Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Palindrom reumatism.

ICD-10: M25

Definition

Recidiverande, migrerande asymmetrisk artrit i en till tre leder med svullnad, värmeökning, stelhet, palpationsömhet och rörelsesmärta.

Orsak

Okänd. Troligen autoimmun process associerad till andra reumatiska tillstånd.

Symtom

Utvecklas under några timmar och försvinner efter högst tre dygn lika plötsligt. Uppträder i ffa knä-, hand-, MCP- och PIP-led. Symtomfria intervall mellan attackerna om mellan ett dygn och flera månader. 30-50% utvecklar senare RA – övriga ligger stationärt där man ej ser kontrakturer eller destruktioner. Drabbar ffa medelålders- eller äldre kvinnor.

Differentialdiagnos: RA, artros, psoriasisartrit, kristallartrit, gikt, reaktiv artrit, viroser, sarkoidos.

Status

Ibland perifer mono- eller asymmetrisk oligoartrit.

Utredning

Anamnes och ledstatus. SR normalt eller under attack lätt förhöjd, liksom CRP. Neg RF och ANA, anti-CCP kan vara positiv. Röntgen av drabbade leder visar normalförhållanden. I ledvätska normala leukocyter och normal andel polynukleära. Inga fynd av kristaller.

Behandling

I flesta fall ingen behandling då kliniken oftast är lindrig och med kort duration. Annars antiflogistika under attack. Vid terapiresistenta fall remiss till reumatolog som ev provar klorokinfosfat 250 mg x 1 med sedvanliga ögonkontroller (se FASS) och två månaders årligt sommaruppehåll.

Aktuella mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Klorokinfosfat: T Klorokinfosfat.

För dig som patient
Läs mer om Palindrom reumatism. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!