Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Urinstämma. Urinretention hos äldre.

ICD-10: R33

Se även avsnitten Prostatahyperplasi i kapitlet Urinvägarnas sjukdomar samt Prolaps i kapitlet Gynekologi.

Definition

Upphävd förmåga att tömma urinblåsan.

Orsaker

Hos män: Prostatahyperplasi. Prostatacancer. Hos kvinnor: Uretrocystocele/prolaps. Ovarialtumör. Hos båda könen: Akut sjukdom framför allt om det innebär immobilisering, UVI, uretrastriktur, retroperitoneal process, diabetesneuropati, läkemedel (särskilt antikolinergt verkande), obstipation eller annan bukprocess, distal uretärsten. Status post stroke/annan sjukdom i nervsystemet.

Symtom

Beroende av tidsförloppet. Om snabb sjukdomsutveckling är symtomen ofta påtagliga med trängningar till miktion och smärta över blåsan. Vanligast är dock anamnes på tilltagande blåstömningssvårigheter där patienten anpassar sig till en betydande mängd residualurin. Symtomen kan i dessa fall initialt vara mycket beskedliga. Ett plötsligt eller oförklarligt förhöjt S-kreatinin ska alltid föranleda undersökning avseende förekomst av residualurin.

Status

Bukpalpation, rektalpalpation, gynundersökning, prostatapalpation, riktat neurologiskt status.

Blåsan brukar kunna palperas som en rund resistens i nedre delen av buken; kan i uttalade fall sträcka sig upp till navelplanet. Dock kan även betydande urinretentionvara svår att upptäcka vid bukpalpation men ofta ger palpation över blåsan obehag/smärta.

Utredning

Noggrann anamnes: Tidigare vattenkastningsproblem? Tarmtömningsvanor? Tyngdkänsla i underlivet? Sensibilitetsnedsättning? Känd diabetes? Malignitet? Neurologisk sjukdom? Nya läkemedel? Immobilisering? Akut sjukdom? Misstanke UVI?

Status enligt ovan.

Bladderscan för att mäta residualurin. På ex vis Säbo finnes oftast inte tillgång till bladderscan. Man kan då pröva tappning efter miktion för diagnos.

Lab: Urinsticka, urinodling, blodstatus, b-glukos, kreatinin, och elektrolyter, PSA, mfl beroende på symtom och fynd.

Eventuell radiologisk undersökning beroende på fynd och misstänkt orsak, tex uretärsten eller annat avflödeshinder.

Utredning av LUTS-besvär med IPSS mm.

Läkemedelsgenomgång.

Remiss till urolog alternativt gynekolog för vidare utredning och behandling i förekommande fall.

Behandling

I det akuta skedet: Kateter à demeure, KAD, om residualurin > 400 ml ska KAD lämnas kvar och planering för dragning av denna får göras. Vid kort anamnes på blåstömningsrubbning innehåller blåsan ofta upp till 1000 ml. Vid längre anamnes kan volymen vara större. I dessa fall ska blåstömning ske intermittent under längre tidsperiod för att ge urinblåsan möjlighet att återhämta sig. Lämpligt kan vara att tömma 500 ml och därefter stänga katetern 30 minuter innan nästa tömning. Därefter, om tillämpligt, kausal behandling. Dragningsförsök kan göras efter 2–3 veckor.

Fördjupning

SBU. Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2011. SBU-rapport nr 209. ISBN 978-91-85413-45-4.

 

För dig som patient
Läs mer om Urinstämma. Urinretention hos äldre. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis