Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Feokromocytom.

ICD-10: E 27.5

Definition

Överproduktion av katekolaminer.

Orsak

Tumör utgående från binjurebarkens katekolaminproducerande celler- i en del fall från sympatiska ganglier, 10 % av fallen malign sjkd.

Symtom

Högt blodtryck, hjärtklappning, perioder av blekhet omväxlande med rodnad, takypne, svettning, stark huvudvärk. (”p- sjukan”; = perspiration, palpitation, pain, pallor, pressure, paroxysms).

Differentialdiagnos: Ångest, paniksyndrom, stress, intoxikation med sympatikomimetika/amfetamin m fl.

Utredning

Katekolaminer i urin, dygnsmängd: dU- metoxynoradrenalin (ref< 2,5 µmol/d, dU- metoxyadrenalin (ref < 1,5 µmol/d). Katekolaminerna kan även vara höjda pga stress.

Halter katekolaminer i plasma kan analyseras med hög sensitivitet där normala värden i praktiken utesluter feokromycytom. Analysen sker fn endast vid fåtal laboratorier i Sverige; fritt P- metoxynoradrenalin (ref <0,6 nmol/l), fP- metoxyadrenalin (ref< 0,3 nmol/l).

Katekolaminer i plasma kan analyseras med ngt mindre sensibilitet; fritt P- noradrenalin (ref< 2,8 nmol/l), fP- adrenalin (ref < 0,5 nmol/l).

Scint. DT buk (feokromycytom är i 10 % av fallen av extrarenal genes). 10 % av fallen är maligna.

Behandling

I princip operation. Remiss. 

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!