Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Höftfraktur. Höftledsfraktur. Collum Femoris fraktur. Fraktur av lårbenshalsen.

ICD-10: S72

Definition

Fraktur av lårbenshalsen alternativt trokanterpartiet (s k pertrokantär femurfraktur). Sverige ligger högst i västvärlden vad gäller höftfrakturer (dubbelt så många per inv jämfört med Finland).

Orsak

Oftast fall hos äldre patient.

Symtom

Belastningssmärta, ljumsksmärta efter fall. Benet lätt förkortat och utåtroterat vid dislocerad fraktur. Diskreta men kvarstående symtom efter 1 vecka kan bero på inkilad fraktur på lårbenshalsen.

Utredning

Röntgen akut. Vid kvarstående besvär och en första negativ slätrtg indikation för förnyad rtg efter en vecka.

Differentialdiagnos: Ramusfraktur (beskedlig fraktur på os pubis ramus superior eller inferior), kräver endast analgetika och snar mobilisering.

Behandling

Vid misstanke om fraktur av höft alltid akutremiss till sjukhus. Tänk på att frakturen innebär en kraftig påverkan, pga såväl smärta och blödning hos en redan skör patient. Akut operation av ALLA collum femoris och pertrokantära frakturer, oavsett ålder och allmäntillstånd, för snabb mobilisering. Även en helt sängliggande patient kräver operation; detta i smärtstillande syfte eftersom det annars är omöjligt att sköta vederbörande. All fördröjning av operation innebär en kraftig ökning av tiden för rehabilitering. Före transport smärtlindring (t ex morfin) och fri venväg, under ambulanstransport syrgas 2 l/minut på grimma.

Patientinformation:  www.1177.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!