Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Gastrointestinal infektion, protozoer.
Annons:

Gastrointestinal infektion, protozoer.


Orsak

Entamöba histolytica, Giardia duodenalis eller Cryptosporidium (C. hominis eller C. parvum) är vanligast i Sverige men också orsak till diarréer hos utlandsresenärer. Vid infektion påträffas de i tarmkanalen. Entamöba (och Giardia) kan också orsaka abscesser i tex lever. Smittar genom förorenat vatten eller mat. Smittar även sexuellt, då oralt-analt.

Symtom

Inkubationstid: E. histolytica och  G. duodenalis 1–2 veckor. Ont i magen, gaser, diarréer. E. histolytica kan ge slem och blod. Ev. ledvärk. Vid utveckling av leverabscess pga E. histolytica: feber och frysningar, svullnad och ömhet över levern.

Utredning

Avföringsprov: I första hand PCR för parasiten, men man kan även överväga att ta prov på cystor i avföring (då kan man även hitta andra amböbor). Ofta bör även PCR för bakterier (alt odling) och virus i avföring tas samtidigt då det symtommässigt är mycket svårt att särskilja olika patogen. Vid misstanke om leverabscess (feber/frossa, hög SR, högt ALP) remiss medicinakutmottagning/infektionskonsult för utredning med ultraljud, DT, MR. Akutremiss vid allmänpåverkan, måttlig-svår dehydrering, blodiga diarréer.

Behandling

E. histolytica: Remiss till infektionsklinik. Anmälan enligt Smittskyddslagen, sminet.se.

G. intestinalis: Metronidazol 500 mg 1×2 i 5-7 dagar. Vid beh.svikt eller recidiv: nytt feacesprov, dock minst 10 dagar efter avslutad behandling. Kontakt m infektionsmottagning. Anmälan enligt Smittskyddslagen. Förskolebarn ska rutinmässigt provtas 3 veckor efter avslutad behandling.

Cryptosporidium: Oftast självläkande men behandling kan behövas hos immunsupprimerade, då kontakt med infektionsklinik.

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se G. intestinalis

folkhalsomyndigheten.se Cryptosporidium

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Metronidazol: Tablett Meronidazol, Flagyl

 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: