Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.

ICD-10: H35

Definition

Degeneration av makula (”Gula fläcken”) som är det centrala område i näthinnan som svarar för skarpa seendet. Det finns flera former av sjukdomen.

Orsak

Åldrande, grundmekanismen ej helt känd. Riskfaktorer utgörs av hereditet, rökning, höga blodfetter, högt blodtryck, diabetes. Makuladegeneration är vanligaste orsaken till allvarligt försämrad syn hos individer > 60 år i västvärlden.

Symtom

Synnedsättning/mörk suddig fläck ffa i centrala synfältet vilket försvårar läsning och annat närarbete. Perifert seende bevarat. Patienten kan uppfatta raka linjer som krokiga centralt i synfältet-metamorfopsier. Oftast drabbas båda ögonen, men det ena brukar vara sämre. Vanligast är en långsam synförsämring drabbande äldre personer. Förloppet kan även vara snabbt och sjukdomen kan drabba yngre, ffa starkt närsynta.

Status

Vid torr (atrofisk) AMD ses inlagring av drusen (extracellulärt material) under det retinala pigmentepitelet eller atrofiska områden i macula. Långsam progress. Vid våt (exsudativ) AMD ses vid ibland små blödningar och exsudat. Om patienten upplever krokigt seende – metamorfopsier – är det ofta fråga om våt (exsudativ) AMD, och symtomprogressen brukar i dessa fall vara betydligt snabbare.

Differentialdiagnoser

Maculahål, epiretinalt membran, maculablödning.

Utredning

Snar remiss till ögonläkare för utredning och diagnos. Viktigt att skilja behandlingsbara åkommor från icke-behandlingsbara. Rökstopp rekommenderas.

Behandling

Handläggs av ögonläkare. Majoriteten av våt (exsudativ) AMD behandlas med initialt månatligt upprepade injektioner av anti-VEGF eller VEGF-trap i glaskroppen. Behandlingen glesas ut när sjukdomen förbättrats/stabiliserats. I enstaka fall kan vissa exsudativa maculaåkommor behandlas med konventionell laserfotokoagulation eller med fotodynamisk terapi. Ingen behandling finns för torr (atrofisk) AMD. AREDS-studien har visat en viss riskreduktion för progress till allvarlig synnedsättande AMD hos en mindre subgrupp av AMD-patienter genom intag av en specifikt sammansatt blandning av kosttillskott och antioxidanter. Genomgripande hålbildning i macula– makulahål – och epiretinala membran kan opereras med utmärkt resultat.

Aktuella Mediciner

Bevacizumab (anti-VEGF): Inj Avastin. (off-label)

Ranibizumab (anti-VEGF): Inj Lucentis.

Aflibercept (VEGF Trap): Inj Eylea

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis