Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk.

ICD-10: G44

Se också avsnittet ”Primär hosthuvudvärk. Primär ansträngningsutlöst huvudvärk. Primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet” och Subaraknoidalblödning i detta kapitel.

Definition

Mycket snabbt påkommen intensiv huvudvärk med maximal intensitet inom 1 minut.

Orsak: Innan man tänker på detta skall subaraknoidalblödning uteslutas.

Primär åskknallshuvudvärk är en uteslutningsdiagnos (fåtal patienter) där nedanstående orsaker skall vara uteslutna:

Sekundär åskknallshuvudvärk har vanligaste orsaken i brustet arteriellt aneurysm med subaraknoidalblödning. Andra orsaker till åskknallshuvudvärk är kortikal subaraknoidalblödning (p.g.a. vaskulit, abscess, kavernom, reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom, sinustrombos m.fl.), akut hjärtinfarkt (som kan ha huvudvärk som enda symtom), icke-rupturerat arteriellt aneurysm, cerebral infarkt, intracerebralt hematom, sinustrombos (progredierande huvudvärk, medvetandepåverkan, fokalsymtom, ökat intrakraniellt tryck), karotis-/vertebralisdissektion (smärta på hals och/eller nacke, spontant eller efter trauma, ensidig huvudvärk, ibland med Horners syndrom, blåsljud, tinnitus, ev. TIA eller stroke), akut hypertensiv kris, meningit, tumör, kroniskt/akut subduralhematom, primär ansträngningsutlöst/hostutlöst huvudvärk, primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet, spontan intrakraniell hypotension, akut obstruktiv hydrocefalus (akuta huvudvärkattacker, dimsyn under attackerna) m.fl.

Orsaken till reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom i cerebrala arteriella kärl är oftast okänd. Förhöjt svar på cirkulerande katekolaminer? Ibland orsakat av intag/intoxikation av sympatomimetika (som ex.v. näsdroppar, droger med sympatikoton profil som amfetamin, ecstasy, kokain m.fl.), triptaner, SSRI-preparat m.fl. Ibland orsakat av feokromocytom, preeklampsi, efter förlossning (oftast under första veckan).

Symtom

Hastigt insättande svår huvudvärk; ”som en explosion”. Kulmen < 1 minut, duration 1 timme–10 dagar. Ofta occipital huvudvärk, ibland illamående.

Vid reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom ses maximal värk inom 1 minut med duration 1–3 timmar, ibland betydligt längre. Huvudvärksattackerna kan återkomma dagligen under period av 1–4 veckor.

Ibland neurologiska symtom (bortfallssymtom eller EP-anfall) betingat av samtidig stroke, TIA, subaraknoidalblödning, intracerebralt hematom m.fl. intracebrala händelser i samband med vasokonstriktionen.

Många patienter tillfrisknar fullständigt efter reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom. Bestående funktionsnedsättning kan ses om stroke, intracerebral blödning, intracerebralt hematom etc. varit orsaken.

Differentialdiagnoser

Se Sekundär åskknallshuvudvärk under Orsak, ovan.

Utredning

Remiss. Neurologiska bortfall? Nackstyvhet? Ausk hjärta. BT, SR, CRP, hjärtenzymer, EKG. Anamnes på bl.a. tidigare sjukdomar och på utlösande moment. Söker patienten akut vid första attack ska subaraknoidalblödning (se detta avsnitt) uteslutas genom i första hand CT-hjärna, ev. LP, SR och CRP för att utesluta cerebral vaskulit. Diagnosen reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom ställs via angiografi som visar typisk segmentell kärlspasm. Ofta ses infarkter/blödningar.

En del patienter kan ha haft flera attacker av HV som utlösts vid hosta/krystning, ansträngningsutlösta migränanfall eller relaterat till sexuell aktivitet där huvudvärksattackerna kan anses som ansträngningsutlösta.

Behandling

Vid reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom finns oftast ingen effektiv behandling. Kalciumantagonist kan provas. När elakartade tillstånd uteslutits kan diklofenak provas profylaktiskt – vid bristande effekt provas indometacin (numer licenspreparat).

Fördjupning

Läkartidningen nr 11 2011

Aktuella Mediciner

Diklofenak: T Diklofenak. T Voltaren-T.

Naproxen: T Naproxen.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis