Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.

ICD-10: B15

Orsak

Hepatit A virus (HAV). Fekal/oral smitta såväl direkt som indirekt (smittkälla ofta utomlands- ”turisthepatit”, kan spridas som epidemier). Vanliga smittvägar är också via blod och sexuella kontakter.

Förlopp: Inkubationstid 2-6 veckor, god prognos, utläkning inom 2-3 månader, ger inte kronisk hepatit. Om insjuknande i hepatit A hos pat som har hepatit B och/ eller C finns risk för leversvikt.

Utredning

Markör för akut infektion är positiv anti-HAV av IgM- typ som kvarstår 4-12 månader. Efter vaccination samt vid aktuell eller genomgången infektion ses anti-HAV IgG, som stiger långsamt och kvarstår hög och påvisar immunitet. Anmälningspliktig. www.sminet.se

Behandling

Finns ingen specifik. Profylax i form av vaccinering rekommenderas för resande. Även riskgrupper som personal på barn- och infektionskliniker, iv missbrukare och homosexuella män rekommenderas vaccination. Denna sker med 2 injektioner med 6-12 månaders intervall och ger ett skydd i cirka 15-20 år. Inte fastställt om fler doser behöver ges. Gammaglobulin anses idag förlegat. Kan dock ges om pat exponerats för smitta och det är risk för insjuknande. Ger omedelbart bra skydd om det ges inom 14 dagar efter exponering. Skyddseffekt varar under 3 mån vid 2 ml gammaglobulin im till vuxen individ. 5 ml ger skydd under ca 5 mån.

Fördjupning

www.folkhalsomyndigheten.se (inkl patientinformation).

Patientinformation:  www.1177.se

Aktuella mediciner

Vaccin Hepatit A: Inj Havrix. Inj Vaqta.

Vaccin Hepatit A + B: Inj Ambirix. Inj Twinrix paediatric/vuxen.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!