Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.

ICD-10: T14

Kort Sammanfattning av behandlingsavsnittet:

Efter bett alltid viktigt med rengöring/spolning ev. revision.

Kattbett: Ger ofta sårinfektion. Förstahandsmedel vid antibiotikabehandling Pc-V. Vid pc-allergi tetracyklin resp trimsulfa. Vid fula infektioner amoxicillin/klavulansyra.

Hundbett: Amoxicillin/klavulansyra i 10 dagar. Vid pc-allergi tetracyklin resp. trimsulfa.

Människobett: Amoxicillin/klavulansyra i 10 dagar. Vid pc-allergi tetracyklin resp. trimsulfa.

 

Orsak

Katt-/hundbett är vanligast. Katt utgör stor infektionsrisk då katten har vassa penetrerande hörntänder. Kattbett ger infektion i ca hälften av fallen. Betydligt ovanligare med infektion efter hundbett (ca 15 %).

Katt: Vanligaste patogena bakterien är Pasteurella multocida. Även Capnocytophaga canimorsus förekommer – en gramnegativ stav som tidigare benämnts DF2. Mer sällan förekommande är stafylokocker liksom alfa- och betahemolytiska streptokocker.

Hund: Pasteurella (multocida liksom canis) är vanligast. Streptococcus anginosus i ca 30 % av fallen. I ca 30 % av fallen infektion av S. aureus från den bitnes hud. Neisseria weaveri kan ibland förekomma.

Människo- och grisbett innebär hög infektionsrisk. Gällande förstnämnda särskild uppmärksamhet vid knytnävsslag mot tänderna; risk för septiska artritosteomyeliter. Aktuella bakterier är Streptococcus anginosus och Eikenella corrodens från munhålan liksom Staphylococcus aureus från den bitnes hud. Vid människobett tänk också på risken att ha smittats av Hepatit B eller C resp. HIV.

Status

Vid infektion blir det ofta en lokal sårinfektion. Uttalad smärta 3–12 tim. efter bettet. Komplikationer som abscess, tenosynovit, artrit och osteomyelit förekommer – särskilt efter kattbett. Tillstånd som endokardit, meningit och hjärnabscess finns beskrivna. Störst infektionsrisk vid bett på händerna. Lägst risk vid ansiktsskador (bra genomblödning, ovanligt med djupa punktionsskador). Ökad infektionsrisk om pat. är över 50 år, vid nedsatt immunförsvar, splenektomerad, grav leversjukdom. Obs att infektioner kan även uppkomma efter samtidiga klös- och rivskador.

Utredning

Sårodling; såväl aerob som anaerob. (Ange djurart, bettlokalisation.)

Behandling

Viktigt med noggrann sårrengöring. Skölj med koksalt; använd 20 ml spruta med grov kanyl. Genom kraftig sköljning reduceras bakteriehalten rejält. Kirurgisk dränering eller revision är viktig; överväg remiss till kirurg eller ortoped. Immobilisera och om behandling insätts snart återbesök för kontroll. Kontrollera tetanusskyddet – trots att risken är låg vid bett. Bara i undantagsfall suturering av bett – konsultera kirurg eller infektionsläkare.

Antibiotika:

Profylax: 

Behandling innan kliniska infektionstecken kan övervägas hos immunnedsatta samt vid skador på hand, ansikte, genitalia eller lednära.

Vid infektion (= rodnad > 2 cm från bettstället, purulent sekretion eller svår smärta):

* Kattbett: Ger ofta sårinfektion. Första handsmedel vid antibiotikabehandling Pc-V Vuxna: T Kåvepenin 1–1,6 g x 3 x X. Barn: Kåvepenin 25 mg/kg x3x X. Vid pc-allergi tetracyklin resp trimsulfa. Vid fula infektioner amoxicillin/klavulansyra. Vid kattbett (Pasteurella multocida) har flukloxacillin, klindamycin, erytromycin liksom cefalosporiner ingen effekt.

* Hundbett: Amoxicillin/klavulansyra. Vuxna T Spektramox 0,5 x 3 under 10 dagar. Barn mixt Spektromox 20 mg/kg x 3 under 10 dygn. Vid pc-allergi tetracyklin resp. trimsulfa.

* Människobett: Amoxicillin + klavulansyra, vuxna 500 mg x 3 x under 10 dagar, barn 20 mg/kg x 3 i tio dagar.

* Grisbett: klindamycin 150 mg x 3 + ciprofloxacin 500 mg x 2 i 10 dagar.

* Bett i händer, lednära- eller djupa skador eller vid misstanke på engagemang av senskidor – direkt remiss till ortoped.: amoxicillin + klavulansyra 500 mg x 3 i tio dagar, barn 20 mg/kg x 3 i tio dagar.

* Vid pc-allergi: Doxycyklin 200 mg dag 1 – sedan 100 mgx1 under 9 dagar (vuxna). Trimetoprimsulfa, mixt 0,4 ml/kg x 2 i tio dagar (barn), 2 tabl x 2 (vuxna).

* Sent debuterande (> 2dygn) eller lednära infektion: amoxicillin + klavulansyra 500mg x 3 i 10 dagar (vuxna), 20 mg/kg x 3 i tio dagar (barn).

Aktuella Mediciner

Amoxicillin + Klavulansyra: Oral susp/T Spektramox.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Klindamycin: K Clindamycin. K/Oral lösn Dalacin.

PcV: Oral susp/T Kåvepenin.

Trimetoptim + sulfa: Oral lösn/T Bactrim. T Bactrim forte. Oral lösn Eusaprim.
T Eusaprim forte.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis