Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

Rosacea


Definition

Inflammatorisk sjukdom i ansiktets blodkärl med ökad känslighet i dessa. Ofta kronisk talgkörtelhypertrofi.

Orsak

Okänd etiologi. Labila blodkärl. Alkohol, starkt kryddad mat, stress, varma drycker, temperaturväxlingar, sol kan förvärra. Ofta ärftligt.

Symtom

Olika symtom, ofta blandning av flera av dessa: Erytematös-telangiektatisk, papulopustulös, rhinophyma, okulär.

Erytem telangiektasier: Besvärande rodnad (flusher) och/eller ihållande erytem, telangiektasier, ödem och stickningar i ansiktet; anfallsvis eller konstant. Oftast lokaliserad till panna, näsa, kinder och haka. Tillståndet är kroniskt med spontana förbättringar och försämringar. Kan i sällsynta fall vara unilateralt. Drabbar medelålders personer, ffa kvinnor. Vanligaste symtomen.

Inflammatoriska papler och pustler: Kronisk pustulär ansiktsdermatos. Olika faser: Papler, pustler, erytem och ödem över panna, näsa, kinder, haka.

Rhinophyma: Talgkörtelhypertrofi med deformitet och rodnad av näsan. Oftast hos män. Går även under beteckningen ”portvinsnäsa” men orsakas ej av alkohol.

Okulära symtom: Sjukdomen angriper i vissa fall också ögonen (konjunktivit, blefarit, episklerit, keratit och orsakar ibland även hordeolum).

Rodnad, palper och telangiektasier på kind orsakat av rocasea

Källa Shutterstock

Differentialdiagnoser

Acne tarda, seborroiskt eksem, perioral dermatit, SLE med fjärilserytem, flushing – carcinoider.

Utredning

Klinisk diagnos.

Behandling

All farmakologisk behandling är symptomatisk. Med kontroll över individuella försämringsfaktorer samt rätt behandling kan många patienter nå symtomfrihet i långa perioder, innan nytt skov uppstår. Målet med behandling bör vara symtomfrihet. Obs – lokala steroider kan ofta försämra även om det ger initial förbättring!

Erytem/flusher: kan svara på lokalt verkande brimondin (kärlkontraherande), som har en tillfällig och ej botande verkan, kombineras ej med vissa antidepressiva. Betablockerare (propanolol) kan provas. Grönbaserad makeupkräm kan utprovas – många hudkrämer försämrar dock ofta. Telangiektasier – laser, dock ej inom offentlig sjukvård.

Papulopustulös: Första hand kräm eller gel metronidazol, azelainsyra 15% eller ivermektin. Tidig behandling är viktig för att förhindra persisterande rosacea. Tar flera månader innan behandlingseffekt. Parallellt solskyddsmedel som ej täpper till porer.

Ofta krävs dock långtidsbehandling med tetracykliner. Doxycyklin i lågdos via Oracea 40 mg har minimal risk för soltoxicitet samt minskar risk för GI-symtom liksom underlivsbesvär. Oracea är enda systemiska behandlingen med godkänd indikation för rosacea. Alternativt tetracyklin (Lymesyklin, Tetralysal, Lymelysal) 300 mg x2 i 4 veckor som vid förbättring trappas ner till 1×1, behandlingstid 8-12 veckor (dock ej indikation rosacea i FASS). Vid terapiresistenta fall remiss hudläkare för ev. behandling med Isotretinoin.

Rhinopfyma kan ev. behandlas med tetracyklin/doxycyklin eller isotretinoin, alternativt kirurgiskt.

Okulär: Vid ögonsymtom rådgör med ögonläkare – ev tårsubstitution, ev tetracykliner.

Aktuella Mediciner

Azelainsyra: Gel Finacea.

Brimondin: Gel Mirvaso.

Ivermektin: Kräm Soolantra.

Metronidazol: Kräm Rozex. Kräm Rosazol (receptfritt).

Tetracykliner: K Oracea. K Tetralysal. K Lymecyklin. K Lymelysal.

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: