Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:

Rosacea.


Definition

Inflammatorisk sjukdom i ansiktets blodkärl med ökad känslighet i dessa. Ofta kronisk talgkörtelhypertrofi.

Orsak

Okänd etiologi. Labila blodkärl. Alkohol, starkt kryddad mat, stress, varma drycker, temperaturväxlingar, sol kan förvärra. Ofta ärftligt.

Symtom

Olika symtom, ofta blandning av flera av dessa: Erytematös-telangiektatisk, papulopustulös, rhinophyma, okulär.

Erytem telangiektasier: Besvärande rodnad (flusher) och/eller ihållande erytem, telangiektasier, ödem och stickningar i ansiktet; anfallsvis eller konstant. Oftast lokaliserad till panna, näsa, kinder och haka. Tillståndet är kroniskt med spontana förbättringar och försämringar. Kan i sällsynta fall vara unilateralt. Drabbar medelålders personer, ffa kvinnor. Vanligaste symtomen.

Inflammatoriska papler och pustler: Kronisk pustulär ansiktsdermatos. Olika faser: Papler, pustler, erytem och ödem över panna, näsa, kinder, haka.

Rhinophyma: Talgkörtelhypertrofi med deformitet och rodnad av näsan. Oftast hos män. Går även under beteckningen ”portvinsnäsa” men orsakas ej av alkohol.

Okulära symtom: Sjukdomen angriper i vissa fall också ögonen (konjunktivit, blefarit, episklerit, keratit och orsakar ibland även hordeolum).

Källa Shutterstock

Differentialdiagnoser

Acne tarda, seborroiskt eksem, perioral dermatit, SLE med fjärilserytem, flushing – carcinoider.

Utredning

Klinisk diagnos.

Behandling

All farmakologisk behandling är symptomatisk. Med kontroll över individuella försämringsfaktorer samt rätt behandling kan många patienter nå symtomfrihet i långa perioder, innan nytt skov uppstår. Målet med behandling bör vara symtomfrihet. Obs – lokala steroider kan ofta försämra även om det ger initial förbättring!

Erytem/flusher: kan svara på lokalt verkande brimondin (kärlkontraherande), som har en tillfällig och ej botande verkan, kombineras ej med vissa antidepressiva. Betablockerare (propanolol) kan provas.,Grönbaserad makeupkräm kan utprovas – många hudkrämer försämrar dock ofta. Telangiektasier – laser, dock ej inom offentlig sjukvård.

Papulopustulös: Första hand kräm eller gel metronidazol, azelainsyra 15% eller ivermektin. Tidig behandling är viktig för att förhindra persisterande rosacea. Tar flera månader innan behandlingseffekt. Parallellt solskyddsmedel som ej täpper till porer.

Ofta krävs dock långtidsbehandling med tetracykliner. Doxycyklin i lågdos via Oracea 40 mg har minimal risk för soltoxicitet samt minskar risk för GI-symtom liksom underlivsbesvär. Oracea är enda systemiska behandlingen med godkänd indikation för rosacea. Alternativt tetracyklin (Lymesyklin, Tetralysal, Lymelysal) 300 mg x2 i 4 veckor som vid förbättring trappas ner till 1×1, behandlingstid 8-12 veckor (dock ej indikation rosacea i FASS). Vid terapiresistenta fall remiss hudläkare för ev. behandling med Isotretinoin.

Rhinopfyma kan ev. behandlas med tetracyklin/doxycyklin eller isotretinoin, alternativt kirurgiskt.

Okulär: Vid ögonsymtom rådgör med ögonläkare – ev tårsubstitution, ev tetracykliner.

Aktuella Mediciner

Azelainsyra: Gel Finacea.

Brimondin: Gel Mirvaso.

Ivermektin: Kräm Soolantra.

Metronidazol: Kräm Rozex. Kräm Rosazol (receptfritt).

Tetracykliner: K Oracea. K Tetralysal. K Lymecyklin. K Lymelysal.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: