NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Skrotala resistenser.

ICD-10: D40

Definition

Skrotal resistens som upptäcks antingen av patienten själv (oftast) eller vid rutinundersökning av skrotum. Ibland ömmande men oftast bara en ”oöm knöl” utan symtom i övrigt.

Orsak

Hydrocele: Vätskeansamling inom processus vaginalis som ligger utanför testikeln.

Spermatocele/epididymiscysta: Retention på olika ställen, ofta i anslutning till mediastinum testis (rete testis) där dessa många ductuli seminiferi contortii konvergerar till att så småningom bara bli en ductus epididymis.

Varicocele: Åderbråck i plexus pampiniformis.

Symtom

Hydrocele: Ensidig, ibland bilateral, måttlig till uttalad fluktuerande svullnad i skrotum. Ömhet sällsynt. Vanligt. Ofarligt. Stora hydrocelen ibland kosmetiskt generande eller besvärande. Om snabbt uppkommet beställ ultraljud – testiscancer?

Spermatocele/epididymiscysta: Ensidig, ofta cirka spelkulestor (men med stora variationer). Ömhet sällsynt. Vanligt. Ofarligt. Stora spermatocelen ibland besvärande. Inte sällan oro för malignitet.

Varicocele: Tyngdkänsla och resistens i ena punghalvan (ibland bilateralt). Förvärras i stående. Ej smärta.

Status

Hydrocele: Ibland kompressibel resistens med lätt fluktuation. Genomlysbar.

Spermatocele/epididymiscysta: Cystprocess, ofta rätt så styv, i regel tydligt avskiljbar från själva testis. Ultraljud vid tveksamhet.

Varicocele: Väl kompressibel resistens, i regel vänstersidig. Ökar på sig vid stående samt vid Valsalva. I regel noteras det slingriga venkylset tydligt vid inspektion.

Differentialdiagnostik

Epididymit: Ovan nämnda tillstånd brukar inte gå med feber eller påtaglig ömhet. vg se separat avsnitt.

Testikeltorsion: Om ett gossebarn, eller en yngling, söker med en akut debuterande skrotal smärta så är ovanstående diagnoser ej aktuella överhuvudtaget. Remiss akut till kirurgakuten. Fastande. Kom ihåg att testistorsion också förekommer hos patienter i mogen ålder.

Torsion av Morgagnis hydatid: Inte aktuellt att överväga. I regel en diagnos som sätts på operationsbordet vid exploration med misstanke testistorsion.

Testikelcancer: Skall alltid misstänkas vid skrotal resistens som inte är skild från testikeln. Ultraljud att utföras skyndsamt. Remittera enligt Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

Utredning

Palpationsfynd i regel tillräckligt för diagnos. Bäst undersöks skrotum i stående där man systematiskt palperar varje skrotalhalva för sig och värderar testikelns form, storlek samt konsistens. Vidare undersöks patienten i ett mörkt rum och med hjälp av en stark ficklampa som placeras retroskrotalt kan man genomlysa en resistens, alternativt konstatera att den inte är genomlysbar. Ultraljudundersökning har vid tveksamt palpationsfynd mycket hög diagnostisk träffsäkerhet. Varicocele: Om snabb debut, i synnerhet om högersidigt varicocele, är CT buk nästa diagnostiska steg (retroperitoneal process?).

En skrotal resistens som är palpatoriskt urskiljbar från testikeln (extratestikulär process) är nästan alltid benign medan en intratestikulär process nästan alltid är malign.

Behandling

Hydrocele: Vid besvär är kirurgisk behandling standard. Annars ingen åtgärd. Punktion och sklerobehandling kan övervägas om patienten är klar med sin familjebildning.

Spermatocele/epididymiscysta: I regel ingen behandling. Spermatocelen är i regel så små att lugnande besked är tillfyllest. Besvär = operation.

Varicocele: Behandling om subjektiva besvär eller subfertilitet.

Via urologklinik görs klassiskt hög underbindning av vena spermatica men ljumskmikrodissektion och, framförallt numera, röntgenassisterad retrograd embolisering av vena testikularis är också etablerade behandlingsmetoder.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

VISS. Skrotal smärta. http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Njurar-urogenital/Skrotal-smarta/

Läkemedelsboken: https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#Sjukdomar-i-skrotum-och-penis

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer