Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.

ICD-10: T14

Kort Sammanfattning av behandlingsavsnittet:

Efter bett alltid viktigt med rengöring/spolning ev. revision.

Kattbett: Ger ofta sårinfektion. Första handsmedel vid antibiotikabehandling Pc-V. Vid pc-allergi tetracyklin resp trimsulfa. Vid fula infektioner amoxicillin/klavulansyra.

Hundbett: Amoxicillin/klavulansyra i 10 dagar. Vid pc-allergi tetracyklin resp. trimsulfa.

Människobett: Amoxicillin/klavulansyra i 10 dagar. Vid pc-allergi tetracyklin resp. trimsulfa.

Grisbett: Klindamycin eller Ciprofloxacin i 10 dagar.

 

Orsak

Katt-/hundbett är vanligast. Katt utgör stor infektionsrisk då katten har vassa penetrerande hörntänder. Kattbett ger infektion i ca hälften av fallen. Betydligt ovanligare med infektion efter hundbett (ca 15 %).

Katt: Vanligaste patogena bakterien är Pasteurella multocida. Även Capnocytophaga canimorsus förekommer – en gramnegativ stav som tidigare benämnts DF2. Mer sällan förekommande är stafylokocker liksom alfa- och betahemolytiska streptokocker.

Hund: Pasteurella (multocida liksom canis) är vanligast. Streptococcus anginosus i ca 30 % av fallen. I ca 30 % av fallen infektion av S. aureus från den bitnes hud. Neisseria weaveri kan ibland förekomma.

Människo- och grisbett innebär hög infektionsrisk. Gällande förstnämnda särskild uppmärksamhet vid knytnävsslag mot tänderna; risk för septiska artritosteomyeliter. Aktuella bakterier är Streptococcus anginosus och Eikenella corrodens från munhålan liksom Staphylococcus aureus från den bitnes hud. Vid människobett tänk också på risken att ha smittats av Hepatit B eller C resp. HIV.

Status

Vid infektion blir det ofta en lokal sårinfektion. Uttalad smärta 3–12 tim. efter bettet. Komplikationer som abscess, tenosynovit, artrit och osteomyelit förekommer – särskilt efter kattbett. Tillstånd som endokardit, meningit och hjärnabscess finns beskrivna. Störst infektionsrisk vid bett på händerna. Lägst risk vid ansiktsskador (bra genomblödning, ovanligt med djupa punktionsskador). Ökad infektionsrisk om pat. är över 50 år, vid nedsatt immunförsvar, splenektomerad, grav leversjukdom. Obs att infektioner kan även uppkomma efter samtidiga klös- och rivskador.

Utredning

Sårodling; såväl aerob som anaerob. (Ange djurart, bettlokalisation.)

Behandling

Viktigt med noggrann sårrengöring. Skölj med koksalt; använd 20 ml spruta med grov kanyl. Genom kraftig sköljning reduceras bakteriehalten rejält. Kirurgisk dränering eller revision är viktig; överväg remiss till kirurg eller ortoped. Immobilisera och om behandling insätts snart återbesök för kontroll. Kontrollera tetanusskyddet – trots att risken är låg vid bett. Bara i undantagsfall suturering av bett – konsultera kirurg eller infektionsläkare.

Antibiotika:

Profylax: 

* Immundefekta samt äldre ges antibiotikaprofylax direkt efter bett:

PcV 1g x 3 i sju dagar till vuxna (25 mg/kg x 3 till barn). Vid Pc-allergi doxycyklin 200 mg x 1 x 5 till äldre och mixt trimetoprimsulfa x 2 i fem dagar till barn.

* Pat med bett i ansikte, på händer, lednära – eller djupa skador eller vid misstanke på engagemang av senskidor ges amoxicillin + klavulansyra i upp till tio dagar – samtidig immobilisering. Vid avsaknad av infektionstecken kan profylaxen avslutas efter 5–7 dagar.

Tandsår i knogar är lednära skador; frikostigt med profylax som kan avslutas efter 5 dygn i avsaknad av infektionstecken.

* Profylax vid grisbett: klindamycin 150 mg x 3 + ciprofloxacin 500 mg x 2 i fem–tio dagar.

Vid infektion (= rodnad > 2 cm från bettstället, purulent sekretion eller svår smärta):

* Kattbett: Ger ofta sårinfektion. Första handsmedel vid antibiotikabehandling Pc-V Vuxna: T Kåvepenin 1–1,6 g x 3 x X. Barn: Kåvepenin 25 mg/kg x3x X. Vid pc-allergi tetracyklin resp trimsulfa. Vid fula infektioner amoxicillin/klavulansyra. Vid kattbett (Pasteurella multocida) har flukloxacillin, klindamycin, erytromycin liksom cefalosporiner ingen effekt.

* Hundbett: Amoxicillin/klavulansyra. Vuxna T Spektramox 0,5 x 3 under 10 dagar. Barn mixt Spektromox 20 mg/kg x 3 under 10 dygn. Vid pc-allergi tetracyklin resp. trimsulfa.

* Människobett: Amoxicillin + klavulansyra, vuxna 500 mg x 3 x under 10 dagar, barn 20 mg/kg x 3 i tio dagar.

* Grisbett: klindamycin 150 mg x 3 + ciprofloxacin 500 mg x 2 i 10 dagar.

* Bett i händer, lednära- eller djupa skador eller vid misstanke på engagemang av senskidor – direkt remiss till ortoped.: amoxicillin + klavulansyra 500 mg x 3 i tio dagar, barn 20 mg/kg x 3 i tio dagar.

* Vid pc-allergi: Doxycyklin 200 mg dag 1 – sedan 100 mgx1 under 9 dagar (vuxna). Trimetoprimsulfa, mixt 0,4 ml/kg x 2 i tio dagar (barn), 2 tabl x 2 (vuxna).

* Sent debuterande (> 2dygn) eller lednära infektion: amoxicillin + klavulansyra 500mg x 3 i 10 dagar (vuxna), 20 mg/kg x 3 i tio dagar (barn).

Aktuella Mediciner

Amoxicillin + Klavulansyra: Oral susp/T Spektramox.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Klindamycin: K Clindamycin. K/Oral lösn Dalacin.

PcV: Oral susp/T Kåvepenin.

Trimetoptim + sulfa: Oral lösn/T Bactrim. T Bactrim forte. Oral lösn Eusaprim.
T Eusaprim forte.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer