Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Ögonsjukdomar > Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.

ICD-10: H35

Definition

Degeneration av makula (”Gula fläcken”) som är det centrala område i näthinnan som svarar för skarpa seendet. Det finns flera former av sjukdomen.

Orsak

Åldrande, hereditet, rökning, höga blodfetter, övervikt och andra riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom (högt blodtryck, diabetes m fl). I vissa fall okänd orsak. Makuladegeneration är vanligaste orsaken till allvarligt försämrad syn hos individer>60 år i västvärlden.

Symtom

Synnedsättning/mörk suddig fläck ffa i centrala synfältet vilket försvårar läsning och annat närarbete. Perifert seende bevarat. Så småningom en suddig och grå synbild. Oftast drabbas båda ögonen, men det ena brukar vara sämre. Vanligast är en långsam synförsämring drabbande äldre personer. Förloppet kan även vara snabbt (<6 månader) och sjukdomen kan drabba yngre, ffa starkt närsynta. Då finns symtom som ovan + ofta förvrängning av synbilden där raka linjer kan bli krokiga.

Status

Vid oftalmoskopi ses ljusa och mörka områden i makula, ibland små blödningar och exsudat. Om patienten upplever krokigt seende – metamorfopsier – är det ofta fråga om en exsudativ form av sjukdomen (”våt makuladegeneration”) som numera inte sällan framgångsrikt kan behandlas.

Utredning

Primärt via ögonläkare. Därefter optimering av hjärt- kärlstatus (BT, lipider, P-Glukos, viktreduktion, rökvanor ).

Behandling

Snar remiss till ögonläkare. Vissa former av exsudativ makuladegeneration kan behandlas med konventionell laserfotokoagulation eller med fotodynamisk terapi om man får tillfälle att ingripa tidigt i förloppet. Nya behandlingar är ranibizumab som består i injektioner i drabbade ögat en gång i månaden. Ännu ovisst hur länge sådan behandling bör fortsätta. Alt bevacizumab (off-label preparat eg mot cancer) som bromsar upp försämringen vid ”våt makuladegeneration”. Bristning i centrala retina – makulahål – kan idag opereras med utmärkt resultat om durationen är under 4-6 månader.

Rökstopp! Som förebyggande gäller solglasögon (ej blå glas) vid mycket vistelse i solljus.

Aktuella mediciner

Bevacizumab: Inj Avastin.

Ranibizumab: Inj Lucentis.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ