Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Feber. Oklar feber.

ICD-10: R50.9 (=ospecifik feber)

Se även avsnittet Sänkeutredning.

Definition

Klassisk definition är kroppstemperatur >38.3 grader taget vid flera tillfällen (helst rektalt) och som har pågått över tre veckor. Kroppstemperaturen höjs med ca 0,6 grader under dagen, varierar med menstruationscykeln och tenderar att sjunka med stigande ålder.

Orsak

Infektion Bakterier: luftvägssjukdomar som bakteriell tonsillit, bakteriell pneumoni, mykoplasma, exacerbation vid KOL, TWAR, tbc, rickettsia m.fl. Urinvägsinfektion, tandinfektion/parodontit. GI-infektioner som salmonella, campylobacter, shigella, yersinia, ETEC, EHEC, clostridium, amöba, divertikulit. Ehlichia, endocardit, appendicit, osteomyelit, abscess i lunga eller lever m.fl. Virus: luftvägssjukdomar som ”vanlig förkylning” med akut bronkit/hosta, influensa, mononukleos, sorkfeber. GI-infektion med virus. TBE-infektion, tularemi, borrelia, hepatit, HIV m.fl. Tropiska sjkd: malaria, denguefeber, m.fl).

Malignitet: lung-, colon-, njurcancer, lymfom, leukemi m.fl.

Autoimmuna/Reumatiska sjukdomar: reumatoid artrit, temporalisartrit, PME, SLE, tyreoidit, IBD (ffa Mb Crohn), systemisk vaskulit m.fl.

Övrigt: sarkoidos, tromboembolism, hypertyreos, alveolit, cholecystit, stroke, hjärnblödning, läkemedelsfeber, självförvållad feber m.fl

Utredning

Anamnes: Tidigare sjkd (inkl op, främmande material inopererat, aktuella mediciner). Utlandsvistelse? Yrke? Hereditet? Fokala symtom? Viktnedgång? Symtom i omgivningen? Droger?

Status

Temp, hud, tänder, ÖNH, lymfkörtlar, hjärta (blåsljud?)/lungor/BT, buk, tinningsartärer, leder, tyroidea, grovt neurologstatus

Lab

Primärt vid oklar feber övergripande lab. som SR, CRP, diff, blodstatus, urinsticka, leverprover inkl LD och bilirubin, kreatinin, elfores, tyroideaprover, lungrtg (infektion? tumor? sarkoidos?).

Alltefter klinik och provsvar sedan kompletterande prover.

För dig som patient
Läs mer om Feber. Oklar feber. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK