Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Hypokalcemi


Definition

S-Calcium eller S-Calciumjon under referensintervallet.

Orsak

 • Hypoparathyroidism (oftast efter operation på halsen)
 • D-vitamin-brist
 • Malabsorption
 • Njursvikt
 • Läkemedel (t ex bisfosfonat, denusomab, cinacalcet, m fl)
 • Svår allmän sjukdom
 • Hypomagnesemi
 • Genetiska orsaker (t ex pseudohypoparathyroidism)

Symtom

Symtom kan variera från i stort sett asymtomatisk till livshotande. Både graden av hypokalcemi och hur snabbt detta utvecklats påverkar symtomen.

Neuromuskulär irritabilitet: parestesier, muskelryckningar, muskelkramp, carpopedal spasm, Trousseaus tecken, Chvosteks tecken, krampanfall, laryngospasm, bronkospasm.

Kardiell påverkan: långt QT, hypotension, hjärtsvikt, arytmi.

Vid kronisk hypokalcemi: förkalkningar i basala ganglier, kognitiv påverkan, nedstämdhet, katarakt.

Utredning

Prover: PTH, Fosfat, Albumin, Kreatinin, Mg, ALP, S-25-OH-vitamin D.

Vid förhöjt PTH görs utredning angående njursvikt, malabsorption, D-vitaminbrist eller genetisk avvikelse (receptordefekter för vitamin-D eller PTH).

Vid lågt eller normalt PTH är tänkbara orsaker hypoparathyroidism (vanligen efter thyroidea/parathyroidea-kirurgi), hypomagnesemi eller svår allmän sjukdom.

Lågt fosfat talar för D-vitaminbrist eller ineffektivt vitamin D.

Högt fosfat talar för njursvikt, hypoparathyroidism eller pseudohypoparathyroidism.

Behandling

Symtomgivande hypokalcemi med muskelkramper, krampanfall eller förlängd QT-tid bör behandlas med calcium intravenöst. Detta bör även göras vid akut hypokalcemi med calciumjon < 0,8 mmol/L. Ge förslagsvis 10 ml Calcium-glukonat 10% iv på 10 minuter. Kan upprepas.

Vid samtidig hypomagnesemi ska detta behandlas med magnesium iv.

Lindrig hypokalcemi utan symtom eller med endast lindriga symtom (parestesier) kan behandlas per oralt med kalcium 1-2 g per dygn i uppdelade doser.

Vid kronisk hypoparathyroidism ges behandling med aktiverat D-vitamin (alfakalcidol eller calcitriol) ofta i kombination med calcium per oralt (vanligen 1-2 g per dygn). Lämplig startdos för alfakalcidol eller calcitriol 0,5-1 mikrogram/dag. Kontrollera calciumnivå en gång per vecka under dosinställning. Målsättning är att eliminera symtom och hålla calciumnivån i nedre delen av referensintervallet eller lätt sänkt. Högre calciumnivåer medför risk för kalciumutfällningar, njursten och njursvikt. Vid underhållsbehandling rekommenderas kontroll av calciumnivå med 3-6 månaders intervall. Njurfunktion och dU-Calcium bör kontrolleras en gång per år.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: