Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Smärta / Akut nociceptiv smärta.
Annons:

Akut nociceptiv smärta.


Orsak

Vävnadsdestruktion. I varierande grad ingår inflammatoriska, emotionella och stressfysiologiska komponenter.

Symtom

Initialt distinkt lokaliserad. Övergår ofta i mer diffus värk. Inflammatorisk komponent ger pulserande smärta. Emotionell komponent ger rädsla, ökad värk. Stressfysiologiska reaktioner ger hjärtklappning, svettning, blodtrycksändring, ev. svimning m.m.

Utredning

Om orsaken till den akuta smärtan är uppenbar, behandling enligt nedan. Större anledning att tänka på dem med nyligen insatt svår smärta och på dem som återkommer med denna.

Anamnes för att försöka identifiera smärtan och fundera kring ev. varningstecken:

Varifrån kommer smärtan, vilket organ/struktur?

Smärtans karaktär?

Molande värk – infektion/inflammation?

Ilande, brännande, stickande – nerv?

Intensivt dunkande – infektion/inflammation?

Intensiv och dygnet om – malignt?

När började smärtan och hur? Smygande eller urakut?

Vad provocerar resp. lindrar smärtan?

Dygns- och/eller lägesberoende?

Har jag förstått hur patienten känner det?

Verkar smärtan rimlig i förhållande till min preliminära diagnos?

Verkar patienten sjukare och mer påverkad än vad som är vanligt i förhållande till min preliminära diagnos?

Uttrycker patient eller anhöriga tvivel till min bedömning? Kanske sökt flera gånger nyligen för sin smärta?

Varningstecken:

– om jag inte förstår varför det gör ont.

– smärtan är ovanligt stark.

– patient och anhöriga uttrycker en klar oro.

– patienten är mer påverkad än vad som verkar rimligt i förhållande till min diagnos.

Enkla undersökningar initialt, t.ex. Hb, CRP, temp, POX och VAS.

Behandling

Behandla kraftfullt alla symtom. Analgetika i fulldos under en period. Inte ”vid behov”. Behandlingsperioden är kort varför man kan använda kraftfulla och fullt ut verkande farmaka. Ev. också under kort tid sömntabletter vb.

Förhållningssättet är att läkaren är aktiv och patienten mer passiv ”vårdmottagare”.

Lätt/moderat smärta: I första hand paracetamol. Vid inflammatorisk komponent ev. NSAID som tillägg. Naproxen förefaller vara mindre behäftad med hjärtkärlbiverkningar än flera andra NSAID. Alternativ vid icke-inflammatorisk stark smärta är tillägg av opioid. Användes under begränsad tid; några dagar, högst en vecka i fulldos, minska dosen därefter under ytterligare en vecka.

Måttlig/svår smärta: Användningen av kodein och tramadol är kontroversiell och bör, enligt min (red. anm. granskare Franco Macri) mening undvikas, eftersom effekten är oförutsägbar.

Kodein blir verksamt efter omvandling till morfin, vilket inte sker hos upp till 8 % av populationen. Kodeins effekt är ändå blygsam i sig om inte kombinerad med paracetamol. Tramadol har hög risk för biverkningar som illamående och yrsel, i synnerhet hos äldre och snabba metaboliserare. Dessutom, om man inte kan metabolisera kodein till morfin, kan man heller inte tillgodogöra sig µ-receptoreffekten av tramadol.

Bättre att direkt använda opioider som morfin eller oxikodon, som kan kombineras med paracetamol och/eller NSAID. Glöm inte antiemetika och laxantia. Alla opioider är beroendeframkallande och framför allt oxikodon, ketobemidon och fentanyl har utmärkt sig genom att de i många fall visat sig ge snabb beroendeutveckling.

Tapentadol är indicerad endast till behandling av svår neuropatisk smärta och subventioneras enbart om patienten inte tolererar morfin eller oxikodon.

Aktuella Mediciner

Paracetamol: T./Oral lösn/Supp. Alvedon, T./Oral lösn. Paracetamol, m.fl.

COX 1 hämmare: T. Naproxen®, T. Ibuprofen®, T./Gel Diklofenac®, T. Arthrotec®, m.fl.

COX 2 hämmare: Celecoxid (Celebra®), Etoricoxib (Arcoxia®), Parecoxib (Dynastat®), m.fl.

Tramadol: Nobligan®, Tiparol®, m.fl.

Tapentadol: Palexia®.

Kodein: Kodein, Citodon®, Panocod®, m.fl.

Morfin.

Oxykodon.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: