Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Maculahål.

ICD-10: H353G

Definition:

Genomgripande hålbildning genom näthinnans samtliga lager centralt i makula (”gula fläcken”) som är det centrala område i näthinnan som svarar för skarpa seendet.

Orsak:

Vanl idiopatisk. Ökad risk för kvinnor, äldre, efter trauma, myopi.

Symtom:

Vanligen en snabb synförsämring. Synnedsättning/ suddig fläck i centrala synfältet vilket försvårar läsning och annat närarbete. Perifert seende bevarat. Patienten kan uppfatta raka linjer som krokiga centralt i synfältet-metamorfopsier.

Status:

Ett genomgripande maculahål som påverkar fovea (maculas mest centrala del) kan ses vid oftalmoskopi. Krokiga linjer på test med Amslerkort.

Differentialdiagnoser:

Epiretinalt membran, lamellära maculahål, pseudohål, maculadegeneration, maculablödning.

Utredning:

Snar remiss till ögonläkare för utredning, diagnos och operation.

Behandling:

Ett konstaterat genomgripande maculahål bör opereras (vitrektomi och gas) då naturalförloppet och prognosen för obehandlade genomgripande maculahål är dyster. Operationen syftar till att minska metamorfopsierna och förbättra synskärpan och har goda resultat.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer