Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Psykiatri / Psykos – Vanföreställningssyndrom
Annons:

Psykos – Vanföreställningssyndrom


Definition

Vanföreställningar som är kroniska, ”rimliga” (att en känd person är kär i patienten, att patienten är förgiftad, uttalad svartsjuka etc.). Debuterar senare i livet än schizofreni. Prognos som schizofreni. Får inte ha pågående hallucinationer. Ska inte vara associerad med stämningslägesförskjutning. Personen har förvrängt verklighetsuppfattning. Kan dock fungera någorlunda normalt till skillnad mot schizofreni där man ser tydlig funktionsnedsättning.

Enligt ICD-10 duration av vanföreställningarna är minst tre månader, enligt DSM-5 minst en månad för att kunna ställa diagnos. Subtyper enligt DSM-5: erotomani, storhetsvansinne/grandios typ, svartsjukeparanoia, förföljelseparanoia, sjukdomsparanoia.

Orsak:

Okänd.

Symtom:

Vanföreställningar, irritabilitet, självupptagenhet, depressivitet, aggressiva symtom. Pågår i åratal. Hög suicidrisk.

Differentialdiagnos:

Organisk genes (skada, neurodegenerativ sjukdom) bör uteslutas, annan form av psykos (schizofreni, drogutlöst psykos), förstämningssyndrom, OCD med dysmorfofobi, fanatisk övertygelse.

Utredning och behandling

Se Psykos.

Viktigt att utesluta neurodegenerativ sjukdom, hjärntumör, endokrina sjukdomar, infektionstillstånd, vitaminbrist, alkohol/drog skadligt bruk/beroende. DT/MRT hjärna och lämpliga prover.

Behandling:

Dålig sjukdomsinsikt, svårt att motivera till behandling, dålig compliance. Viktigt med psykosociala insatser. I låga doser risperidon, olanzapin, quetiapin oftast i monoterapi. Försiktigt hos äldre. Behandla ev samsjuklighet.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: