Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

von Willebrands sjukdom

ICD-10: D68.0

Se även blödarsjuka, hemofili.

Symtom

Von Willebrand sjukdom är en medfödd brist på von Willebrand-faktorn, nedärvs inte könsbundet utan finns hos både män och kvinnor.

Det är den vanligaste ärftliga blödarsjukan med olika allvarlighetsgrad från lindriga symtom till allvarlig blödning.

 Vid lindrig sjukdom förekommer blödningar framför allt i hud och slemhinnor (näsblödning, tandköttsblödning, rikliga menstruationer, kutana hematom). Vid måttlig sjukdom- förekommer även blödningar från GI-kanalen och i samband med trauma, operation, förlossning.

Vid svår sjukdom förekommer allvarliga blödningar från leder, muskler, GI-kanalen, hjärnan och svåra blödningar i samband med trauma och operationer.

Utredning

Blod-, elektrolyt- och leverstatus. PK är normalt. APT-tiden kan vara förlängd vid svår sjukdom. Eventuell blödningstid.

Vidare utredning sker vanligen polikliniskt i samarbete med koagulationscentral. Misstänkt svår sjukdom ska utredas på Hemofilicentrum på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg eller Universitetssjukhuset i Malmö.

Behandling

Vid blödning: Desmopressin, Tranexamsyra

Vid svår blödning ges faktorkoncentrat.

Kontakta koagulationsjour.

Substitutionsbehandling ges till hemofilipatienter och patienter med svår von Willebrands sjukdom.

Mild Von Willebrand behöver ofta endast behandlas i samband med operationer, ingrepp eller i samband med rikliga menstruationer

Fördjupning

Läkemedelsverket. Meddelande till hälso- och sjukvårdspersonal angående förvärvad hemofili förknippat med clopidogrel (Plavix®). https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/forskrivning/DHPC/PLAVIX%20(klopidogrel)%20DHPC%202013-08-29.pdf

SBU. Behandling av blödarsjuka med koagulationsfaktorer. 2011. https://www.sbu.se/contentassets/05a70b4af55c46ffaf17f165e4ccc950/blodarsjuka_sv_smf.pdf

Patientinformation

https://www.blodarsjukaguiden.se

Förbundet Blödarsjuka i Sverige. https://www.fbis.se

Aktuella Mediciner

Desmopressin: Octostim

Tranexamsyra: Cyklokapron

Faktorkoncentrat (HaemateWilateWilfact)

För dig som patient
Läs mer om von Willebrands sjukdom på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis