Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Anorexia nervosa. Självsvält. Ätstörning.

ICD-10: F50

Definition

Ätstörning med viktnedgång. Ovilja/oförmåga att äta tillräckligt. Intensiv rädsla att gå upp i vikt, oberoende av vad man väger. Störd kroppsupplevelse.

Orsak

I regel okänd, hereditär faktor finns. Till största delen flickor. Heterogen grupp. Överrepresentation av rigiditet, tvångsmässigt beteende och osäkerhet.

Symtom

Viktnedgång till>15 % av den förväntade nedre gränsen för ålder och längd. Viktfobi, störd kroppsuppfattning, amenorré- minst 3 på varandra följande menstruationer uteblir (om menarke). Frusen, trött, sömnproblem, koncentrationssvårigheter. Ofta expert på kaloriinnehåll i olika födoämnen, ritualer omkring måltider, läser matrecept. Kontrollbehov, rigorös fysisk träning, ev kräkningar, ev missbruk av laxantia eller diuretika.

Prognos: 50 % bättras helt, 30 % har fortsatta ätproblem men är bättre, 20 % har kroniska besvär (bulimi, anorexia). Vanligt med depression. Potentiellt allvarlig sjukdom, dödlighet 4 – 5%.

Status

Låg puls, lågt blodtryck, låg kroppstemperatur, mensstörningar, torr hud, torrt hår, håravfall, obstipation, OBS! vid debut före pubertet följer barnet den prepubertala tillväxtkurvan pga låg vikt. Gingivit – karies. Låg ämnesomsättning, elektrolytrubbningar, låg totaläggvita, lågt LPK, förhöjda transaminaser. Ofta är dock proverna normala – viktigaste parametern är vikten. Avsaknad av underhudsfett, muskelatrofier. EKG kan visa förlängd QT- tid, arytmi, AV- block- innebär ökad risk för plötslig hjärtdöd vid ffa kraftigare fysisk ansträngning.

Differentialdiagnoser: Primär depression, psykos, selektivt ätande, inflammatorisk tarmsjukdom, Mb Addison, hypertyreos, hypotalamusinsufficiens, diabetes mellitus, celiaki, autism-spektrumstörning (ensidigt ätande).

Utredning

Blodstatus, glukos, TSH, tyroidea, ferritin eller Fe/TIBC, transglutaminasantikroppar IgA, Na, K, Ca, ev Mg och fosfat, zink, B12/folat, kreatinin, albumin, ASAT, ALAT, ALP, urinsticka, EKG.

Behandling

Remiss BUP vid lätta, medelsvåra fall – om under 18 år ffa familjeterapi, kognitiv beteende terapi (KBT), interpersonell psykoterapi (ITP). Ev SSRI – av barnpsykiatriker. Jämför längd-viktkurvor från skolhälsovården med aktuell vikt. Viktigt att stoppa svälten med övervakat matintag (viktigt med successiv höjning) samt sätta stopp för fysisk aktivitet/överaktivitet pga risk för ventrikulära takykardier (potent deletära). Vid viktnedgång>25 %, motsvarar BMI cirka 14 (över 14 år), puls < 40/min, påverkat allmäntillstånd, hypotermi, arytmi, elektrolytrubbning, infektioner. Vid allvarlig avmagring akutinläggning för nutrition.

Fördjupning

Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri, www.svenskabupforeningen.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!