Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.

ICD-10: F50.2

Definition

Störd kroppsuppfattning. Förekomst av hetsätning och kompensatoriskt beteende.

Symtom

Vanligen senare debut än vid anorexi. Fixering vid mat, vikt och kroppsutseende. Hetsätning som följs av ångest och kompensatoriskt beteende för att göra sig av med maten. Vanligen kräkning men även laxermedel används. Vanligt med intensiv och tvångsmässig fysisk aktivitet. Perioder av hetsätande kan varvas med restriktivt eller normalt ätande. Ångest, oro, känslor av skam och självförakt. Ofta finns samsjuklighet med självskadebeteende, missbruk och depression. Vikten kan vara normal. Kan ge huvudvärk, trötthet, buksmärta, esofagit, mensrubbningar, karies och långvarig mag- tarmproblematik. Elektrolytrubbningar och cirkulationsrubbningar är potentiellt farliga effekter av sjukdomen.

Differentialdiagnos

Samsjuklighet är lättare att bedöma initialt jämfört med vid anorexi. Depression, missbruk, ångesttillstånd, neuropsykiatrisk problematik/ ADHD samt andra ätstörningstillstånd/ anorexia nervosa.

Status

Längd, vikt, puls, blodtryck, tecken till frätskador på tänderna, sår på handryggen, munvinkelragader, svullna spottkörtlar, faryngit.

Utredning

Blodstatus, glukos, Na, Cl, K (hypokalemi), Ca, fosfat, S-amylas, blodgas (metabol alkalos), ALAT, ASAT, ALP, kreatinin, cystatin C.

Behandling

Självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) och KBT har visad effekt vid hetsätning. Ungdomar bör erbjudas familjebehandling eller åldersanpassad KBT kombinerat med föräldraengagemang. Behandlingen behöver ibland kompletteras med läkemedel som tex SSRI (fluoxetin), hanteras av barnpsykiater.

Prognos: Risk för återfall, fortsatt ätstörningsproblematik, missbruk och annat självdestruktivt beteende är större än vid anorexi.

Fördjupning

Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. svensk psykiatri nr 16. Svenska psykiatriska föreningen och Gothia fortbildning 2015

Eating Disorders and Obesity: A Comprehensive Handbook. Brownell & Walsh (red.). The Guilford Press. 2017

SBU Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicins och social utvärdering (SBU). 2016

Patientförening: Riksföreningen mot ätstörningar Frisk&Fri www.friskfri.se

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis