NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Amöbainfektion.

Orsak

Entamöba histolytica eller protozo som Giardia lamblia (Giardia intestinalis), vid infektion påträffas de i tarmkanalen. Smittar genom förorenat vatten eller mat. Sexkontakt med oral-anal kontakt.

Symtom

Inkubationstid 1–2 veckor. Ont i magen, gaser, diarréer, ibland med slem och blod i faeces. Ev. ledvärk. Vid utveckling av leverabscess pga entamöba histolytica:  feber och frysningar, svullnad och ömhet över levern.

Utredning

Avföringsprov;  facesodling, Parasit DNA cystor/PCR. Vid misstanke om leverabscess (feber/frossa, hög SR, högt ALP)remiss medicinakutmottagning/infektionskonsult för utredning med ultraljud, DT, MR. Akutremiss vid allmänpåverkan, måttl-svår dehydrering, blodiga diarréer.

Behandling

Entamöba histolytica: Remiss till infektionsklinik. Anmälan enligt Smittskyddslagen.

Giardia Intestinalis: metronidazol 400 mg 1×3 i 6 dagar. Vid beh.svikt eller recidiv: nytt fecesprov, dock minst 10 dagar efter avslutad behandling. Kontakt m infektionsmottagning. Anmälan enligt Smittskyddslagen. Förskolebarn ska rutinmässigt provtas 3 veckor efter avslutad behandling.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Metronidazol: T Flagyl. T Metronidazol.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer