Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

Hypokalcemi.


Definition

S-Calcium eller S-Calciumjon under referensintervallet.

Orsak

Hypoparatyreoidism (efter strumaoperation, autoimmun destruktion, genetisk  sjukdom), magnesiumbrist, D-vitaminrubbning (för lite sol, nutritionella orsaker; för lite fet fisk, se avsnittet Vitamin D-brist nedan), njurinsufficiens, bisfosfonater, antiepileptika, sjukdom i tarm/lever med malabsorption (ex.v. celiaki), svår allmänsjukdom.

Symtom

Neuromuskulär irritabilitet (parestesier, muskelkramper, krampanfall).

Kardiell påverkan: långt QT, hypotension, hjärtsvikt, arytmi.

Vid kronisk hypocalcemi: papillödem, kognitiv påverkan, nedstämdhet, katarakt.

Utredning

Vid förhöjt PTH görs utredning angående njursvikt, malabsorption, D-vitaminbrist eller kongenital avvikelse (receptordefekter för vitamin-D eller PTH). Vid lågt eller normalt PTH är tänkbara orsaker hypoparathyroidism (vanligen efter thyroidea/parathyroidea-kirurgi), hypomagnesemi eller svår allmän sjukdom.

Lågt fosfat talar för D-vitaminbrist eller ineffektivt vitamin D.

Högt fosfat talar för njursvikt, hypoparathyroidism eller pseudohypoparathyroidism.

Prover: PTH och fosfat. Albumin, Kreatinin, joniserat Ca, Mg, ALP, S-25-OH-vitamin D.

Behandling

Symtomgivande hypokalcemi med muskelkramper, krampanfall eller förlängd QT-tid bör behandlas med calcium intravenöst. Detta bör även göras vid akut hypocalcemi med calciumjon < 0,8 mmol/L.

I övrigt behandlas om möjligt bakomliggande orsak. Om detta inte är möjligt eller tillräckligt ges tillskott av calcium och D-vitamin/D-vitamin-analog.

Vid hypoparathyroidism ska calciumnivån hållas i nedre referensintervallet eller lätt sänkt, annars risk för njursten och njursvikt.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: