Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit, nedre urinvägsinfektion (UVI)
Annons:

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit, nedre urinvägsinfektion (UVI)


Definition

Bakteriell invasion i urinblåsan.

Orsak

E Coli utgör >80 % av nedre urinvägsinfektioner (UVI) hos kvinnor. Staphyolococcus saprophyticus förekommer framför allt på sensommaren och tidig höst. Andra bakteriearter är klebsiella, morganella, proteus och enterokocker. Samlag har klart samband med risken för cystit.

Symtom

Täta trängningar, miktionssveda, frekventa miktioner. Buksmärta.

Diagnos

Vid typiska symtom och frånvaro av vaginala symtom är sannolikheten för bakteriuri > 90%.

Oftast positivt nitrittest. Negativt nitrittest vid förekomst av staphylococcus saprophyticus eller enterokocker, samt ofta vid urinprov med inkubationstid < 4 tim. Ev. positiv leukocyttest på sticka. Urinodling tas vid feber, misstanke på pyelonefrit, vid graviditet, utebliven effekt av antibiotika efter 3–5 dygn, recidiv, nyligen vistelse på sjukhus eller utomlands liksom vid atypisk klinik. STD-prover tas vid misstanke om sexuell smitta.

Om såväl nitrit – som leukocyttest på sticka är negativ kommer sannolikheten för UVI ändå att vara cirka 50 %, eftersom enterokocker och stafylokocker inte ger utslag på nitrit-test.

Urinodling från kastat mittstråleprov tolkas som positiv vid förekomst av E Coli eller andra primärpatogener  >10.000–100.000 cfu/ml. Vid samtidiga typiska symtom tolkas odlingen som positiv vid förekomst av gramnegativa bakterier 1000 cfu/ml.

Differentialdiagnoser

Pylonefrit (feber >38 grader och/eller flanksmärta, stegring av CRP), uretrit (klamydia, gonokocker, trichomonas), vulvovaginit (herpes simplex, candida albicans), atrofiska slemhinnor, irritation p.g.a. överdriven underlivshygien, prolaps, cystocele, lokal allergisk reaktion, tumör.

Behandling

Betydande självläkning; 30 % av kvinnorna med cystit blir symtomfria utan behandling inom en vecka. Rekommendera ökat vätskeintag. Kvinnan kan erbjudas möjlighet att avvakta men med recept i handen. Om patienten önskar behandling ges till icke-gravid kvinna med typiska symtom antibiotika under 3–7 dagar.

Följ alltid regionala STRAMA-rekommendationer för behandling!

I första hand används i regel pivmecillinam (200 mg x 3 x fem dagar alt 400 mg x 2 x tre dagar) eller nitrofurantoin (50 mg x 3 x fem dagar). Trimetoprim undviks primärt pga tilltagande resistensutveckling. Det kan ges i utvalda fall och efter resistensbestämning; trimetoprim 160 mg x 2 x tre dagar. Cefadroxil 500 mg 1×2 eller 1 g x 1 x fem dagar. Kvinnor med typiska symtom och som tidigare i livet haft UVI och känner igen sina symtom kan erbjudas råd och behandling per telefon. Förstagångsinsjuknade liksom vid atypiska besvär erbjuds läkarbesök. OBS! Gravida behandlas speciellt, se avsnitt ”Urinvägsinfektion under graviditet”.

Om oförändrade symtom efter 3–4 dygns behandling tas urinodling.

Vid okomplicerad sporadisk UVI behövs ingen uppföljning. Vid komplicerad UVI, febrilitet och hos gravida kvinnor bör kontroll ske efter avslutad behandling.

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Trimetoprim: T Idotrim.

Cefadroxil: T Cefamox, T Cefadroxil

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: