Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Ventrikulära extrasystolier. VES.

ICD-10: I49

Diagnos

För tidigt utlöst, breddökat QRS-komplex utan föregående P-våg (fig. 12). P-vågen kan ibland ses i eller efter QRS-komplexet, s.k. retrograd P. Diskordant T-våg. Om samma utseende från gång till gång kallas VES unifokala, om varierande QRS-konfiguration kallas de multifokala – innebärande att mer än ett kammarfokus svarar för impulsbildningen. Två VES i följd kallas hopade VES. VES i bigemini innebär att vartannat slag är ett VES. VES i trigemini innebär att vart tredje slag är ett VES. Efter varje VES uppkommer en komplett kompensatorisk paus med en förlängning av diastole som följd. Detta leder till en ökad fyllnadstid för kamrarna inför nästa slag som därför får en större slagvolym vilket upplevs som ett kraftigare hjärtslag.

Orsak

Enstaka VES är vanliga hos i övrigt hjärtfriska personer. Den sannolikt vanligaste orsaken till frekventa VES är dock koronarsjukdom. Övriga orsaker kan vara: akut hjärtinfarkt, reperfusionsutlösta VES efter genomgången PCI, myokardit, läkemedel (spec. digitalis, tricykliska antidepressiva), klaffel, kardiomyopati, cor inkomp, elektrolytrubbning (spec. hypokalemi), KOL, sömnapné, pulmonell hypertension, endokrinopatier (tyreoidea, binjure eller gonader). Provocerande faktorer är ofta associerade med en ökad sympatikustonus (stress, koffein, alkohol, infektion, kokain, amfetamin etcetera).

Utredning

Görs vid tilltagande besvär vid ansträngning liksom vid frekventa VES. Frikostigt med TSH. Tum-EKG liksom bandspelar-EKG vb. Arbetsprov om anamnes talas för sympatikusutlösta VES (svarar bra på betablockerare). Hjärteko vb. MR hjärta om t.ex. ARVC (arythmogenic right ventricular cardiomyopathy). Ovanstående orsaker utesluts.

Behandling

Vanligen ingen. Vid subjektiva besvär är ß-blockerare förstahandsval, spec vid anamnes på sambandet stress/sympatikuspåslag och hjärtpalpitation. Andrahandsval är icke-dihydropuridin kalciumblockerare t.ex. verapamil eller diltiazem (ej hos pat med hjärtsvikt eller kardiomyopati). Rikligt med VES eller korta skov med ventrikeltakykardi remitteras till kardiolog för ställningstagande ablation.

Fig. 12 Ventrikulärt extraslag (VES)

Aktuella Mediciner

ß-blockerare: T Metoprolol. T Bisoprolol.

Kalciumblockerare: T. Cardizem Retard(diltiazem), T Verapamil, T. Isoptin Retard (Verapamil), T Isoptin

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis