Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Feokromocytom.

ICD-10: E 27.5

Definition

Överproduktion av katekolaminer.

Orsak

Tumör utgående från binjurebarkens katekolaminproducerande celler – i en del fall från sympatiska ganglier, 10 % av fallen malign sjkd. Familjär feokromocytom förekommer.

Symtom

Stark huvudvärk, högt blodtryck, hjärtklappning, perioder av blekhet omväxlande med rodnad, takypne, svettning. (”p-sjukan”; = perspiration, palpitation, pain, pallor, pressure, paroxysms).

Differentialdiagnos

Ångest, paniksyndrom, stress, intoxikation med sympatikomimetika/amfetamin m.fl.

Utredning

Misstanken innebär remittering. Halter katekolaminer i plasma är idag förstahandsutrening; fritt P-metoxynoradrenalin (ref. < 0,6 nmol/l), fP-metoxyadrenalin (ref. < 0,3 nmol/l).

Katekolaminer i plasma kan analyseras med ngt mindre sensibilitet; fritt P-noradrenalin (ref. < 2,8 nmol/l), fP-adrenalin (ref. < 0,5 nmol/l).

Scint. CT buk (feokromycytom är i 10 % av fallen av extrarenal genes). 10 % av fallen är maligna.

Misstanke om familjär form genetisk utredning.

Behandling

I princip operation. Remiss.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer