NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akut myeloisk leukemi. AML.

ICD-10: C92

Definition

Ansamling i benmärgen av patologiska omogna förstadier till myeloiska celler (granulocyter, monocyter), men även erytro- och megakaryocytleukemier förekommer. Ansamlingen av de patologiska cellerna leder till störd blodbildning. 350 vuxna insjuknar årligen i AML, incidensen ökar med stigande ålder och medianåldern vid diagnos är 71 år. Män> kvinnor. Femårsöverlevnaden är 50–60 procent hos patienter under 50 år, 20–40 procent i åldern 50–70 år och mindre än 10 procent hos dem som är äldre än 70 år.

Orsak

Etiologin är i de flesta fall okänd. Hos cirka var fjärde patient har AML föregåtts av en annan hematologisk sjukdom såsom MDS (myelodysplastiskt syndrom) och MPN (myeloproliferativ sjukdom). Andra kända riskfaktorer är tidigare behand­ling med cytostatika, exponering för höga doser joniserande stålning, bensen, behandling med vissa radioaktiva isotoper samt långvarig terapi med immunsuppressiva medel.

Symtom

Enligt www.cancercentrum.se:

Följande symtom skall föranleda misstanke om akut leukemi, om ingen annan rimlig förklaring till dem finns:

– nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla. Nattsvettningar, låggradig feber, värk och ömhet i skelettet.

– blåmärken eller blödningstendens ffa i slemhinnor, tex tandköttsblödning.

– infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än 2 veckor).

Status

Blekhet, feber, blåmärken, förstorad mjälte, fokala infektionstecken. Extramedullära tumörer förekommer (hud).

Differentialdiagnos

Aplastisk anemi. Annan hematologisk sjukdom eller svår inflammatorisk sjukdom.

Utredning

Blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar. Om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover, kreatinin, CRP.

Välgrundad misstanke på leukemi föreligger vid ett eller flera av följande:

– omogna vita blodkroppar i perifert blod (t.ex. blaster eller promyelocyter)

– anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring

– avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus.

Vidare diagnostik på hematologklinik med benmärgsprov för morfologisk och immunfenotypning samt därefter genetiska analyser.

Behandling

Vid välgrundad misstanke remiss till hematologklinik. Om alarmerande symtom eller provsvar bör telefonkontakt tas med mottagande enhet och patienten skickas in till sjukhus akut.

Sex dagar är maximal önskad ledtid från välgrundad misstanke till start av AML-behandling enligt standardiserat vårdförlopp för AML.

Alla patienter med AML behandlas enligt Standardiserade vårdförlopp.

De flesta AML-patienter under 70 år med nyupptäckt AML, liksom de som är 70–80 år och inte har några andra svåra sjukdomar, bör erbjudas intensiv cytostatikaterapi i syfte att uppnå komplett remission. Stamcellstransplantation ingår ibland/ofta i behandlingen.

AML-patienter över 75–80 år, samt patienter med andra svåra sjukdomar, bör i de flesta fall redan från början få palliativ behandling.

Patienter med akut promyelocytleukemi (APL), en ovanlig undergrupp av AML med särskilt hög risk för initiala blödningskomplikationer, behandlas enligt särskilt protokoll och måste få en skyndsam behandlingsstart.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp.
www.cancercentrum.se
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/akut-myeloisk-leukemi-aml-inkl-akut-oklassificerad-leukemi-aul/vardforlopp/

Finns även som App att ladda ner: Cancervård

Patientinformation: www.doktorn.com

Patientförening: http://www.blodcancerforbundet.se

För dig som patient
Läs mer om Akut myeloisk leukemi. AML. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer