NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Raynauds syndrom. Morbus Raynaud. Vita fingrar.

ICD-10: I73

Definition

Vasospasm med vitnande fingrar (sällan tummen) följt av hyperemisk fas.

Orsaker

Okänd etiologi. Ärftlighet finns. Primär form drabbar framförallt kvinnor. Sekundär form: Vibrationsverktyg (vanligast), arterioskleros, scalenussyndrom/TOS, sklerodermi, SLE, tidigare köldskada, polycytemi, hypotyreos, exponering för vinylklorid, leukemi, Ehlers-Danlos syndrom (generell bindvävssjukdom med bl.a. överrörlighet i leder).

Bidragande faktorer: Kyla (aktuell och ev tidigare förfrysning), rökning, läkemedel (betablockerare, ergotaminpreparat), amfetamin, kokain, koffein, stress.

Symtom

Anfallsvis vita fingrar/fingertoppar (vasospasm) i samband med stress eller kyla, åtföljt av hyperemi. Även tår kan drabbas liksom näsa, öra. Primär form drabbar i unga år, ffa kvinnor efter puberteten. Sekundär form drabbar i vuxen ålder.

Status

Normalstatus när attack ej pågår. Radialis- och ulnarispulsar skall palperas. Allens test ska vid Mb Raynaud vara invändningsfritt. Arteria radialis och arteria ulnaris komprimeras sedan knytes och öppnas handen ett par gånger. Handen vitnar och man släpper kompressionen av den ena artären. Om normal cirkulation återfår handen sin färg inom 5–6 sekunder, sedan återupprepas det hela med dena andra artären. Om färgen inte återkommit på 5–6 sekunder talar det för en förträngning av det testade kärlet = positiv Allens test. Kärl auskulteras vid misstanke på kompression.

Utredning

Beträffande primära formen är diagnosen klinisk. Beträffande sekundära former: anamnes, inkl. yrkesexposition och läkemedel. Rökning? SR + ANA vid misstanke på kollagenos (sklerodermi är nästan alltid kombinerad med Mb Raynaud, SR där normal men är höjd vid flera andra kollagenoser). Vid misstanke på skalenussyndrom/TOS utförs Roos test, ev. röntgen halsrygg med frågeställning ”extra revben?” Hb/diff vid misstanke om blodsjukdom. T4/TSH vid misstanke på hypotyreos.

Behandling

Undvik kyla. Sluta röka. Cave motorsåg och andra vibrerande verktyg. Handvärmare inuti vanten/handsken (finns ex.v. i sportaffärerna). Försiktighet med koffein. Minska stressen. Kalciumantagonist nifedipin 5–10 mg cirka 30 minuter före köldexposition. 1 % -ig nitroglycerinkräm (ex. tempore) kan provas. Pågående medicinering med betablockerare omprövas. Försiktighet vad gäller ringar med tanke på risk för venös stas i samband med den hyperemiska fasen. Anpassat arbete.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Kalciumantagonist: T Adalat.

 

Enligt egen erfarenhet: Ex. tempore: dil. glyceryli nitratis 0,1 % i Essex kräm, utvärtes 1–3 ggr dagl. (Dr Medin, Göteborg). För diagnos: låt pat hålla händerna under kallvattenkranen. (Dr Elm, Borås).

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer