Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Lathundar och kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM boken
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Hem / Behandlingsöversikter / Psykiska sjukdomar / Psykos – Vanföreställningssyndrom.
Annons:

Psykos – Vanföreställningssyndrom.


Definition

Vanföreställningar som är kroniska, ”rimliga” (att en känd person är kär i patienten, att patienten har HIV trots att han/hon inte varit i kontakt med smittkälla, är förgiftad, uttalad svartsjuka etc.). Debuterar senare i livet än schizofreni. Prognos som schizofreni. Får inte ha pågående hallucinationer. Ska inte vara associerad med stämningslägesförskjutning. Personen har förvrängt verklighetsuppfattning. Kan dock fungera någorlunda normalt till skillnad mot schizofreni där man ser tydlig funktionsnedsättning.

Enligt ICD-10 duration av vanföreställningarna är minst tre månader, enligt DSM-5 minst en månad för att kunna ställa diagnos. Subtyper enligt DSM-5: erotomani, storhetsvansinne/grandios typ, svartsjukeparanoia, förföljelseparanoia, sjukdomsparanoia.

Orsak:

Okänd.

Symtom:

Vanföreställningar, irritabilitet, självupptagenhet, depressivitet, aggressiva symtom. Pågår i åratal. Hög suicidrisk.

Differentialdiagnos:

Organisk genes (skada, neurodegenerativ sjukdom) bör uteslutas, annan form av psykos (schizofreni, drogutlöst psykos), förstämningssyndrom, OCD med dysmorfofobi, fanatisk övertygelse.

Utredning och behandling

Se Psykos.

Viktigt att utesluta neurodegenerativ sjukdom, hjärntumör, endokrina sjukdomar, infektionstillstånd, vitaminbrist, alkohol/drog skadligt bruk/beroende. DT/MRT hjärna och lämpliga prover.

Behandling:

Dålig sjukdomsinsikt, svårt att motivera till behandling, dålig compliance. Viktigt med psykosociala insatser. I låga doser risperidon, olanzapin, quetiapin oftast i monoterapi. Försiktigt hos äldre. Behandla ev samsjuklighet.


Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
Annons: