Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Prostatit, akut. Akut prostatavesikulit.

ICD-10: N41

Definition

Akut bakteriell inflammation i prostata och sädesblåsor.

Orsak

Nedre UVI, E coli, pseudomonas. Ev STDSTI, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium och Neisseria gonorrhoeae. Efter prostatapunktion får 2-4% av patienterna akut prostatit.

Symtom

Typiskt är att någon typ av miktionssmärta förekommer; smärtor i penistoppen och/eller miktionssveda och urinträngningar. Hematuri och hemospermi kan förekomma. Miktionssvårigheter med nedsatt urinflöde. Ev. urinretention. Akut svår infektion med hög feber och allmänpåverkan förekommer, spec efter prostatapunktion.

Status

Prostata palp mjuk och ordentligt ömmande. Hög feber, frossa, allmänpåverkan.

Utredning

Urinsticka eller sediment. Urinodling. Prov för klamydia. CRP förhöjd, PSA är nästan alltid förhöjt, PSA-stegringen kan kvarstå i månader efter avslutad behandling. Residualurin undersöks med bladderscan. För allmänpåverkad patient blodstatus, blod och urinodlingar.

Differentialdiagnos

Prostatitliknande besvär. Kronisk prostatit. LUTS. (Se dessa avsnitt.)

Behandling

Vid feber och allmänpåverkan – sjukhusfall för inläggning och iv antibiotika.

Vid mildare kliniska symtom po Antibiotikabehandlingantibiotikabehandling beroende på odlingssvar:,.; ciprofloxacin. doxycyklin, trimetoprim-sulfa. Behandlingstiden rekommenderas till 2-4 veckor.

Kinoloner skall ej användas vid abakteriell prostatit.

Behandling vid clamydia :doxycyklin
vg se https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/chlamydia-klamydia/

Behandling vid gonorré: Denna bör ske på enhet med specialistkompetens inom området. Behandling efter odling med resistensbestämning. Vg se https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/gonorr/

Ev. NSAID. Prostatamassage kan leda till bakteremi och är kontraindicerad. KAD/ev suprapubisk vid samtidig urinretention.

Vid feber och allmänpåverkan – sjukhusfall för inläggning och iv antibiotika.

Såväl klamydia som gonorré är anmälningspliktiga sjukdomar. Den läkare som diagnosticerat infektionen är ansvarig för att smittspårning sker, via tex ungdoms-/hud-/venmottagning.

Fördjupning

Läkemedelsboken: https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#Akut-bakteriell-prostatit

Läkemedelsföretagens säkerhetsinformation rörande kinoloner. https://urologi.org/wp-content/uploads/2019/09/Läkemedelsföretagens-säkerhetsinformation-rörande-kinoloner-2019-04-08.pdf

Läkemedelsverket Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation 2015. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Sexuellt_overforbara_bakteriella_infektioner_behandlingsrekommendation_webb.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika: ciprofloxacin. doxycyklin, trimetoprim-sulfa.
NSAID: Tex  Supp/T diklofenak. naproxen.

För dig som patient
Läs mer om Prostatit, akut. Akut prostatavesikulit. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer