Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.

ICD-10: F50

Symtom

Oro, spänning, ångest, hetsätning, provocerade kräkningar, skam, skuld, självförakt, depression, självdestruktivitet och suicidalt beteende. Normalviktiga eller överviktiga. Mensrubbningar, karies, esofagit, elektrolytrubbningar. Symtomen inte lika påtagliga som vid Anorexia nervosa.

Differentialdiagnos: Ökad samsjuklighet med ADHD. Cyklotymi (se detta avsnitt i kapitel Psykiska symtom och sjukdomar).

Behandling

Tidig behandling; interpersonell terapi (IPT) eller kognitiv beteendeterapi (KBT).

SSRI och det centralstimulerande lisdexamfetamin är andrahandmedel, har effekt, hanteras av barnpsykiater.

Prognos: Fortsatt störda ätproblem vanligare än vid anorexia, 20-30% får depressioner, ökad förekomst av missbruk (alkohol, tabletter etc).

Fördjupning

Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri, www.svenskabupforeningen.se,

Behandling av hetsätningsstörning. Sbu2016. www.sbu.se

Svenska Barnläkarföreningen, www.blf.net

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!