Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.

ICD-10: B15

Orsak

Hepatit A virus (HAV). Fekal/oral smitta såväl direkt som indirekt (smittkälla ofta utomlands – ”turisthepatit”), kan spridas via tex vatten om fekalier förorenat även sexuell smitta, ffa MSM.

Förlopp:

Inkubationstid 2–6 veckor, god prognos, blir ej kronisk. Efter 2–3 månader har levervärden normaliserats. Om insjuknande i hepatit A hos pat. som har hepatit B och/eller C finns risk för leversvikt. Smittsamhet 2 veckor före till 2 veckor efter ikterusdebut.

Symtom

Initialt oftast sjukdomskänsla, muskel- och ledvärk, feber. Därefter ikterus. Blöjbarn saknar oftast symtom. Sällan drabbas patienterna av ett andra skov.

Utredning

Markör för akut infektion är positiv anti-HAV av IgM-typ som kvarstår 4–12 månader. Efter vaccination samt vid aktuell eller genomgången infektion ses anti-HAV IgG, som stiger långsamt och kvarstår hög och påvisar immunitet. Anmälningspliktig. sminet.se och viktigt med smittspårning.

Behandling

Finns ingen specifik. Profylax i form av vaccinering rekommenderas för resande. Även riskgrupper som personal på barn- och infektionskliniker, iv missbrukare och män som har sex med män rekommenderas vaccination. Denna sker med 2 injektioner med 6–12 månaders intervall och ger ett skydd i cirka 15–20 år. Inte fastställt om fler doser behöver ges. Gammaglobulin anses idag förlegat. Kan dock ges om pat exponerats för smitta och det är risk för insjuknande. Ger omedelbart bra skydd om det ges inom 14 dagar efter exponering.

Aktuella Mediciner

Vaccin Hepatit A: Inj. Havrix. Inj. Vaqta.

Vaccin Hepatit A + B: Inj. Ambirix. Inj. Twinrix paediatric/vuxen.

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: 1177.se

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis