Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akut nociceptiv smärta.

ICD-10: R52 (akut smärta UNS).

Orsak

Vävnadsdestruktion. I varierande grad ingår inflammatoriska, emotionella och stressfysiologiska komponenter.

Symtom

Initialt distinkt lokaliserad. Övergår ofta i mer diffus värk. Inflammatorisk komponent ger pulserande smärta. Emotionell komponent ger rädsla, ökad värk. Stressfysiologiska reaktioner ger hjärtklappning, svettning, blodtrycksändring, ev. svimning m.m.

Utredning

Om orsaken till den akuta smärtan är uppenbar, behandling enligt nedan. Större anledning att tänka på dem med nyligen insatt svår smärta och på dem som återkommer med denna.

Anamnes för att försöka identifiera smärtan och fundera kring ev. varningstecken:

Varifrån kommer smärtan, vilket organ/struktur?

Smärtans karaktär?

Molande värk – infektion/inflammation?

Ilande, brännande, stickande – nerv?

Intensivt dunkande – infektion/inflammation?

Intensiv och dygnet om – malignt?

När började smärtan och hur? Smygande eller urakut?

Vad provocerar resp. lindrar smärtan?

Dygns- och/eller lägesberoende?

Har jag förstått hur patienten känner det?

Verkar smärtan rimlig i förhållande till min preliminära diagnos?

Verkar patienten sjukare och mer påverkad än vad som är vanligt i förhållande till min preliminära diagnos?

Uttrycker patient eller anhöriga tvivel till min bedömning? Kanske sökt flera gånger nyligen för sin smärta?

Varningstecken:

– om jag inte förstår varför det gör ont.

– smärtan är ovanligt stark.

– patient och anhöriga uttrycker en klar oro.

– patienten är mer påverkad än vad som verkar rimligt i förhållande till min diagnos.

Enkla undersökningar initialt, t.ex. Hb, CRP, temp, POX och VAS.

Behandling

Behandla kraftfullt alla symtom. Analgetika i fulldos under en period. Inte ”vid behov”. Behandlingsperioden är kort varför man kan använda kraftfulla och fullt ut verkande farmaka. Ev. också under kort tid sömntabletter vb.

Förhållningssättet är att läkaren är aktiv och patienten mer passiv ”vårdmottagare”.

Lätt/moderat smärta: I första hand paracetamol. Vid inflammatorisk komponent ev. NSAID som tillägg. Naproxen förefaller vara mindre behäftad med hjärtkärlbiverkningar än flera andra NSAID. Alternativ vid icke-inflammatorisk stark smärta är tillägg av opioid. Användes under begränsad tid; några dagar, högst en vecka i fulldos, minska dosen därefter under ytterligare en vecka.

Måttlig/svår smärta:  . Användningen av kodein och tramadol är kontroversiell och bör, enligt min (red. anm. granskare Franco Macri) mening undvikas, eftersom effekten är oförutsägbar p.g.a. skillnader i metabolisering hos upp till 8 % av populationen. Hos snabba metaboliserare ger normal dos snabbt biverkningar. Andra patienter får inte effekt av kodein. Slutligen blir inte kodein effektivt före omvandlingen till morfin  Tramadol har hög risk för biverkningar som illamående och yrsel, i synnerhet hos äldre. Däremot opioid som morfin eller oxikodon. Kan kombineras med paracetamol och/eller NSAID. Glöm inte antiemetika och laxantia. Alla opioider är beroendeframkallande och oxikodon, ketobemidon och fentanyl har utmärkt sig genom att de i många fall visat sig ge snabb beroendeutveckling.

 

För dig som patient
Läs mer om Akut nociceptiv smärta. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev