Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Stomi.

En kirurgiskt anlagd kroppsöppning genom bukväggen.

Kolostomi

Indikation: Tumör, inflammatorisk tarmsjukdom (Mb Crohn, Ulcerös kolit), inkontinens, divertiklar. Sigmoideostomi är det vanligaste.

Stomin sitter på vänster sida på en höjd av 5-10 cm. Stomipåsen är av sluten modell, går ej att tömma utan man byter hela påsen. Transverostomi är ett annat alternativ. Kolostomipatienter har ibland problem med förstoppning.

Permanent Ileostomi

Indikationer är tumör, inflammatorisk tarmsjukdom (Mb Crohn, Ulcerös kolit).

Den sitter på höger sida på en höjd av 20 – 30 cm. Stomin är tömbar.

Fördelarna med ileostomi för IBD patient är att man blir botad från sin kolit och därigenom inte behöver fortsatt medicinering eller kontroller för dysplasi. Nackdelarna är störd kroppsuppfattning och eventuella stomiproblem. Stort flöde i stomi förekommer postoperativt och vid gastroenterit.

Loopileostomi

kan anläggas tillfälligt som avlastning vid anastomos i kolon.

Kontinent ileostomi, Kocks resevoar

Ligger på höger sida. Den konstrueras av två distala tunntarmsslyngor och avslutas

med en nippel i bukväggen som fungerar som en ventil för utloppet och förhindrar läckage. Patienten tömmer sin reservoar med en ileostomikateter 4–6 gånger dagligen. Bandageras med ett speciellt plåster avsett för resevoar. Avföringen är lös som vid ileostomi.

Fördelar med detta är att patienten har en bättre kroppsuppfattning då man inte har ngn stomipåse på bukväggen. Det finns dock risk för att man behöver revidera resevoaren och en risk för pouchit hos IBD-patienter. Hos kvinnor kan avlägsnandet av rektum leda till bakåtvinkling av slidan och retention av vaginala flytningar och sexuell dysfunktion.

Dessutom finns ytterligare två alternativ som inte innebär stomi.

Bäckenresevoar, IPAA, Ileo Pouch Anal Anastomos.

Man lägger två slyngor av distala ileum bredvid varandra, öppnar mellan tarmslyngorna så att man får en lumen med dubblerad diameter och kopplar sedan reservoaren till analkanalen. Det rekommenderas detta görs i två etapper med en tillfällig avlastande loop-ileostomi proximalt om reservoaren under läkningstiden. Avföringen blir lös som vid en ileostomi, patienten har 5-7 tarmtömningar per dygn, och det kan ge hudirritation runt anus.

Fördelar är att man behåller en transanal defekation. Nackdelar är risk för pouchit (vid IBD), läckage, fertilitetsproblem, minskad erektion/retrograd ejekulation hos män, dysparuni/sexualproblem hos kvinnor.

Vid Crohns sjukdom är risken för anastomosstriktur stor vid bäckenresevoar.

Ileorektal anastomos

Tunntarmsslynga som fästs ner till rektum. God anorektal funktion. Mindre påverkan på sexualitet och fertilitet pga mindre dissektion i lilla bäckenet. Vid IBD kan man behöva fortsatt medicinering och risk för dysplasi gör att fortsatta kontroller är nödvändiga. Patienten har 5-7 avföringar per dag. Kontinensproblem kan finnas.

Stomibandage – Skötsel av stomi

Det finns två sorters bandage: Endelsbandage där plattan sitter ihop med bandaget och tvådelsbandage där plattan och påsen är separerade och man tömmer bara påsen. Stomier förskrivs oftast av stomiterapeupt och patienten följs på en stomimottagning.

Inför operation är det viktigt att terapeut, patient och läkare noga går igenom placeringen av stomin. Stomin bör inte markeras för nära naveln, hudveck, midja, ljumske, ärr, revbensbåge eller höftbenskam eftersom detta kan ge bandageringsproblem och läckage.

Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i samma högkostnadsskydd som läkemedel under förutsättning att de skrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare.

Förskrivningsrätt har läkare, stomiterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor som erhållit denna rätt efter genomgången kompletterande utbildning inom stomivård.

En fullständig förteckning över företag som tillhandahåller hjälpmedel vid stomier finns på  hemsidan hos Tarm, uro och stomiförbundet. www.ilco.nu.

Komplikationer vid stomi: hudirritation eller sår, förträngning eller prolaps av stomin, parastomalt hernia, och fistlar invid stomin.

Högt stomiflöde kan förekomma främst vid ileostomi, men kan även ses vid kolostomi. Viktigt att ersätta vätske- och elektrolytförluster.

Många patienter med bäckenreservoir eller ileorektalanastomos har glädje av motorikhämmande medicinering med loperamid (Imodium), 2 mg 1-2 x 4 samt vätskebindande bulkmedel som sterkuliagummi (Inolaxol), 1 x 3 eller ispaghulaskal (Lunelax) 7,5 ml x 3.

Fördjupning

Läkartidningen. Kirurgi – ett omistligt komplement till medicinsk behandling. 2009.

Vårdhandboken. http://www.vardhandboken.se/Texter/Stomi/Stomityper/

Cancercentrum. Höga flöden i ileostomi. https://www.cancercentrum.se/contentassets/8b4c20d30df942e9b7056786e586c6aa/hogt-flode-i-ileostomi-regionalt-vardprogram.pdf

Cancercentrum. Vårdprogram vid blåscancer. https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/urinvagar/urinblase–och-urinvagscancer/vardprogram/gallande-vardprogram/9.-primar-behandling#urinavledning.

Cancercentrum: Vårdprogram vid tjock-och ändtarmscancer. https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/tjock–och-andtarm/vardprogram/gallande-vardprogram/

Läkemedelsboken. Inflammatoriska tarmsjukdomar. https://lakemedelsboken.se/kapitel/mage-tarm/inflammatoriska_tarmsjukdomar.html#b4_41

Svensk Gastroenterologisk Förening. http://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/

Patientinformation

Tarm, uro och stomiförbundet. www.ilco.nu

 

 

För dig som patient
Läs mer om Stomi. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK