Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Psykos – Vanföreställningssyndrom.

ICD-10: F22

Definition

Vanföreställningar som är kroniska, ”rimliga” (att en känd person är kär i patienten, att patienten har HIV trots att han/hon inte varit i kontakt med smittkälla, är förgiftad, uttalad svartsjuka etc.). Debuterar senare i livet än schizofreni. Prognos som schizofreni. Får inte ha pågående hallucinationer. Ska inte vara associerad med stämningslägesförskjutning. Personen har förvrängt verklighetsuppfattning. Kan dock fungera någorlunda normalt till skillnad mot schizofreni där man ser tydlig funktionsnedsättning.

Enligt ICD-10 duration av vanföreställningarna är minst tre månader, enligt DSM-5 minst en månad för att kunna ställa diagnos. Subtyper enligt DSM-5: erotomani, storhetsvansinne/grandios typ, svartsjukeparanoia, förföljelseparanoia, sjukdomsparanoia.

Orsak:

Okänd.

Symtom:

Vanföreställningar, irritabilitet, självupptagenhet, depressivitet, aggressiva symtom. Pågår i åratal. Hög suicidrisk.

Differentialdiagnos:

Organisk genes (skada, neurodegenerativ sjukdom) bör uteslutas, annan form av psykos (schizofreni, drogutlöst psykos), förstämningssyndrom, OCD med dysmorfofobi, fanatisk övertygelse.

Utredning och behandling

Se Psykos.

Viktigt att utesluta neurodegenerativ sjukdom, hjärntumör, endokrina sjukdomar, infektionstillstånd, vitaminbrist, alkohol/drog skadligt bruk/beroende. DT/MRT hjärna och lämpliga prover.

Behandling: dålig sjukdomsinsikt, svårt att motivera till behandling, dålig compliance. Viktigt md psykosociala insatser. I låga doser risperidon, olanzapin, quetiapin oftast i monoterapi. Försiktigt hos äldre. Vid samsjuklighet behandla samtidigt.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis