Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Gynekologiska blödningar.

ICD-10: N94

Definition

Den normala menstruationen är en bortfallsblödning och varar 3–8 dagar, föregås av ägglossning. Cykellängd 21–35 dagar. Normal mängd 25–40 ml. Menorragi är stora rikliga, regelbundet återkommande blödningar (> 80 ml). Anovulatoriska blödningar är ofta oregelbundna, långdragna och rikliga. Förekommer fysiologiskt efter menarke samt åren före menopaus. Kan också förekomma vid psykisk eller fysisk stress. Metrorragi, mellanblödning är blödning som kan vara stor eller liten och kommer på ”fel” tid, mellan mensperioderna, enstaka eller upprepade gånger. Vanligt med mindre blödning i olaga tid i början av p-pilleranvändning eller första månaderna med hormonspiral. Kontaktblödningar uppstår vid eller efter koitus men också i samband med ansträngning. Skall alltid utredas för cancer och infektion. Smear och kolposkopi. Postmenopausblöningar: vanligaste orsaker är atrofi. Cancer måste alltid uteslutas genom gynekologisk undersökning inkl vaginal ultraljudsundersökning och ev provtagning från cervix och endometrium. Blödning > 1 år efter menopaus är endometriecancer till motsatsen är bevisad. Symtom för utredning via standardiserat vårdförlopp vid Livmoderhalscancer eller Livmoderkroppcancer är: * kontaktblödning (t.ex. blödning vid samlag). * postmenopausal blödning. * upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak. * ihållande vattniga flytningar, * hydronefros utan känd orsak. * bilddiagnostik som inger misstanke.

Status

Ev. anemi. Ev. ”bara” lågt S-Ferritin.

Vid menorragi oftast normalt palpationsfynd. Koppar-IUD, salpingit/endometrit/cervicit liksom myom kan ge menorragi. Anovulatoriska blödningar är oftast smärtfria. Hos unga kvinnor 13–16 år som ej sexdebuterat kan man avstå från gynekologisk undersökning. Hos kvinnor i 40–50 årsåldern finns flera diff diagnoser. Gör gynundersökning med vaginalt ultraljud. Salpingit/endometrit/cervicit? Cervixpolyp? ev. till PAD. Metrorragi, mellanblödning: vanligaste orsaken är ovulationsstörningar, IUD, syntetiska gestagener-implantat, Depo-Provera injektion, minipiller, Uteslut: graviditet hos fertila kvinnor, infektion t.ex. klamydia, cervixpolyp, förändringar av endometrium t.ex. hyperplasi, polyp, Ovulationsblödning kommer mitt i cykeln och är mycket sparsam och kortvarig.

Utredning

Ev. remiss till gynekolog för gynekologisk undersökning, transvaginalt ultraljud.

Ev Provtaging för STD.

Symtom för utredning via standardiserat vårdförlopp  av cervixcancer,  vg se separat avsnitt,

Symtom för utredning via standardiserat vårdförlopp för Livmoderkroppcancer vg se separat avsnitt

Behandling

Ev. järntillskott. Vid menorragi provas tranexamsyra 2 tabletter à 500 mg x 3 vilket kan ökas till 3 tabletter x 4 under de mest blödningsrika dagarna. Om livmodern är normalstor är hormonspiral ett alternativ. Man kan också överväga p-piller av kombinationstyp. Hjälper inte detta återstår remiss för kirurgiska alternativ. Om livmodern är myomförstorad eller om man har ett oklart palpationsfynd, remiss till gynekolog.

Anovulatorisk blödning kan, hos den unga flickan vid riklig och långvarig blödning, behandlas med cyklisk gestagenterapi. Denna behandling kan också ges till kvinnor i 40–50 års åldern, förutsatt att gynundersökningen inklusive en vaginal ultraljudsundersökning inte visar något avvikande. Om detta reglerar blödningsrubbningen har man fått både diagnos och terapi. Om blödningen ej regleras på så sätt ska patienten remitteras till gynekolog. Remittera alltid till gynekolog om blödningen inträffar efter menopaus.

Premenstruella småblödningar behandlas med gestagener i 10-dagarsperiod, se stycket ovan. Noggrann uppföljning. Vid metrorragi uteslut infektion. Frikostig remittering om kvinnan är > 45 år.. Vid metrorragi och spiralanvändning kan man överväga om spiralen kan vara orsak, och eventuellt avlägsna den. Avvakta därefter spontant blödningsmönster, följ upp.

Postkoitala kontaktblödningar ska utredas enligt standardiserat vårdprogram för cervixcancer.

Fördjupning

Cancercentrum: https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/

Svensk förening för obstetrik och gynekologi. https://www.sfog.se/start/raadriktlinjer/sfog-raad-gynekologi/gynekologisk-onkologi/

Läkemedelsboken: https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_16

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Fibrinolyshämmare:

Tranexamsyra: T Cyklo-F. Brustabl/T Cyklokapron.

Hormoner 

Gestagen: T Provera.

Hormonspiral: Mirena.

Kombinations p-piller:

Etinylestradiol + levonogestrel: Abelonelle 28. T Anastrella 28. T Erlibelle.
T Neovletta. T Neovletta 28.

T Prionelle. T Prionelle 28.

Etinylestradiol + norgestimat: T Amorest 28 Cilest 28.

Etinylestradiol+ drospirenon: T Zelle.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer