Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Feber, feberutredning
Annons:

Feber, feberutredning


Se även avsnittet Sänkeutredning.

Definition

Klassisk definition är kroppstemperatur >38.3 grader taget vid flera tillfällen (helst rektalt) och som har pågått över tre veckor utan diagnos trots att utredning pågått i över en vecka. Kroppstemperaturen höjs med ca 0,6 grader under dagen, varierar med menstruationscykeln och tenderar att sjunka med stigande ålder. Detta avsnitt behandlar i första hand vuxna då feber hos barn beroende på ålder hos barnet skall utredas och hanteras annorlunda.

Orsak

Delas klassiskt in i 4 kategorier.

Infektion: Tex tuberkulos (TB), HIV-infektion, abcess i lunga eller buk, EBV-, CMV-infektion, toxoplasmos, tularemi, endokardit, borrelia, TBE, mykoplasma, TWAR, rickettsia, tandinfektion/parodontit. GI-infektioner som salmonella, campylobacter, shigella, yersinia, clostridium, divertikulit, anaplasma (Eherlichia), osteomyelit, sorkfeber.

En ytterligare uppdelning är Feber hos hemvändande resenär som kräver en annan utredning, där landet/ länderna man rest till spelar en avgörande roll. Då måste tex malaria, Q-feber, brucellios inkluderas.

Malignitet: lung-, colon-, njurcancer, lymfom, leukemi m.fl.

Autoimmuna/reumatiska sjukdomar: jättecellsartrit (GCA, tidigare temporalisartrit), adult still disease, PMR, SLE, rematoid artrit, tyreoidit, IBD (ffa Mb Crohn), systemisk vaskulit, sarkoidos m.fl.

Övrigt: tromboembolism, hyperthyreos, alveolit, stroke, hjärnblödning, läkemedelsorsakad feber, självförvållad feber m.fl.

Utredning

Anamnes: Tidigare sjkd (inkl op, främmande material inopererat, tandläkarbesök i närtid, aktuella mediciner, immunsuppression). Utlandsvistelse? Yrke? Hereditet? Fokala symtom? Viktnedgång? Symtom i omgivningen? Droger?

Status

Temp, hud, tänder, ÖNH, lymfkörtlar, hjärta (blåsljud?) /lungor/BT, buk, tinningsartärer, leder, tyroidea, grovt neurologstatus.

Lab

Primärt vid oklar feber övergripande lab. som SR, CRP, diff, blodstatus, urinsticka, leverprover inkl LD och bilirubin, kreatinin, elfores, tyroideaprover, CT thorax/buk (infektion? tumor? sarkoidos?).

Viktigt att låta symtom/ epidemiologi som framkommer styra utredningen. Ofta krävs någon typ av radiologi för diagnos.

Fördjupning

medscape.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: