Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.

ICD-10: E103 (typ-1 diabetes), E113 (typ-2 diabetes)

Definition

Retinal angiopati som kan leda till mikroaneurysm, exsudation, blödningar, ödem i macula (gula fläcken), kärlproliferationer, glaskroppsblödningar och traktionsbetingad näthinneavlossning.

Symtom

I lindriga fall har patienten inga symtom alls. Om processen fortsätter kan den leda till allt från nedsatt synskärpa till blindhet.

Status

Vid icke-proliferativ diabetesretinopati leder den retinala ischemin till varierande grader av småblödningar, mikroaneurysm, exsudat, avvikande kärl och ibland också ödem i macula. Om det uppstår ödem eller exsudation i retinas centrala delar upplever patienten nedsatt synskärpa. Om processen fortsätter kan den retinala ischemin leda till retinal kärlnybildning – proliferativ retinopati – vilket så småningom kan leda till glaskroppsblödningar, bindvävsproliferation, traktionsavlossning av retina och blindhet.

Behandling

Förebyggande i form av noggrann metabol kontroll samt regelbunden undersökning av ögonbotten genom screeningprogram i samarbete med ögonklinik. Eftersom detta är en vanlig komplikation till diabetes och det är viktigt att i tid gå in med behandling – trots avsaknad av symtom – måste därför alla patienter med diabetes regelbundet screenas avseende ögonbottenförändringar (med de intervaller ögonläkaren anger).

Alla nyupptäckta diabetiker över 10 år remitteras för ögonbottenfoto vid sjukdomsdebut. Beroende på typ av diabetes och fynd bestäms därefter intervall till nästa foto/undersökning. I regel ögonbottenscreenas typ-1 diabetiker vid diagnos om debuten sker efter 10-årsåldern eller vid 10-årsåldern om debuten skett tidigare än så. Därefter vartannat år så länge metabolt välkontrollerade och ingen retinopati finns. Typ 2-diabetiker screenas vid diagnosen, därefter screening vartannat-vart tredje år beroende på metabol kontroll om ingen diabetesretinopati. Tätare kontrollintervall (varje år eller tätare) sätts om retinopati påvisas, riskfaktorer eller dålig metabol kontroll. Vid proliferativ och i vissa fall allvarlig preproliferativ retinopati utförs laserfotokoagulation av icke-centrala delar av retina för att minska ischemin. Vid diabetisk maculopati kan anti-VEGF-behandling (injektionsbehandling i ögat) eller i vissa fall fokal laserbehandling, komma i fråga. Om denna behandling genomförs i tid kan synskadan begränsas eller helt förhindras. Screeningen viktigt men kan vara problem med patientcompliance – att komma till ögonbottenfoto. Om man vid 80 års ålder inte uppvisat någon diabetesretinopati anser man att risken för att utveckla retinopati är miminal, och man bör överväga att avsluta den rutinmässiga screeningen.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis