NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Scaphoideumfraktur. ”Båtbensfraktur”.

ICD-10: S62.4 P

Orsak

Vanligtvis kraftig dorsalflektion av handleden vid fall framåt. Förekommer framför allt hos barn och ungdomar.

Symtom

Ömhet i Fossa Tabatière, ”snusgropen”.

Status

Tryckömhet i Fossa tabatière. Även ömhet vid kompression av metacarpale I i längdriktningen och vid forcerad dorsal- och radialflektion i handleden.

Utredning

Röntgen. Ibland framträder frakturen inte vid första röntgenundersökningen. Om man vid klinisk undersökning ändå misstänker fraktur, läggs en dorsal radiusgipsskena förlängd ut över tummen. Ny röntgenundersökning eller MR utförs efter 10–15 dagar.

Behandling

Ofta högt cirkulärt gips i 2 månader, därefter lågt (nedanför armbågen) gips i 1 månad. Röntgenkontroll efter 6 veckor vid gipsbyte. Om man är osäker på gipsbehandling; remiss till ortoped.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer