Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.

ICD-10: T15

Symtom

Skav, tårflöde, blefarospasm.

Utredning

Inspektera konjunktiva och evertera ögonlocken. Små främmande partiklar på kornea ses ibland endast med hjälp av kornealmikroskopet.

Differentialdiagnos

Känsla av främmande kropp i ögat kan uppkomma även av torra ögon med havererad tårfilm, ögonhår som böjt sig inåt, episklerit, konjunktivit, kontaktlinsproblem, pterygium, ögonlocksblefarit.

Behandling

Om fynd inte påträffas, spolas ögat med fysiologisk koksaltlösning och ögonlocket everteras. Därefter ögonsalva innehållande antibiotika. Diskutera med ögonläkare om inte förbättring inträder inom 24 timmar. Kvarliggande främmande kropp på kornea/under ögonlock?

Behandling av en främmande kropp på kornea (genomförs om behandlaren är van vid instrumenteringen och har adekvat utrustning/mikroskop): Bedöva med tetrakain ögondroppar 1 % och se om främmande kroppen kan identifieras och tas bort med fuktad bomullspinne, ev skrapa med främmandekroppsinstrumentets trubbiga ände, även ev. rostring (bra med ögonborr). Om ej främmande kropp påträffas färgning. Ögonsalva med antibiotika. Om förband skall användas är omdiskuterat. Ev. återbesök efter 1–2 dagar för kontroll och ev. ny skrapning av rester av främmande kroppen eller rostring. OBS! Vid djupa främmande kroppar, t.ex. metallflisa som bränt sig fast, rostbädd man inte får bort eller centralt sittande främmande kropp remitteras alltid till ögonklinik skyndsamt. Ha alltid i åtanke risken för penetrerande främmande kropp från huggmejslar, hammare mm – minsta misstanke innebär remiss. Ögonsalva, tex Ögonsalva Oculentum Simplex, så länge som irritation finns – tills såret läkt. Bedövningsmedel ej som fortsatt smärtbehandling – förlångsammar läkningen.

Aktuella Mediciner

Fucidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögondrp./Ögonsalva Kloramfenikol.

Mjukgörande salva: Ögonsalva Oculentum Simplex APL.

 

 

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK