Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Dermatologi / Pigmentnevus, melanocytärt nevus
Annons:

Pigmentnevus, melanocytärt nevus


Definition

Godartad hudförändring som utvecklas från pigmentbildande celler. Samband föreligger troligen mellan antalet nevi och solexposition. Utvecklas under tidiga levnadsår och nya uppstår fram till vuxen ålder. Mycket ovanligt med nya efter 50 års ålder varför melanom i sådana fall ska uteslutas.

Symtom

Junction nevi

Oftast 1-5 mm, välavgränsade, ljus-mörkbruna, makulära (platta fläckar).

Compound nevi

Centralt en upphöjd intradermal del och perifert en junction-del. Symmetriska, antingen jämt pigmenterade eller centralt mörkare eller ljusare.

Intradermala nevi

Hudfärgade till pigmenterade, ofta upphöjd, ibland hårväxt.

Halonevus

Hos barn och ungdom ses ibland en cirkelrund hypopigmentering runt ett befintligt pigmentnevus samtidigt som själva nevuset långsamt går i regress. Repigmentering sker vanligen inom några år. En eller flera halonaevi kan ses. Oftast godartat tillstånd hos barn och unga vuxna. Hos äldre vuxna bör excision och PAD övervägas samt översyn av hudkostym.

Kongenitalt nevus

Nevus som är befintligt vid födseln eller uppkommer under första levnadsåret. Risken för melanomutveckling ökar med ökande storlek, vilket i sin tur påverkar handläggningen. Kongenitala naevi indelas i små (< 1,5 cm), medelstora (< 20 cm) och stora (> 20 cm). Växer med patienten, blir ofta mer upphöjda, verrukösa samt behårade med tiden. Ökad risk för neurokutan melanocytos.

Differentialdiagnos

Verruca seborrhoica (på ytan ofta skrovlig åldersförändring).

Behandling

Vid förändring beträffande färg, form, storlek eller malignitetssuspekt utseende bör diagnostisk excision ske för histologisk undersökning.

OBS! Ärr-/keloidtendens efter excision över axelparti, bröst, framför allt hos tonåringar. Viktigt att ta i beaktande och informera patienten. Att avlägsna ett nevus med laser eller diatermi är kontraindicerat, prov för histopatologi uteblir. Ev pigmentrester kan dessutom vara svåra att histopatologiskt särskilja från malignt melanom.

Kongenitala nevi: Vid små naevi med benignt utseende: Information till föräldrar om egenkontroll. Svårbedömda, medelstora eller stora – remiss till hudläkare.

Fördjupning

Läkartidningen kongenitalt nevus

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: