Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Trombocytos.

ICD-10: D75.2

Definition

Trombocytplasmakoncentration, TPK, över 600 x 109/L. Essentiell trombocytos: TPK bestående> 450x 109/l och utan tecken till sekundär trombocytos.

Orsak

Oftast sekundär till infektion, inflammation, blödning, trauma/operation, fysisk ansträngning, reaktivt efter trombocytopeni vid alkoholmissbruk, malignitet eller splenektomi. Ses också som primär essentiell trombocytos där orsaken ej kunnat fastställas.

Symtom

De flesta patienter saknar symtom. Ibland förekommer dock huvudvärk, stickningar och värk i tår, fingrar och ansikte. Även yrsel. Ökad trombosrisk. Essentiell trombocytos innebär ökad trombosrisk såväl venöst som arteriellt.

Utredning

Hb, TPK, LPK, diff, EVF, SR, CRP, S-Fe, S-Ferritin, LPK, Diff, Blödningstid. STP.

Behandling

Akutremiss till medicinklinik vid TPK över 1500 x 109/L innebär ökad blödningsrisk. Vid TPK över 1000 x 109/L fr aen ökad tromboembolisrisk varför kontakt med hematolog rekommenderas. Likaså hematologkontakt vid förhöjt TPK + Hb över 150 + EVF över 48. I övrigt måste behandlingen inriktas mot grundsjukdomen. Asymtomatiska patienter med TPK 1000-1500 x 109/L och normal blödningstid kan behandlas med ASA 75 mg x 1 i avvaktan på vidare utredning på hematologklinik. Vid hematologklinik ställningstagande till ASA eller Warfarinbehandling liksom benmärgshämmande behandling med mål TPK< 400×109.

För dig som patient
Läs mer om Trombocytos. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!