Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit. Blåskatarr. Akut cystit. Nedre urinvägsinfektion.

ICD-10: N30

Förstagångsinfektion:

Definition

Bakteriell invasion i urinblåsan. För E Coli och andra primärpatogener är vid urinodling (kastat mittstråleprov)>10.000- 100.000 bakt/ml positivt prov, (beroende på bakterieart och klinik). Vid samtidiga symtom är 1000 bakt/ml nedre gräns beträffande gramnegativa.

Orsak

E. Coli (> 80 %). Staph. saprophyticus (ffa tidigt på hösten). Morganella/ Proteus sällsynt men kräver särskild behandling och uppföljning. Samlag har klart samband med risken för cystit.

Symtom

Täta trängningar, miktionssveda, värk över blåsa och ibland ut mot ryggen.

Diagnos: Sannolikheten för bakteriuri är> 90 % för kvinna med typiska symtom vid enstaka tillfällen.

Om såväl nitrit- som leukocyttest på sticka är negativ kommer sannolikheten för UVI ändå att vara cirka 50 % (enterococcer eller stafylococcer ger ej utslag på sticka).

I typfallet positivt nitrittest. (Saprophyticus ger inte pos nitrit – vanligen inte heller urinprov med kort inkubationstid klart< 4 tim). Ev positiv leukocyttest på sticka. Odla vid feber, misstanke på pyelonefrit (ta CRP), vid graviditet, utebliven effekt av antibiotika efter 3-5 dygn, recidiv, nyligen vistelse på sjukhus eller utomlands liksom vid atypisk klinik. STD- prover vid misstanke om sexuell smitta.

Differentialdiagnoser: Pylonefrit (feber> 38 grader och/eller flanksmärta), uretrit (klamydia, Gc, trichomonas), vulvovaginit (herpes simplex, candida albicans), atrofiska slemhinnor, irritation pga överdriven underlivshygien, prolaps, cystocele, lokal allergisk reaktion, tumör.

Behandling

Betydande självläkning; 30 % av kvinnorna med cystit blir symtomfria utan behandling inom en vecka. Kvinnan kan erbjudas möjlighet att avvakta men med recept i handen. Om pat önskar behandling ges till icke-gravid kvinna med typiska symtom antibiotika under 3-7 dagar. I första hand pivmecillinam (200mg x 2 x VII alt 200mg x 3 x V alt 400 mg x 3 x III) eller nitrofurantoin (50mg x 3 x V). Trimetoprim undviks primärt pga tilltagande resistensutveckling. Det kan ges i utvalda fall och efter resistensbestämning; trimetoprim 160 mg x 2 x III eller 300 mg x 1 x III.

Kvinnor med typiska symtom och som tidigare i livet haft UVI och känner igen sina symtom kan erbjudas råd och behandling per telefon. Förstagångsinsjuknade liksom vid atypiska besvär erbjuds läkarbesök. OBS! Gravida behandlas speciellt, se avsnitt ”Urinvägsinfektion under graviditet”.

Kontroll efter avslutad behandling vid komplicerad UVI, febrilitet och gravida. Om oförändrade symtom efter 3-5 dygn trots behandling odlas.

Morganella/Proteus behandlas med inj Nebcina 80 mg/ml im i gluteusmuskeln 3 dagar i rad. Bakterien är stenbildande – följ med kontrollodling 3 veckor efter avslutad behandling. Om kvarvarande infektion – remiss för utredning.

Aktuella mediciner

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Trimetoprim: T Idotrim.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!