Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.

ICD-10: B15

Orsak

Hepatit A virus (HAV). Fekal/oral smitta såväl direkt som indirekt (smittkälla ofta utomlands – ”turisthepatit”, kan spridas som epidemier). Vanliga smittvägar är också via blod och sexuella kontakter.

Förlopp:

Inkubationstid 2–6 veckor, god prognos, utläkning inom 2–3 månader, ger inte kronisk hepatit. Om insjuknande i hepatit A hos pat. som har hepatit B och/eller C finns risk för leversvikt. Smittsamhet 2 veckor före till 2 veckor efter ikterusdebut. Ger aldrig kronisk sjukdom.

Symtom:

Initialt oftast sjukdomskänsla, muskel- och ledvärk, feber. Därefter ikterus. Blöjbarn saknar oftast symtom. Sällan drabbas patienterna av ett andra skov.

Utredning

Markör för akut infektion är positiv anti-HAV av IgM-typ som kvarstår 4–12 månader. Efter vaccination samt vid aktuell eller genomgången infektion ses anti-HAV IgG, som stiger långsamt och kvarstår hög och påvisar immunitet. Anmälningspliktig. www.sminet.se och viktigt med smittspårning.

Behandling

Finns ingen specifik. Profylax i form av vaccinering rekommenderas för resande. Även riskgrupper som personal på barn- och infektionskliniker, iv missbrukare och män som har sex med män rekommenderas vaccination. Denna sker med 2 injektioner med 6–12 månaders intervall och ger ett skydd i cirka 15–20 år. Inte fastställt om fler doser behöver ges. Gammaglobulin anses idag förlegat. Kan dock ges om pat exponerats för smitta och det är risk för insjuknande. Ger omedelbart bra skydd om det ges inom 14 dagar efter exponering.

 

Fördjupning

www.folkhalsomyndigheten.se (inkl. patientinformation).

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Vaccin Hepatit A: Inj. Havrix. Inj. Vaqta.

Vaccin Hepatit A + B: Inj. Ambirix. Inj. Twinrix paediatric/vuxen.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev