Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Akut prostatit, akut prostatovesikulit
Annons:

Akut prostatit, akut prostatovesikulit


Definition

Akut bakteriell inflammation i prostata och sädesblåsor.

Orsak

Nedre UVI, E coli, pseudomonas. Ev STD såsom Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium och Neisseria gonorrhoeae. Efter prostatapunktion får 2-4% av patienterna akut prostatit.

Symtom

Typiskt är att någon typ av miktionssmärta förekommer; smärtor i penistoppen och/eller miktionssveda och urinträngningar. Hematuri och hemospermi kan förekomma. Miktionssvårigheter med nedsatt urinflöde. Ev urinretention. Akut svår infektion med hög feber och allmänpåverkan förekommer, särskilt efter prostatapunktion.

Status

Prostata palp mjuk och ordentligt ömmande. Hög feber, frossa, allmänpåverkan.

Utredning

Urinsticka eller sediment. Urinodling. Prov för klamydia. CRP förhöjd, PSA är nästan alltid förhöjt, PSA-stegringen kan kvarstå i månader efter avslutad behandling. Residualurin undersöks med bladderscan. Hos allmänpåverkad patient tas blodstatus, elektrolytstatus, blod- och urinodlingar.

Differentialdiagnos

Prostatitliknande besvär. Kronisk prostatit. LUTS.

Behandling

Vid feber och allmänpåverkan – sjukhusfall för inläggning och iv antibiotika.

Vid mildare kliniska symtom peroral antibiotikabehandling beroende på odlingssvar: ciprofloxacin, doxycyklin eller trimetoprim-sulfa. Behandlingstiden rekommenderas till 2–4 veckor.

Kinoloner skall ej användas vid abakteriell prostatit, se avsnittet Kronisk prostatit.

Behandling vid klamydia: doxycyklin vg se separat avsnitt

Behandling vid gonorré: Denna bör ske på enhet med specialistkompetens inom området. Behandling efter odling med resistensbestämning. Vg se separat avsnitt

Ev NSAID. Prostatamassage kan leda till bakteremi och är kontraindicerad vid akut prostatit. KAD via uretra eller suprapubiskt vid samtidig urinretention.

Vid feber och allmänpåverkan – sjukhusfall för inläggning och iv antibiotika.

Såväl klamydia som gonorré är anmälningspliktiga sjukdomar. Den läkare som diagnostiserat infektionen är ansvarig för att smittspårning sker, via tex ungdoms-/hud-/venereologisk mottagning.

Fördjupning

Läkemedelsboken:

Läkemedelsföretagens säkerhetsinformation rörande kinoloner. 

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Antibiotika: T Ciprofloxacin. T Doxycyklin. T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

NSAID: Ex Supp/T Diklofenak. T Naproxen.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: