Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Feber. Oklar feber. Feberutredning.

ICD-10: R50.9 (=ospecifik feber)

Se även avsnittet Sänkeutredning.

Definition

Klassisk definition är kroppstemperatur >38.3 grader taget vid flera tillfällen (helst rektalt) och som har pågått över tre veckor utan diagnos trots att utredning pågått i över en vecka. Kroppstemperaturen höjs med ca 0,6 grader under dagen, varierar med menstruationscykeln och tenderar att sjunka med stigande ålder. Detta avsnitt behandlar i första hand vuxna då feber hos barn beroende på ålder hos barnet skall utredas och hanteras annorlunda.

Orsak

Delas klassiskt in i 4 kategorier.
Infektion: Tex tuberkulos (TB), HIV infektion, abcess i lunga eller buk, EBV-, CMV-infektion, toxoplasmos, tularemi, endokardit, borrelia, TBE, mykoplasma, TWAR, rickettsia,  tandinfektion/parodontit. GI-infektioner som salmonella, campylobacter, shigella, yersinia, clostridium, divertikulit, anaplasma (Eherlichia), osteomyelit, sorkfeber.

En ytterligare uppdelning är Feber hos hemvändande resenär som kräver en annan utredning, där landet/ länderna man rest till spelar en avgörande roll. Då måste tex malaria, Q-feber, brucellios inkluderas.

Malignitet: lung-, colon-, njurcancer, lymfom, leukemi m.fl.

Autoimmuna/reumatiska sjukdomar: jättecellsartrit (GCA, tidigare temporalisartrit), adult still disease, PMR, SLE, rematoid artrit, tyreoidit, IBD (ffa Mb Crohn), systemisk vaskulit, sarkoidos m.fl.

Övrigt: tromboembolism, hypertyreos, alveolit, stroke, hjärnblödning, läkemedelsorsakad feber, självförvållad feber m.fl.

Utredning

Anamnes: Tidigare sjkd (inkl op, främmande material inopererat, tandläkarbesök i närtid, aktuella mediciner, immunsuppression). Utlandsvistelse? Yrke? Hereditet? Fokala symtom? Viktnedgång? Symtom i omgivningen? Droger?

Status

Temp, hud, tänder, ÖNH, lymfkörtlar, hjärta (blåsljud?)/lungor/BT, buk, tinningsartärer, leder, tyroidea, grovt neurologstatus.

Lab

Primärt vid oklar feber övergripande lab. som SR, CRP, diff, blodstatus, urinsticka, leverprover inkl LD och bilirubin, kreatinin, elfores, tyroideaprover, CT thorax/buk (infektion? tumor? sarkoidos?).

Viktigt att låta symtom/ epidemiologi som framkommer styra utredningen. Ofta krävs någon typ av radiologi för diagnos.

Fördjupning:

medscape.com

För dig som patient
Läs mer om Feber. Oklar feber. Feberutredning. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis