Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.

ICD-10: T15

Symtom

Skav, tårflöde, blefarospasm.

Utredning

Inspektera konjunktiva och evertera ögonlocken. Små främmande partiklar på kornea ses ibland endast med hjälp av kornealmikroskopet.

Differentialdiagnos: Känsla av främmande kropp i ögat kan uppkomma även av torra ögon med havererad tårfilm, ögonhår som böjt sig inåt, episklerit, konjunktivit, kontaktlinsproblem, pterygium, ögonlocksblefarit.

Behandling

Om fynd inte påträffas, spolas ögat med fysiologisk koksaltlösning och med hjälp av en ögonlockshake everteras ögonlocket. Därefter ögonsalva innehållande antibiotika. Diskutera med ögonläkare om inte förbättring inträder inom 24 timmar. Kvarliggande främmande kropp på kornea/under ögonlock?

Behandling av en främmande kropp på kornea: Bedöva med tetrakain ögondroppar 1 % och se om främmande kroppen kan identifieras och tas bort med fuktad bomullspinne, ev skrapa med främmandekroppsinstrumentets trubbiga ände, även ev rostring (bra med ögonborr). Om ej främmande kropp påträffas färgning. Ögonsalva med antibiotika. Om förband skall användas är omdiskuterat. Ev återbesök efter 1-2 dagar för kontroll och ev ny skrapning. OBS! Vid djupa främmande kroppar, t ex metallflisa som bränt sig fast, rostbädd man inte får bort eller centralt sittande främmande kropp remitteras alltid till ögonklinik. Ha alltid i åtanke risken för penetrerande främmande kropp från huggmejslar, hammare mm – misstanke innebär remiss. Ögonsalva så länge som irritation finns – tills såret läkt. Bedövningsmedel ej som fortsatt smärtbehandling – förlångsammar läkningen och kan kupera infektion.

Aktuella mediciner

Fucidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögonsalva Chloromycetin.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!