Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Bettinfektioner (katt-, hund-, människo- och grisbett)
Annons:

Bettinfektioner (katt-, hund-, människo- och grisbett)


Orsak

Katt-/hundbett är vanligast. Viktigaste åtgärd efter bett är alltid noggrann rengöring. Vid fula bett, kontakt med sjukvård direkt för revision.

Kattbett: Ca 80% blir infekterade. Katter har vassa hörntänder som penetrerar djup utan att det ser så farligt ut först. Bakterier av vikt är Pasturella multocida, Staphylococcus aureus och Capnocytofaga spp (ovanlig).  Förstahandsmedel vid antibiotikabehandling Pc-V. Vid pc-allergi ges tetracyklin eller trimsulfa. Vid allvarligare infektioner som kan beh i hemmet ges amoxicillin/klavulansyra.

Hundbett: Betydligt ovanligare med infektion efter hundbett (ca 15 %). Pasturella (multocida liksom canis) är vanligast. Streptococcus anginosus i ca 30 % av fallen. I ca 30 % av fallen infektion av S. aureus från den bitnes hud. Neisseria weaveri kan ibland förekomma.

Människo- och grisbett innebär hög infektionsrisk. Gällande förstnämnda särskild uppmärksamhet vid knytnävsslag mot tänderna; risk för septiska artrit-osteomyeliter. Aktuella bakterier är S. anginosus och Eikenella corrodens från munhålan liksom S. aureus från den bitnes hud. Vid människobett tänk också på risken att ha smittats av Hepatit B eller C resp. HIV.

Symtom

Vid infektion blir det ofta en lokal sårinfektion. Uttalad smärta 3–12 tim. efter bettet. Komplikationer som abscess, tenosynovit, artrit och osteomyelit förekommer – särskilt efter kattbett. Tillstånd som endokardit, meningit och hjärnabscess finns beskrivna. Störst infektionsrisk föreligger vid bett på händerna. Lägst risk vid ansiktsskador (bra genomblödning, ovanligt med djupa punktionsskador). Ökad infektionsrisk om pat. är över 50 år, vid nedsatt immunförsvar, splenektomerad, grav leversjukdom. Obs att infektioner kan även uppkomma efter samtidiga klös- och rivskador.

Utredning

Sårodling; såväl aerob som anaerob. (Ange djurart, bettlokalisation.)

Behandling

Viktigt med noggrann sårrengöring. Skölj med koksalt; använd 20 ml spruta med grov kanyl. Genom kraftig sköljning reduceras bakteriehalten rejält. Kirurgisk dränering eller revision är viktig; överväg remiss till kirurg eller ortoped. Immobilisera och om behandling insätts snart återbesök för kontroll. Kontrollera tetanusskyddet – trots att risken är låg vid bett. Bara i undantagsfall suturering av bett – konsultera kirurg eller infektionsläkare.

Antibiotika:

Profylax: 

Behandling innan kliniska infektionstecken kan övervägas hos immunnedsatta samt vid skador på hand, ansikte, genitalia eller lednära.

Vid infektion (= rodnad > 2 cm från bettstället, purulent sekretion eller svår smärta):

Kattbett: Första hand vuxna: T. Kåvepenin 1–1,6 g x 3 i 7-10 dagar. Barn: T. Kåvepenin 25 mg/kg x3x i 7-10. Vid pc-allergi, T. Doxycyklin 200 mg dag 1 – sedan 100 mgx1 under 9 dagar (vuxna). Trimetoprim/sulfa, mixt 0,4 ml/kg x 2 i 10 dagar (barn), 2 tabl x 2 (vuxna). Vid fula infektioner ge T. Amoxicillin 500-750mg x 3 (barn 25 mg/kg x 3) i 7-10 dagar för bättre upptag. Om sent uppkommen infektion ge T. Amoxicillin/klavulansyra 500/ 125mg x 3 (barn 20mg/kg x 3) i 7-10 dagar för att även täcka stafylokocker. Vid P. multocida har flukloxacillin och klindamycin ingen effekt. Det finns dåligt med data för Azitromycin.

Hundbett: Amoxicillin/klavulansyra. Vuxna T Spektramox 500 x 3 (barn mixt Spektramox 20 mg/kg x 3) i 10 dagar. Vid pc-allergi tetracyklin resp. trimsulfa enl ovan.

Människobett: T. Amoxicillin/klavulansyra, vuxna 500 mg x 3 (barn 20 mg/kg x 3) i 10 dagar.

* Grisbett: T. Amoxicillin/klavulansyra, vuxna 500 mg x 3 x under 10 dagar.

Bett i händer, lednära- eller djupa skador eller vid misstanke på engagemang av senskidor – direkt remiss till ortoped: amoxicillin/klavulansyra 500 mg x 3 (barn 20 mg/kg x 3) i tio dagar.

Vid pc-allergi: T. Doxycyklin 200 mg dag 1 – sedan 100 mgx1 under 9 dagar (vuxna). Trimetoprim/sulfa, mixt 0,4 ml/kg x 2 i tio dagar (barn), 2 tabl x 2 (vuxna).

Sent debuterande (> 2dygn) eller lednära infektion: T. Amoxicillin/klavulansyra 500mg x 3, (barn 20 mg/kg x 3) i 10 dagar.

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Tablett Amoxicillin, Amimox/ Oral susp Amimox, Imaxi

Amoxicillin/ Klavulansyra: Tablett Amoxicillin/Klavulansyra , Betaklav,  Bioclavid, Klaximol/ Oral susp Spektamox

Ciprofloxacin: Tablett Ciprofloxacin, Ciproxcin

Doxycyklin: Tablett Doxycyklin, Doxyferm / Oral susp Vibranor

Klindamycin: Kapsel Clindamycin, Dalacin /Oral susp Dalacin

PcV: Tablett Fenoximetylpenicillin, Kåvepenin/ Oral susp Kåvepenin, Primve, Phenoxymethylpenicillin

Trimetoprim/sulfa: Tablett Bactrim forte, Eusaprim forte/ Oral lösn Eusaprim, Bactrim

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: