Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Ögonsjukdomar med synpåverkan – Åldersrelaterad makuladegeneration, AMD
Annons:

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Åldersrelaterad makuladegeneration, AMD


Författare

Definition

Degeneration av makula (”Gula fläcken”) som är det centrala område i näthinnan som svarar för skarpa seendet. Det finns flera former av sjukdomen.

Orsak

Åldrande, grundmekanismen ej helt känd. Riskfaktorer utgörs av hereditet, rökning, höga blodfetter, högt blodtryck, diabetes. Makuladegeneration är vanligaste orsaken till allvarligt försämrad syn hos individer > 60 år i västvärlden.

Symtom

Synnedsättning/mörk suddig fläck framför allt i centrala synfältet vilket försvårar läsning och annat närarbete. Perifert seende bevarat. Patienten kan uppfatta raka linjer som krokiga centralt i synfältet – metamorfopsier. Oftast drabbas båda ögonen, men det ena brukar vara sämre. Vanligast är en långsam synförsämring drabbande äldre personer. Förloppet kan även vara snabbt och sjukdomen kan drabba yngre, framför allt starkt närsynta.

Status

Vid torr (atrofisk) AMD ses inlagring av drusen (extracellulärt material) under det retinala pigmentepitelet eller atrofiska områden i macula. Långsam progress. Vid våt (exsudativ) AMD ses vid ibland små blödningar och exsudat. Om patienten upplever krokigt seende – metamorfopsier – är det ofta fråga om våt (exsudativ) AMD, och symtomprogressen brukar i dessa fall vara betydligt snabbare.

Differentialdiagnoser

Maculahål, epiretinalt membran, maculablödning.

Utredning

Snar remiss till ögonläkare för utredning och diagnos. Viktigt att skilja behandlingsbara åkommor från icke-behandlingsbara. Rökstopp rekommenderas.

Behandling

Handläggs av ögonläkare. Majoriteten av våt (exsudativ) AMD behandlas med initialt månatligt upprepade injektioner av anti-VEGF eller VEGF-trap i glaskroppen. Behandlingen glesas ut när sjukdomen förbättrats/stabiliserats. I enstaka fall kan vissa exsudativa maculaåkommor behandlas med konventionell laserfotokoagulation eller med fotodynamisk terapi. Ingen behandling finns för torr (atrofisk) AMD. AREDS-studien har visat en viss riskreduktion för progress till allvarlig synnedsättande AMD hos en mindre subgrupp av AMD-patienter genom intag av en specifikt sammansatt blandning av kosttillskott och antioxidanter. Genomgripande hålbildning i macula– makulahål – och epiretinala membran kan opereras med utmärkt resultat.

Aktuella Mediciner

Bevacizumab (anti-VEGF): Inj Avastin. (off-label)

Ranibizumab (anti-VEGF): Inj Lucentis.

Aflibercept (VEGF Trap): Inj Eylea

Faricimab (anti-VEGF): Inj Vabysmo

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: