Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Hem / Behandlingsöversikter / Psykiska sjukdomar / Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.
Annons:

Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.


Definition:
Störd kroppsuppfattning. Förekomst av hetsätning och kompensatoriskt beteende.

Symtom:
Vanligen senare debut än vid anorexi. Fixering vid mat, vikt och kroppsutseende. Hetsätning som följs av ångest och kompensatoriskt beteende för att göra sig av med maten. Vanligen kräkning men även laxermedel används. Vanligt med intensiv och tvångsmässig fysisk aktivitet. Perioder av hetsätande kan varvas med restriktivt eller normalt ätande. Ångest, oro, känslor av skam och självförakt. Ofta finns samsjuklighet med självskadebeteende, missbruk och depression. Vikten kan vara normal. Kan ge huvudvärk, trötthet, buksmärta, esofagit, mensrubbningar, karies och långvarig magtarmproblematik. Elektrolytrubbningar och cirkulationsrubbningar är potentiellt farliga effekter av sjukdomen.

Differentialdiagnos:
Samsjuklighet är lättare att bedöma initialt jämfört med vid anorexi. Depression, missbruk, ångesttillstånd, neuropsykiatrisk problematik/ ADHD samt andra ätstörningstillstånd/ anorexia nervosa.

Status:
Längd, vikt, puls, blodtryck, tecken till frätskador på tänderna, sår på handryggen, munvinkelragader, svullna spottkörtlar, faryngit.

Utredning:
Blodstatus, glukos, Na, Cl, K (hypokalemi), Ca, fosfat, S-amylas, blodgas (metabol alkalos), ALAT, ASAT, ALP, kreatinin, cystatin C.

Behandling:
Självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) och KBT har visad effekt vid hetsätning. Ungdomar bör erbjudas familjebehandling eller åldersanpassad KBT kombinerat med föräldraengagemang. Behandlingen behöver ibland kompletteras med läkemedel som tex SSRI (fluoxetin), hanteras av barnpsykiater.

Prognos: Risk för återfall, fortsatt ätstörningsproblematik, missbruk och annat självdestruktivt beteende är större än vid anorexi.

Fördjupning:
Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. svensk psykiatri nr 16. Svenska psykiatriska föreningen och Gothia fortbildning 2015

Eating Disorders and Obesity: A Comprehensive Handbook. Brownell & Walsh (red.). The Guilford Press. 2017

SBU Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicins och social utvärdering (SBU). 2016

Patientförening: Riksföreningen mot ätstörningar Frisk&Fri www.friskfri.se


Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
Annons: