Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Gastrointestinal infektion, protozoer.

ICD-10: A07; A06

Orsak

Entamöba histolytica, Giardia duodenalis eller Cryptosporidium (C. hominis eller C. parvum) är vanligast i Sverige men också orsak till diarréer hos utlandsresenärer. Vid infektion påträffas de i tarmkanalen. Entamöba (och Giardia) kan också orsaka abscesser i tex lever. Smittar genom förorenat vatten eller mat. Smittar även sexuellt, då oralt-analt.

Symtom

Inkubationstid: E. histolytica och  G. duodenalis 1–2 veckor. Ont i magen, gaser, diarréer. E. histolytica kan ge slem och blod. Ev. ledvärk. Vid utveckling av leverabscess pga E. histolytica: feber och frysningar, svullnad och ömhet över levern.

Utredning

Avföringsprov: I första hand PCR för parasiten, men man kan även överväga att ta prov på cystor i avföring (då kan man även hitta andra amböbor). Ofta bör även PCR för bakterier (alt odling) och virus i avföring tas samtidigt då det symtommässigt är mycket svårt att särskilja olika patogen. Vid misstanke om leverabscess (feber/frossa, hög SR, högt ALP) remiss medicinakutmottagning/infektionskonsult för utredning med ultraljud, DT, MR. Akutremiss vid allmänpåverkan, måttlig-svår dehydrering, blodiga diarréer.

Behandling

E. histolytica: Remiss till infektionsklinik. Anmälan enligt Smittskyddslagen, sminet.se.

G. intestinalis: Metronidazol 500 mg 1×2 i 5-7 dagar. Vid beh.svikt eller recidiv: nytt feacesprov, dock minst 10 dagar efter avslutad behandling. Kontakt m infektionsmottagning. Anmälan enligt Smittskyddslagen. Förskolebarn ska rutinmässigt provtas 3 veckor efter avslutad behandling.

Cryptosporidium: Oftast självläkande men behandling kan behövas hos immunsupprimerade, då kontakt med infektionsklinik.

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se G. intestinalis

folkhalsomyndigheten.se Cryptosporidium

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Metronidazol: Tablett Meronidazol, Flagyl

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis