Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

  • check Tillgång till kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på vår bok
  • 1
    Starta BankID-appen i mobilen
  • 2
    Tryck på "Skanna QR-kod""
  • 3
    Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Annons:

Palindrom reumatism.


Definition

Recidiverande, migrerande asymmetrisk artrit i en till tre leder med svullnad, värmeökning, stelhet, palpationsömhet och rörelsesmärta.

Orsak

Okänd. Troligen autoimmun process associerad till andra reumatiska tillstånd.

Symtom

Utvecklas under några timmar och försvinner efter högst tre dygn lika plötsligt. Uppträder i främst knä-, hand-, MCP- och PIP-led. Symtomfria intervall mellan attackerna om mellan ett dygn och flera månader. 30–50 % utvecklar senare RA – övriga ligger stationärt där man ej ser kontrakturer eller destruktioner. Drabbar framför allt medelålders eller äldre kvinnor.

Differentialdiagnos

RA, artros, psoriasisartrit, kristallartrit, gikt, reaktiv artrit, viroser, sarkoidos.

Status

Ibland perifer mono- eller asymmetrisk oligoartrit.

Utredning

Anamnes och ledstatus. SR normalt eller under attack lätt förhöjd, liksom CRP. Neg RF och ANA, anti-CCP kan vara positiv. Röntgen av drabbade leder visar normalförhållanden. I ledvätska normala leukocyter och normal andel polynukleära. Inga fynd av kristaller.

Behandling

I flesta fall ingen behandling då kliniken oftast är lindrig och med kort duration. Pröva antiflogistika under attack. Vid terapiresistenta fall remiss till reumatolog som ev provar klorokinfosfat 250 mg x 1 med sedvanliga ögonkontroller (se FASS) och två månaders årligt sommaruppehåll.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Klorokinfosfat: T Klorokinfosfat.


Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

  • check Tillgång till kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på vår bok
Annons: