Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hyperglykemi. Ketoacidos

Orsak: Diabetes mellitus.

Symtom

Initialt trötthet, törst, ökande urinmängder och ev. synrubbningar. Vid ketoacidos tillkommer symtom som: slöhet, buksmärta, illamående kräkning, konfusion, kramper.

Status

Vid ketoacidos, som är ovanligt idag, är det en starkt påverkad patient som behöver intensivvård. Acetondoft och ketoner i urinen. Påverkan inte direkt kopplad till P-Glukosvärdet. Nydebuterad diabetes mellitus typ I på barn kan utvecklas fort. Äldre med långvarig diabetessjukdom kan ha höga värden utan större påverkan.

Behandling

Snabbverkande insulin; 12 enheter initialt, dropp och akutremiss sjukhus för påverkad patient. Syrgas. Vid allmänpåverkan en hyperton dehydrering som kräver i.v. vätskesubstitution och att elektrolyer följs. Opåverkad patient 4-12 enheter snabbverkande insulin som kan behöva upprepas.

 

Aktuella Mediciner

Insulin: Inj NovoRapid.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!