Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Kardiologi / Ventrikulära extrasystolier. VES.
Annons:

Ventrikulära extrasystolier. VES.


Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Diagnos

För tidigt utlöst, breddökat QRS-komplex utan föregående P-våg (fig. 13). P-vågen kan ibland ses i eller efter QRS-komplexet, s.k. retrograd P. Diskordant T-våg. Om samma utseende från gång till gång kallas VES unifokala, om varierande QRS-konfiguration kallas de multifokala – innebärande att mer än ett kammarfokus svarar för impulsbildningen. Två VES i följd kallas hopade VES. VES i bigemini innebär att vartannat slag är ett VES. VES i trigemini innebär att vart tredje slag är ett VES. Efter varje VES uppkommer en komplett kompensatorisk paus med en förlängning av diastole som följd. Detta leder till en ökad fyllnadstid för kamrarna inför nästa slag som därför får en större slagvolym vilket upplevs som ett kraftigare hjärtslag.

Orsak

Enstaka VES är vanliga hos i övrigt hjärtfriska personer. Den sannolikt vanligaste orsaken till frekventa VES är dock koronarsjukdom. Övriga orsaker kan vara: akut hjärtinfarkt, reperfusionsutlösta VES efter genomgången PCI, myokardit, läkemedel (spec. digitalis, tricykliska antidepressiva), klaffel, kardiomyopati, cor inkomp, elektrolytrubbning (spec. hypokalemi), KOL, sömnapné, pulmonell hypertension, endokrinopatier (tyreoidea, binjure eller gonader). Provocerande faktorer är ofta associerade med en ökad sympatikustonus (stress, koffein, alkohol, infektion, kokain, amfetamin etcetera).

Utredning

Görs vid tilltagande besvär vid ansträngning liksom vid frekventa VES. Frikostigt med TSH. Tum-EKG liksom bandspelar-EKG vb. Arbetsprov om anamnes talas för sympatikusutlösta VES (svarar bra på betablockerare). Hjärteko vb. MR hjärta om t.ex. ARVC (arythmogenic right ventricular cardiomyopathy). Ovanstående orsaker utesluts.

Behandling

Vanligen ingen. Vid subjektiva besvär är ß-blockerare förstahandsval, spec vid anamnes på sambandet stress/sympatikuspåslag och hjärtpalpitation. Andrahandsval är icke-dihydropuridin kalciumblockerare t.ex. verapamil eller diltiazem (ej hos pat med hjärtsvikt eller kardiomyopati). Flekainid (Tambocor) kan också vara aktuellt men bör sättas in av kardiolog. Rikligt med VES eller korta skov med ventrikeltakykardi remitteras till kardiolog för ställningstagande ablation.

Fig. 13 Ventrikulärt extraslag (VES)

Aktuella Mediciner

ß-blockerare: T Metoprolol. T Bisoprolol.

Kalciumblockerare: T. Cardizem Retard(diltiazem), T Verapamil, T. Isoptin Retard (Verapamil), T Isoptin

Antiarytmikum: T. Tambocor, T. Tambocor Retard (flekainid)

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: