Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur.

ICD-10: S62.4 P

Orsak

Vanligtvis kraftig dorsalflektion av handleden vid fall framåt. Förekommer framför allt hos barn och ungdomar.

Symtom

Ömhet i fossa tabatière, ”snusgropen”.

Status

Tryckömhet i Fossa tabatière. Även ömhet vid kompression av metacarpale I i längdriktningen och vid forcerad dorsal- och radialflektion i handleden.

Utredning

Röntgen. Ibland framträder frakturen inte vid första röntgenundersökningen. Om man vid klinisk undersökning ändå misstänker fraktur, läggs en dorsal radiusgipsskena förlängd ut över tummen. Ny röntgenundersökning eller MR utförs efter 10-15 dagar.

Behandling

Ofta högt cirkulärt gips i 2 månader, därefter lågt (nedanför armbågen) gips i 1 månad. Röntgenkontroll efter 6 veckor vid gipsbyte. Om man är osäker på gipsbehandling; remiss till ortoped.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!