NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Feokromocytom.

ICD-10: E 27.5

Definition

Överproduktion av katekolaminer.

Orsak

Tumör utgående från binjurebarkens katekolaminproducerande celler – i en del fall från sympatiska ganglier, 10 % av fallen malign sjkd. Familjär feokromocytom förekommer. Kan ingå i MEN 2 (Multipel Endorkin Neoplasi typ 2).

Symtom

Stark huvudvärk, högt blodtryck, hjärtklappning, perioder av blekhet omväxlande med rodnad, takypne, svettning. (”p-sjukan”; = perspiration, palpitation, pain, pallor, pressure, paroxysms).

Differentialdiagnos

Ångest, paniksyndrom, stress, intoxikation med sympatikomimetika/amfetamin m.fl.

Utredning

Misstanken innebär remittering. Halter katekolaminer i plasma är idag förstahandsutrening; fritt P-metoxynoradrenalin (ref. < 0,6 nmol/l), fP-metoxyadrenalin (ref. < 0,3 nmol/l).

Katekolaminer i plasma kan analyseras med ngt mindre sensibilitet; fritt P-noradrenalin (ref. < 2,8 nmol/l), fP-adrenalin (ref. < 0,5 nmol/l).

Scint. CT buk (feokromycytom är i 10 % av fallen av extrarenal genes). 10 % av fallen är maligna.

Misstanke om familjär form genetisk utredning.

Behandling

I princip operation. Remiss.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer