Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Skrotala resistenser.

ICD-10: D40

Definition

Skrotal resistens som upptäcks antingen av patienten själv (oftast) eller vid rutinundersökning av skrotum. Ibland ömmande men oftast bara en ”oöm knöl” utan symtom i övrigt.

Orsak

Hydrocele: Vätskeansamling inom processus vaginalis som ligger utanför testikeln.

Spermatocele/epididymiscysta: Retention på olika ställen, ofta i anslutning till mediastinum testis (rete testis) där många ductuli seminiferi contortii konvergerar till att så småningom bara bli en ductus epididymis.

Varikocele: Åderbråck i plexus pampiniformis.

Symtom

Hydrocele: Ensidig, ibland bilateral, måttlig till uttalad fluktuerande svullnad i skrotum. Ömhet sällsynt. Vanligt. Ofarligt. Stora hydrocelen ibland kosmetiskt generande eller besvärande. Om snabbt uppkommet beställ ultraljud – testiscancer?

Spermatocele/epididymiscysta: Ensidig, ofta cirka spelkulestor (men med stora variationer). Ömhet sällsynt. Vanligt. Ofarligt. Stora spermatocelen ibland besvärande. Inte sällan har patienten oro för malignitet.

Varikocele: Tyngdkänsla och resistens i ena punghalvan (ibland bilateralt). Förvärras i stående. Ej smärta.

Status

Hydrocele: Ibland kompressibel resistens med lätt fluktuation. Genomlysbar.

Spermatocele/epididymiscysta: Cystprocess, ofta rätt så styv, i regel tydligt avskiljbar från själva testis. Ultraljud vid tveksamhet.

Varikocele: Väl kompressibel resistens, i regel vänstersidig. Ökar på sig vid stående samt vid Valsalva, minskar i liggande ställning. I regel noteras det slingriga venkylset tydligt vid inspektion.

Differentialdiagnostik

Epididymit: Ovan nämnda tillstånd brukar inte gå med feber eller påtaglig ömhet, som vid akut epididymit. Se avsnittet Epididymit i detta kapitel.

Testikeltorsion: Om ett gossebarn, eller en yngling, söker med en akut debuterande skrotal smärta så är ovanstående diagnoser ej aktuella överhuvudtaget. Remiss akut till kirurgakuten. Fastande. Kom ihåg att testistorsion också förekommer hos patienter i mogen ålder.

Torsion av Morgagnis hydatid: Inte aktuellt att överväga. I regel en diagnos som ställs på operationsbordet vid exploration med misstanke testistorsion.

Testikelcancer: Skall alltid misstänkas vid skrotal resistens som inte är skild från testikeln. Ultraljud utföres skyndsamt. Remittera enligt standardiserat vårdförlopp för testikelcancer (SVF). https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/testikelcancer/vardforlopp/

Utredning

Palpationsfynd i regel tillräckligt för diagnos. Bäst undersöks skrotum i stående där man systematiskt palperar varje skrotalhalva för sig och värderar testikelns form, storlek samt konsistens. Vidare undersöks patienten i ett mörkt rum, och med hjälp av en stark ficklampa som placeras retroskrotalt kan man genomlysa en resistens, alternativt konstatera att den inte är genomlysbar. Ultraljudsundersökning har vid tveksamt palpationsfynd mycket hög diagnostisk träffsäkerhet. Varikocele: Om snabb debut, i synnerhet om högersidigt varikocele, är CT buk med frågeställning retroperitoneal process nästa diagnostiska steg.

En skrotal resistens som är palpatoriskt urskiljbar från testikeln (extratestikulär process) är nästan alltid benign medan en intratestikulär process nästan alltid är malign.

Behandling

Hydrocele: Vid besvär är kirurgisk behandling standard. Annars ingen åtgärd. Punktion och sklerosbehandling kan övervägas om patienten är klar med sin familjebildning.

Spermatocele/epididymiscysta: I regel ingen behandling. Spermatocelen är i regel så små att lugnande besked är tillfyllest. Besvär = operation.

Varikocele: Behandling om subjektiva besvär eller subfertilitet.

Via urologklinik görs röntgenassisterad retrograd embolisering av vena testicularis. En klassisk metod är kirurgisk hög underbindning av vena spermatica. Ljumskmikrodissektion med åtgärd av vena spermatica förekommer också.

Fördjupning

Standardiserat vårdförlopp för testikelcancer. https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/testikelcancer/vardforlopp/

VISS. Skrotal smärta. 

Läkemedelsboken:

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis