Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Smärta > Akut nociceptiv smärta.

Akut nociceptiv smärta.

ICD-10: R52 (akut smärta UNS).

Orsak

Vävnadsdestruktion. I varierande grad ingår inflammatoriska, emotionella och stressfysiologiska komponenter.

Symtom

Initialt distinkt lokaliserad. Övergår ofta i mer diffus värk. Inflammatorisk komponent ger pulserande smärta. Emotionell komponent ger rädsla, ökad värk. Stressfysiologiska reaktioner ger hjärtklappning, svettning, blodtrycksändring, ev svimning mm.

Utredning

Om orsaken till den akuta smärtan är uppenbar behandling enligt nedan. Större anledning att tänka på de med nyligen insatt svår smärta och de som återkommer med denna.

Anamnes där vi försöker identifiera smärtan och fundera kring ev varningstecken:

Varifrån kommer smärtan, vilket organ/struktur?

Smärtans karaktär?

Molande värk – infektion/inflammation?

Ilande, brännande, stickande-nerv?

Intensivt dunkande-infektion/inflammation?

Intensiv och dygnet om – malignt?

När började smärtan och hur? Smygande eller urakut?

Vad provocerar resp lindrar smärtan?

Dygns och eller lägesberoende?

Har jag förstått hur patienten känner det?

Verkar smärtan rimlig i förhållande till min preliminära diagnos?

Verkar patienten sjukare och mer påverkad än vad som är vanligt i förhållande till min preliminära diagnos?

Uttrycker patient eller anhöriga tvivel till min bedömning? Kanske sökt flera gånger nyligen för sin smärta?

Varningstecken:

– om jag inte förstår varför det gör ont.

– smärtan är ovanligt stark.

– patient och anhöriga uttrycker en klar oro.

– patienten är mer påverkad än vad som verkar rimligt i förhållande till min diagnos.

Enkla underökningar initialt, t ex Hb, CRP, temp, POX och VAS.

Behandling

Behandla kraftfullt alla symtom. Analgetika i fulldos under en period. Inte ”vid behov”. Behandlingsperioden är kort varför man kan använda kraftfulla och fullt ut verkande farmaka. Ev också under kort tid sömntabl vb.

Förhållningssättet är att läkaren är aktiv och patienten mer passiv ”vårdmottagare”.

* Lätt/moderat smärta: I första hand paracetamol. Vid inflammatorisk komponent NSAID, ev som tillägg. Alternativ vid icke- inflammatorisk stark smärta är tillägg av opioid. Användes i begränsad tid; någon/några veckor.

OBS att kodein inte rekommenderas pga oförutsägbar effekt pga skillnader i metabolisering hos upp till 8 % av populationen; endera ingen effekt eller mkt stark effekt.

* Svår smärta: Stark opioid som oxikodon eller morfin under någon/några veckor. Basbehandling med paracetamol och/eller NSAID under någon/några veckor.

För dig som patient
Läs mer om Akut nociceptiv smärta. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ