Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Ventrikulära extrasystolier. VES.

ICD-10: I49

Diagnos

För tidigt utlöst, breddökat QRS-komplex utan föregående P-våg (fig. 12). P-vågen kan ibland ses i eller efter QRS-komplexet, s.k. retrograd P. Diskordant T-våg. Om samma utseende från gång till gång kallas VES unifokala, om varierande QRS-konfiguration kallas de multifokala – innebärande att mer än ett kammarfokus svarar för impulsbildningen. Två VES i följd kallas hopade VES. VES i bigemini innebär att vartannat slag är ett VES. VES i trigemini innebär att vart tredje slag är ett VES. Efter varje VES uppkommer en komplett kompensatorisk paus med en förlängning av diastole som följd. Detta leder till en ökad fyllnadstid för kamrarna inför nästa slag som därför får en större slagvolym vilket upplevs som ett kraftigare hjärtslag.

Orsak

Enstaka VES är vanliga hos i övrigt hjärtfriska personer. Den sannolikt vanligaste orsaken till frekventa VES är dock koronarsjukdom. Övriga orsaker kan vara: läkemedel (spec. digitalis, tricykliska antidepressiva), klaffel, kardiomyopati, cor inkomp, elektrolytrubbning (spec. hypokalemi). Provocerande faktorer är ofta associerade med en ökad sympatikustonus (stress, koffein, alkohol, infektion etc.).

Utredning

Görs vid tilltagande besvär vid ansträngning liksom vid frekventa VES. Tum-EKG liksom bandspelar-EKG vb. Ovanstående orsaker utesluts.

Behandling

Vanligen ingen. Vid subjektiva besvär kan ß-blockerare provas, spec vid anamnes på sambandet stress/sympatikuspåslag och hjärtpalpitation. Rikligt med VES eller korta skov med ventrikeltakykardi remitteras till kardiolog för ställningstagande ablation.

Fig. 12 Ventrikulärt extraslag (VES)

Aktuella Mediciner

ß-blockerare: T Metoprolol. T Bisoprolol.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer