Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Pigmentnevus. Melanocytärt nevus. ”Födelsemärke”. ”Leverfläck”.

ICD-10: D22

Definition

Godartad hudförändring som utvecklas från pigmentbildande celler. Samband föreligger troligen mellan antalet nevi och solexposition. Utvecklas under tidiga levnadsår och nya uppstår fram till vuxen ålder. Mycket ovanligt med nya efter 50 års ålder varför melanom i sådana fall ska uteslutas.

Symtom

Olika typer: Junction nevi: Oftast 1-5 mm, välavgränsade, ljus-mörkbruna, makulära (platta fläckar). Compound nevi: centralt en upphöjd intradermal del och perifert en junction-del. Symmetriska, antingen jämt pigmenterade eller centralt mörkare eller ljusare. Intradermala nevi: hudfärgade till pigmenterade, ofta upphöjd, ibland hårväxt.

Halonevus: Hos barn och ungdom ses ibland en cirkelrund hypopigmentering runt ett befintligt pigmentnevus samtidigt som själva nevuset långsamt går i regress. Repigmentering sker vanligen inom några år. En eller flera halonaevi kan ses. Oftast godartat tillstånd hos barn och unga vuxna. Hos äldre vuxna bör excision och PAD övervägas samt översyn av hudkostym.

Kongenitalt nevus: Nevus som är befintligt vid födseln eller uppkommer under första levnadsåret. Risken för melanomutveckling ökar med ökande storlek, vilket i sin tur påverkar handläggningen. Kongenitala naevi indelas i små (< 1,5 cm), medelstora (< 20 cm) och stora (> 20 cm). Växer med patienten, blir ofta mer upphöjda, verrukösa samt behårade med tiden. Ökad risk för neurokutan melanocytos.

Differentialdiagnos

Verruca seborrhoica (på ytan ofta skrovlig åldersförändring).

Behandling

Vid förändring beträffande färg, form, storlek eller malignitetssuspekt utseende bör diagnostisk excision ske för histologisk undersökning.

OBS! Ärr-/keloidtendens efter excision över axelparti, bröst, framför allt hos tonåringar. Viktigt att ta i beaktande och informera patienten. Att avlägsna ett nevus med laser eller diatermi är kontraindicerat, prov för histopatologi uteblir. Ev pigmentrester kan dessutom vara svåra att histopatologiskt särskilja från malignt melanom.

Kongenitala nevi: Vid små naevi med benignt utseende: Information till föräldrar om egenkontroll. Svårbedömda, medelstora eller stora – remiss till hudläkare.

Fördjupning:

Läkartidningen

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis