Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Ögonsjukdomar > Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.

ICD-10: E10 (typ-1 diabetes), E11 (typ-2 diabetes)

Definition

Retinal angiopati som kan leda till aneurysm, t ex exsudation, blödningar och kärlproliferationer.

Symtom

I lindriga fall har patienten inga symtom alls. Om processen fortsätter kan den leda till nedsatt synskärpa och så småningom blindhet.

Status

I ögonbotten enstaka prickformiga blödningar, enstaka mikroaneurysm. Så småningom leder den förändrade kärlpermeabiliteten till exsudat i retina. Om retinopatin fortskrider uppstår retinala ishemier vilka ses som grå, oskarpt avgränsade fläckar. Detta stadium kallas simplexretinopati och ger oftast inga symtom. Om det uppstår exsudation i retinas centrala delar upplever patienten nedsatt synskärpa. Man kan då se centrala exsudat i makula och/eller ett generellt makulaödem – diabetisk makulopati. Om processen fortsätter leder den retinala ischemin till retinal kärlnybildning – proliferativ retinopati – vilket så småningom leder till glaskroppsblödningar, bindvävsproliferation, traktionsavlossning av retina och blindhet.

Behandling

Förebyggande i form av noggrann metabol kontroll samt regelbunden undersökning av ögonbotten genom screeningprogram i samarbete med ögonklinik. Eftersom detta är en vanlig komplikation till diabetes och eftersom det är viktigt att i tid ingripa med behandling – trots avsaknad av symtom – måste därför alla patienter med diabetes regelbundet screenas avseende ögonbottenförändringar (eller med de intervaller ögonläkaren anger).

Alla typ-1 diabetiker skall ögonbottenscreenas vartannat år med början senast 5 år efter sjukdomsdebuten och initialt foto. Betr typ-2 diabetes bör screeningen inledas direkt vid diagnosen eftersom det inte är ovanligt med retinopati redan då. Vid normala förhållande uppföljning vartannat/vart tredje år. Vid proliferativ eller preproliferativ retinopati liksom vid exsudativ makulopati utförs laserfotokoagulation. Om denna behandling genomförs i tid kan synskadan begränsas eller helt förhindras. Screeningen viktigt men kan vara problem med patientcompliance – att komma till ögonbottenfoto. Om man vi 80 års ålder inte uppvisat någon diabetesretinopati anser man att risken för dettas är minimal och avslutar screeningen.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ