Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Neurologi / Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk
Annons:

Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk


Se också avsnittet ”Primär hosthuvudvärk. Primär ansträngningsutlöst huvudvärk. Primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet” och Subaraknoidalblödning i detta kapitel.

Definition

Mycket snabbt påkommen intensiv huvudvärk med maximal intensitet inom 1 minut.

Orsak

Primär åskknallshuvudvärk är en uteslutningsdiagnos (fåtal patienter) där nedanstående orsaker skall vara uteslutna:

Sekundär åskknallshuvudvärk har vanligaste orsaken i brustet arteriellt aneurysm med subaraknoidalblödning. Andra orsaker till åskknallshuvudvärk är kortikal subaraknoidalblödning (p.g.a. vaskulit, abscess, kavernom, reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom, sinustrombos m.fl.), akut hjärtinfarkt (som kan ha huvudvärk som enda symtom), icke-rupturerat arteriellt aneurysm, cerebral infarkt, intracerebralt hematom, sinustrombos (progredierande huvudvärk, medvetandepåverkan, fokalsymtom, ökat intrakraniellt tryck), karotis-/vertebralisdissektion (smärta på hals och/eller nacke, spontant eller efter trauma, ensidig huvudvärk, ibland med Horners syndrom, blåsljud, tinnitus, ev. TIA eller stroke), akut hypertensiv kris, meningit, tumör, kroniskt/akut subduralhematom, primär ansträngningsutlöst/hostutlöst huvudvärk, primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet, spontan intrakraniell hypotension, akut obstruktiv hydrocefalus (akuta huvudvärkattacker, dimsyn under attackerna) m.fl.

Orsaken till reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom i cerebrala arteriella kärl är oftast okänd. Förhöjt svar på cirkulerande katekolaminer? Ibland orsakat av intag/intoxikation av sympatomimetika (som ex.v. näsdroppar, droger med sympatikoton profil som amfetamin, ecstasy, kokain m.fl.), triptaner, SSRI-preparat m.fl. Ibland orsakat av feokromocytom, preeklampsi, efter förlossning (oftast under första veckan).

Symtom

Hastigt insättande svår huvudvärk; ”som en explosion”. Kulmen < 1 minut, duration 1 timme–10 dagar. Ofta occipital huvudvärk, ibland illamående.

Vid reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom ses maximal värk inom 1 minut med duration 1–3 timmar, ibland betydligt längre. Huvudvärksattackerna kan återkomma dagligen under period av 1–4 veckor.

Ibland neurologiska symtom (bortfallssymtom eller EP-anfall) betingat av samtidig stroke, TIA, subaraknoidalblödning, intracerebralt hematom m.fl. intracebrala händelser i samband med vasokonstriktionen.

Många patienter tillfrisknar fullständigt efter reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom. Bestående funktionsnedsättning kan ses om stroke, intracerebral blödning, intracerebralt hematom etc. varit orsaken.

Differentialdiagnoser

Se Sekundär åskknallshuvudvärk under Orsak, ovan.

Utredning

Akut remiss. Neurologiska bortfall? Nackstyvhet? Ausk hjärta. BT, SR, CRP, hjärtenzymer, EKG. Anamnes på bl.a. tidigare sjukdomar och på utlösande moment. Söker patienten akut vid första attack ska subaraknoidalblödning (se detta avsnitt) uteslutas genom i första hand CT-hjärna, ev. LP, SR och CRP för att utesluta cerebral vaskulit. Diagnosen reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom ställs via angiografi som visar typisk segmentell kärlspasm. Ofta ses infarkter/blödningar.

En del patienter kan ha haft flera attacker av HV som utlösts vid hosta/krystning, ansträngningsutlösta migränanfall eller relaterat till sexuell aktivitet där huvudvärksattackerna kan anses som ansträngningsutlösta.

Behandling

Vid reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom finns oftast ingen effektiv behandling. Kalciumantagonist kan provas. När elakartade tillstånd uteslutits kan diklofenak provas profylaktiskt – vid bristande effekt provas indometacin (numer licenspreparat).

Fördjupning

Läkartidningen nr 11 2011

Aktuella Mediciner

Diklofenak: T Diklofenak. T Voltaren.

Naproxen: T Naproxen.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: