NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Feber. Oklar feber.

ICD-10: R50.9 (=ospecifik feber)

Se även avsnittet Sänkeutredning.

Definition

Klassisk definition är kroppstemperatur >38.3 grader taget vid flera tillfällen (helst rektalt) och som har pågått över tre veckor. Kroppstemperaturen höjs med ca 0,6 grader under dagen, varierar med menstruationscykeln och tenderar att sjunka med stigande ålder.

Orsak

Infektion Bakterier: luftvägssjukdomar som bakteriell tonsillit, bakteriell pneumoni, mykoplasma, exacerbation vid KOL, TWAR, tbc, rickettsia m.fl. Urinvägsinfektion, tandinfektion/parodontit. GI-infektioner som salmonella, campylobacter, shigella, yersinia, ETEC, EHEC, clostridium, amöba, divertikulit. Ehlichia, endocardit, appendicit, osteomyelit, abscess i lunga eller lever m.fl. Virus: luftvägssjukdomar som ”vanlig förkylning” med akut bronkit/hosta, influensa, mononukleos, sorkfeber. GI-infektion med virus. TBE-infektion, tularemi, borrelia, hepatit, HIV m.fl. Tropiska sjkd: malaria, denguefeber, m.fl).

Malignitet: lung-, colon-, njurcancer, lymfom, leukemi m.fl.

Autoimmuna/Reumatiska sjukdomar: reumatoid artrit, temporalisartrit, PME, SLE, tyreoidit, IBD (ffa Mb Crohn), systemisk vaskulit m.fl.

Övrigt: sarkoidos, tromboembolism, hypertyreos, alveolit, cholecystit, stroke, hjärnblödning, läkemedelsfeber, självförvållad feber m.fl

Utredning

Anamnes: Tidigare sjkd (inkl op, främmande material inopererat, aktuella mediciner). Utlandsvistelse? Yrke? Hereditet? Fokala symtom? Viktnedgång? Symtom i omgivningen? Droger?

Status

Temp, hud, tänder, ÖNH, lymfkörtlar, hjärta (blåsljud?)/lungor/BT, buk, tinningsartärer, leder, tyroidea, grovt neurologstatus

Lab

Primärt vid oklar feber övergripande lab. som SR, CRP, diff, blodstatus, urinsticka, leverprover inkl LD och bilirubin, kreatinin, elfores, tyroideaprover, lungrtg (infektion? tumor? sarkoidos?).

Alltefter klinik och provsvar sedan kompletterande prover.

För dig som patient
Läs mer om Feber. Oklar feber. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer