderar testikelns form, storlek samt konsistens. Vidare undersöks patienten i ett mörkt rum, och med hjälp av en stark ficklampa som placeras retroskrotalt kan man genomlysa en resistens, alternativt konstatera att den inte är genomlysbar. Ultraljudsundersökning har vid tveksamt palpationsfynd mycket hög diagnostisk träffsäkerhet. Varikocele: Om snabb debut, i synnerhet om högersidigt varikocele, är CT buk med frågeställning retroperitoneal process nästa diagnostiska steg.

En skrotal resistens som är palpatoriskt urskiljbar från testikeln (extratestikulär process) är nästan alltid benign medan en intratestikulär process nästan alltid är malign.

Behandling

Hydrocele: Vid besvär är kirurgisk behandling standard. Annars ingen åtgärd. Punktion och sklerosbehandling kan övervägas om patienten är klar med sin familjebildning.

Spermatocele/epididymiscysta: I regel ingen behandling. Spermatocelen är i regel så små att lugnande besked är tillfyllest. Besvär = operation.

Varikocele: Behandling om subjektiva besvär eller subfertilitet.

Via urologklinik görs röntgenassisterad retrograd embolisering av vena testicularis. En klassisk metod är kirurgisk hög underbindning av vena spermatica. Ljumskmikrodissektion med åtgärd av vena spermatica förekommer också.

Fördjupning

Cancercentrum. Standardiserat vårdförlopp för testikelcancer.

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: