Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hypokalcemi.

ICD-10: E83.5

Definition

S-Ca< 2,20 mmol/l, P-Ca< 2,10 mmol/l, Joniserat P-Ca< 1,14 mmol/l. Värdena kan fluktuera mellan olika laboratorier.

Orsak

Hypoparatyreoidism (efter strumaoperation, autoimmun destruktion, familjär insuff), magnesiumbrist, D-vitaminrubbning (för lite sol, nutritionella orsaker; för lite fet fisk, se avsnittet Vitamin D- brist nedan), njurinsuff, bisfosfonater, antiepileptika, sjukdom i tarm/lever med malabsorption (ex v celiaki), svår allmänsjukdom.

Symtom

Parestesier/myrkrypningar (ofta mungipor o händer), spröda naglar, muskelvärk, ansträngningsutlösta muskelkramper, tetani, trötthet, olust, depression, psykos/förvirring, demens, katarakt, arytmi, T- vågsförändringar, coma.

Utredning

Albumin, Kreatinin, (S-Ca svårbedömt vid lågt albumin respektive njurinsuff – ta då joniserat Ca), PTH, Mg, Fosfat, ALP, S-25-OH-vitamin D.

Behandling

Kausal. Återställande av kalciumnivåer via calcium och D-vitamin. Vid akut substitution via infusion görs detta med EKG-övervakning. Kalciumnivåer skall hållas i nedre normalintervallet, annars risk för njursten.

För dig som patient
Läs mer om Hypokalcemi. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!