Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Hepatit A


Orsak

Hepatit A virus (HAV). Fekal/oral smitta såväl direkt som indirekt (smittkälla ofta utomlands – ”turisthepatit”), kan spridas via tex vatten om fekalier förorenat även sexuell smitta, ffa MSM.

Förlopp:

Inkubationstid 2–6 veckor, god prognos, blir ej kronisk. Efter 2–3 månader har levervärden normaliserats. Om insjuknande i hepatit A hos pat. som har hepatit B och/eller C finns risk för leversvikt. Smittsamhet 2 veckor före till 2 veckor efter ikterusdebut.

Symtom

Initialt oftast sjukdomskänsla, muskel- och ledvärk, feber. Därefter ikterus. Blöjbarn saknar oftast symtom. Sällan drabbas patienterna av ett andra skov.

Utredning

Markör för akut infektion är positiv anti-HAV av IgM-typ som kvarstår 4–12 månader. Efter vaccination samt vid aktuell eller genomgången infektion ses anti-HAV IgG, som stiger långsamt och kvarstår hög och påvisar immunitet. Anmälningspliktig. sminet.se och viktigt med smittspårning.

Behandling

Finns ingen specifik. Profylax i form av vaccinering rekommenderas för resande. Även riskgrupper som personal på barn- och infektionskliniker, iv missbrukare och män som har sex med män rekommenderas vaccination. Denna sker med 2 injektioner med 6–12 månaders intervall och ger ett skydd i cirka 15–20 år. Inte fastställt om fler doser behöver ges. Gammaglobulin anses idag förlegat. Kan dock ges om pat exponerats för smitta och det är risk för insjuknande. Ger omedelbart bra skydd om det ges inom 14 dagar efter exponering.

Aktuella Mediciner

Vaccin Hepatit A: Inj. Havrix. Inj. Vaqta.

Vaccin Hepatit A + B: Inj. Ambirix. Inj. Twinrix paediatric/vuxen.

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: 1177.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: