Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit. Blåskatarr. Akut cystit. Nedre urinvägsinfektion (UVI)

ICD-10: N30

 

Definition

Bakteriell invasion i urinblåsan.

Orsak

E Coli utgör >80 % av nedre urinvägsinfektioner (UVI) hos kvinnor. Staphyolococcus saprophyticus förekommer framför allt på sensommaren och tidig höst. Andra bakteriearter är klebsiella, morganella, proteus och enterokocker. Samlag har klart samband med risken för cystit.

Symtom

Täta trängningar, miktionssveda, frekventa miktioner. Buksmärta.

Diagnos

Vid typiska symtom och frånvaro av vaginala symtom är sannolikheten för bakteriuri >90%.

Oftast positivt nitrittest. Negativt nitrittest vid förekomst av staphylococcus saprophyticus samt ofta vid urinprov med inkubationstid <4 tim. Ev. positiv leukocyttest på sticka. Urinodling tas vid feber, misstanke på pyelonefrit, vid graviditet, utebliven effekt av antibiotika efter 3–5 dygn, recidiv, nyligen vistelse på sjukhus eller utomlands liksom vid atypisk klinik. STD-prover tas vid misstanke om sexuell smitta.

Om såväl nitrit – som leukocyttest på sticka är negativ kommer sannolikheten för UVI ändå att vara cirka 50 %, eftersom enterokocker och stafylokocker inte ger utslag på nitrit-test.

Urinodling från kastat mittstråleprov tolkas som positiv vid förekomst av E Coli eller andra primärpatogener  >10.000–100.000 cfu/ml. Vid samtidiga typiska symtom tolkas odlingen som positiv vid förekomst av gramnegativa bakterier 1000 cfu/ml.

Differentialdiagnoser

Pylonefrit (feber >38 grader och/eller flanksmärta, stegring av CRP), uretrit (klamydia, gonokocker, trichomonas), vulvovaginit (herpes simplex, candida albicans), atrofiska slemhinnor, irritation p.g.a. överdriven underlivshygien, prolaps, cystocele, lokal allergisk reaktion, tumör.

Behandling

Betydande självläkning; 30 % av kvinnorna med cystit blir symtomfria utan behandling inom en vecka. Rekommendera ökat vätskeintag. Kvinnan kan erbjudas möjlighet att avvakta men med recept i handen. Om patienten önskar behandling ges till icke-gravid kvinna med typiska symtom antibiotika under 3–7 dagar.

Följ alltid regionala STRAMA-rekommendationer för behandling!

I första hand används i regel pivmecillinam (200 mg x 3 x fem dagar alt 400 mg x 2 x tre dagar) eller nitrofurantoin (50 mg x 3 x fem dagar). Trimetoprim undviks primärt pga tilltagande resistensutveckling. Det kan ges i utvalda fall och efter resistensbestämning; trimetoprim 160 mg x 2 x tre dagar. Cefadroxil 500 mg 1×2 eller 1 g x 1 x fem dagar. Kvinnor med typiska symtom och som tidigare i livet haft UVI och känner igen sina symtom kan erbjudas råd och behandling per telefon. Förstagångsinsjuknade liksom vid atypiska besvär erbjuds läkarbesök. OBS! Gravida behandlas speciellt, se avsnitt ”Urinvägsinfektion under graviditet”.

Om oförändrade symtom efter 3–4 dygns behandling tas urinodling.

Vid okomplicerad sporadisk UVI behövs ingen uppföljning. Vid komplicerad UVI, febrilitet och hos gravida kvinnor bör kontroll ske efter avslutad behandling.

Aktuella Mediciner

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Trimetoprim: T Idotrim.

Cefadroxil: T Cefamox, T Cefadroxil

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.

 

Patientinformation: www.doktorn.com

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis