NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Trombocytos. Essentiell trombocytemi.

ICD-10: D47.3, Essentiell trombocytemi D75.2

Definition

Trombocytos: trombocytplasmakoncentration, TPK, över> 600 450 x 109/L.

Essentiell trombocytos (ET): Är en myeloproliferative neoplasm. TPK bestående > 450 x 109/l i upprepade mätningar. Benmärgs-PAD som talat för ET, Kriterier för polycytemia vera, myelofibros, kronisk myeloisk leukemi (KML), myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller annan myeloisk malignitet är ej uppnådda. Förekomst av specifik mutation, eller klonal markör. Eller om dessa saknas skall orsaker till reaktiv trombocytos vara uteslutna.och utan tecken till sekundär trombocytos.

Orsak

Reaktiv trombocytos: Oftast sekundär till infektion, inflammation, blödning, trauma/operation, fysisk ansträngning, reaktivt efter trombocytopeni vid alkoholmissbruk, malignitet eller splenektomi. Ses också som primär

Essentiell trombocytemios: orsak okänd, viss ärftlighet, förekomst av vissa mutationer. där orsaken ej kunnat fastställas.

Symtom

De flesta patienter asaknar symtomatiska. Vid ETIbland förekommer dock huvudvärk, stickningar och värk i tår, fingrar och ansikte, . Även yrsel, klåda, cirkulationsstörningar, svettning, viktnedgång, symntom på splenomegali, trombemboliska händelser, blödning..

Ökad trombosrisk. Essentiell trombocytos innebär ökad trombosrisk såväl venöst som arteriellt.

Utredning

Hb, TPK, LPK, diff, EVF, SR, CRP, S-Fe, S-Ferritin, bBlödningstid. STP.LD, S-EPO.

Via hematolog: genetisk utredning, Cristabiopsi med vidare diagnostik.

Behandling

Vid Akutremiss till medicinklinik vid TPK över 1500 x 109/L innebär ökad blödningsrisk.

Vid TPK över 1000 x 109/L föreligger ökad tromboembolisrisk. varför kontakt med hematolog rekommenderas. Likaså hematologkontakt vid förhöjt TPK + Hb över 150 + EVF över 48. I övrigt måste behandlingen inriktas mot grundsjukdomen.

Asymtomatiska patienter med TPK 1000–1500 x 109/L och normal blödningstid kan behandlas med ASA 75 mg x 1 i avvaktan på vidare utredning på hematologklinik. Vid hematologklinik ställningstagande till ASA eller Warfarinbehandling liksom benmärgshämmande behandling med mål TPK < 400 x 109.

Benmärgshämmande behandling blir aktuell för vissa patienter med något av preparaten hydroxikarbamid, inteferon alfa, anagrelid, busulferan.

Följs av hematolog. Finns risk för blödning, tromboembolisk händelse, övergång till annan myeloproliferativ neoplasm som polycytemia vera, myelofibros, akut myeloisk leukemi.

Fördjupning

Nordic MPN study group. Nordic care program for patients with Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera and Primary Myelofibrosis. 2017. NMPN_2017 (2).pdf

För dig som patient
Läs mer om Trombocytos. Essentiell trombocytemi. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer