Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Panikattack. Panikångest. Paniksyndrom.

ICD-10: F41.0 DSM IV: 300.01 (paniksyndrom utan agorafobi)

Definition

Specifik form av ångestsjukdom som yttrar sig som minst tre panikattacker under en treveckorsperiod, dock inte i samband med fysisk utmattning eller livshotande situation.

Orsaker

Okänt. Flera teorier finns: Nedsatt produktion av monoaminer (framför allt serotonin). Psykologisk teori om att den drabbade feltolkar kroppens signaler och hamnar i en ond cirkel av sympatikuspåslag med alla dess manifestationer.

Symtom

Välavgränsade episoder av stark oro/skräck eller fruktan som inte beror på någon somatisk sjukdom och inte på drogmissbruk. Ofta en känsla av förestående undergång. Perioderna kommer utan förvarning, i vilken situation som helst (även om natten) och klingar av även utan behandling. Även förväntansångest/oro för att drabbas av nya attacker.

Minst fyra av nedanstående symtom skall ingå, därav ett som tillhör de fyra första. Symtomen skall ha kommit plötsligt, snabbt nå sitt maximum och hålla på minst några minuter.

1. Palpationer, bultande hjärta eller ökad hjärtfrekvens.

2. Svettning.

3. Darrning eller skakning.

4. Muntorrhet.

5. Svårighet att andas.

6. Kvävningskänsla.

7. Obehag eller smärta i bröstet.

8. Illamående eller magbesvär.

9. Känslor av yrsel, ostadighet, virrighet, svimfärdighet.

10. Derealisation eller depersonalisation.

11. Rädsla att förlora kontrollen eller sitt förstånd.

12. Dödsångest.

13. Frossbrytningar eller blodsvallningar.

14. Parestesier (domningar eller klåda).

Panikångestsjukdomen resulterar ofta i agorafobi. Det kan räcka med enstaka panikattack för detta.

Differentialdiagnoser: Begynnande psykos, humörsvängningar vid borderlinestörning (humörsvängningarna ofta utlöst av objektivt mycket måttliga trauma), depression, agorafobi (uppträder i specifika situationer, utvecklas ofta sekundärt till panikångest), social fobi (uppträder i specifika situationer), PTSD, diabetes, hypertyreos, WPW-syndrom, hjärtsjukdom, feokromocytom, lungemboli, drogmissbruk och drogabstinens, diabetes med ketoacidos.

Utredning

Anamnes (fråga aktivt om amfetamin, bensodiazepiner, cannabis, alkohol), somatiskt status, psykiskt status, neurologiskt status, lab: Hb, P- glukos, SR, S-K, S-Ca, S-kreatinin, S-ALP, S-ALAT, S-GGT, S-CDT, B-PEth, Fritt T4, TSH, S-Homocystein. EKG. Ev U-VMA, tU-5-HIAA.

Behandling

Kognitiv beteendeterapi (täta sessioner initialt) och som komplement ev farmakoterapi: Välfungerande behandling är SSRI-/ eller SNRI-preparat. I andra hand klomipramin. Bensodiazepiner (ffa alprazolam) användes initialt i behandlingen innan SSRI-preparaten fått full effekt (någon vecka högst). Behandling med SSRI alt klomipramin ofta flerårig. Behandling med bensodiazepiner kan ofta behövas initialt – som grundregel inte mer än ett par veckor, låga doser – risk för beroendeutveckling. Många patienter upplever dock trygghet att ha ett bensodiazepinpreparat i beredskap vid ev panikanfall utan att för den skull behöva använda preparatet.

Vid begynnande panikångest tillämpa ”rutmetoden” (se Egenvård nedan).

Information och råd om livsföring samt undvikande av droger (koffein, alkohol, amfetamin, cannabis).

Egenvård: Internetbaserad kognitiv terapi. Avslappningsövningar inkl kontrollerad magandning. En bra behandling vid begynnande panikångestsymtom är den s k ”rutmetoden”: Se på ett fyrkantigt föremål i omgivningen (ett fönster, en dörr, ett hus etc). Följ ena kanten på föremålet med blicken och andas långsamt in under det att du långsamt räknar ett, två, tre. Följ sedan med blicken nästa kant under en långsam utandning och likaså långsam räkning ett, två, tre. Följ därefter fyrkanten runt några varv under långsamma ut- och inandningar och långsam räkning till tre.

Fördjupning

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Remissversion 2016 www.socialstyrelsen.se

Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna 2016. www. lakemedelsverket.se

www.svenskpsykiatri.se

Patientinformation: Svenska ångestsyndromsällskapet, tfn: 031-137091.

www.angest.se

Aktuella mediciner

Bensodiazepin 

Alprazolam: T Xanor. T XanorDepot.

SNRI 

Venlafaxin: K Efexor/Efexor Depot. K/T Venlafaxin.

SSRI 

Citalopram: T Citalopram. Escitalopram: T Cipralex. Sertralin: T Sertralin. T Zoloft.

Tricyklika 

Klomipramin: T Anafranil. T Klomipramin.

Egen erfarenhet: Förklara för patienten sympatiska nervsystemets funktion och att det är från detta symtomen kommer. Upplys om att sympatiska nervsystemet är till för överlevnad, inte för att ta död på individen! (Dr Medin, Göteborg)

För dig som patient
Läs mer om Panikattack. Panikångest. Paniksyndrom. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!