Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.
Annons:

Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.


Författare

Symtom

Skav, tårflöde, blefarospasm.

Utredning

Inspektera konjunktiva och evertera ögonlocken. Små främmande partiklar på kornea ses ibland endast med hjälp av kornealmikroskopet.

Differentialdiagnos

Känsla av främmande kropp i ögat kan uppkomma även av torra ögon med havererad tårfilm, ögonhår som böjt sig inåt, episklerit, konjunktivit, kontaktlinsproblem, pterygium, ögonlocksblefarit.

Behandling

Löst sittande främmande kroppar på konjunktiva eller under övre ögonlocket kan avlägsnas med fuktad bomullspinne, ev kan ögat bedövas innan avlägsnandet med tetrakain ögondroppar 1%.

Om fynd inte påträffas ens efter färgning med flouresceindroppar och belysning med blått ljus: spola ögat med fysiologisk koksaltlösning och ögonlocket everteras. Därefter ögonsalva, ev innehållande antibiotika (ingen evidens på behov av antibiotika vid avlägsnade främmande kroppar). Diskutera med ögonläkare om inte förbättring inträder inom 24 timmar. Kvarliggande främmande kropp på kornea/under ögonlock?

Behandling av en främmande kropp på kornea (genomförs om behandlaren är van vid instrumenteringen och har adekvat utrustning/mikroskop, annars skyndsam remiss till ögonläkare):
Bedöva med tetrakain ögondroppar 1% och se om främmande kroppen kan identifieras och tas bort med fuktad bomullspinne, ev skrapa med främmandekroppsinstrumentets trubbiga ände, även ev. rostring (bra med ögonborr). Ögonsalva, ev med antibiotika. Om förband skall användas är omdiskuterat. Ev. återbesök efter 1-2 dagar för kontroll och ev. ny skrapning av rester av främmande kroppen eller rostring. OBS! Vid djupa främmande kroppar, t.ex. metallflisa som bränt sig fast, rostbädd man inte får bort eller centralt sittande främmande kropp remitteras alltid till ögonklinik skyndsamt. Ha alltid i åtanke risken för penetrerande främmande kropp från huggmejslar, hammare mm – minsta misstanke innebär remiss. Ögonsalva, tex Ögonsalva Oculentum Simplex, så länge som irritation finns – tills såret läkt. Bedövningsmedel ej som fortsatt smärtbehandling – förlångsammar läkningen. Överväg levofloxacindroppar hos kontaktlinsbärare – risk för pseudomonasinfektion.

Aktuella Mediciner

Fucidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögondrp./Ögonsalva Kloramfenikol.

Levofloxacin: Ögdr Oftaquix

Mjukgörande salva: Ögonsalva Oculentum Simplex APL.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: