Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.

Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.

Symtom

Vanföreställningar som är ”rimliga”(att en känd person är kär i patienten, att patienten har HIV trots att han/hon inte varit i kontakt med smittkälla, är förgiftad, uttalad svartsjuka etc). Debuterar senare i livet än schizofreni. Prognos som schizofreni. Får inte ha pågående hallucinationer. Skall inte vara associerad med stämningslägesförskjutning.

Differentialdiagnos: Schizofreni (har mer bisarra vanföreställningar som är fullständigt orimliga). Vanföreställningsdepression (vanföreställningarna föregångna av depression). Drogmissbruk.

Utredning

Via psykiater.

Behandling

Via psykiater långvarig antipsykotisk medicinering där pat ofta är helt omotiverad till behandling. Kvarstående vanföreställningar är påfallande behandlingsresistenta. Kognitiv psykoterapi; initialt fokusering på de mindre hotande vanföreställningar.

Aktuella mediciner

Bensodiazepiner 

Lorazepam: T Temesta. Oxazepam: T Sobril. T Oxascand.

Neuroleptika 

Aripiprazol: T Abilify. Olanzapin: T Olanzapin. T Zyprexa.
Risperidon: T Risperdal. Risperidon. Quetiapin: T T Quetiapin. Seroquel Depot.

Klozapin: T Leponex.

Zuklopentixol: T/Inj/Dr Cisordinol. Inj Cisordinol Depot.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ