Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Melena.

ICD-10: K92

Definition

Mörkfärgat blod i avföringen. I praktiken används begreppet ofta när det över huvud taget finns blod i avföringen. Hematochezi innebär färskt blod i avföringen. Hematemes innebär blodig kräkning.

Orsak

Övre GI-blödning: Duodenal- samt ventrikelulcus (ASA-/NSAID-/klopidogrel, warfarin, NOAK- medicinering?). Ökad risk också vid behandling med cortison, SSRI el. kalciumantagonister), ventrikelcancer, esofagusvaricer, esofagit, esofaguscancer.

Blödning från kolon samt tunntarm: Ulcerös kolit, Mb Crohn, divertikulit, polyper, cancer, mesenterialvenstrombos.

Blödning från rektum och anus (Hematochezi): Hemorrojder, fissurer som ger ljus och droppande blödning, polyper, enterokolit, ulcerös proktit, cancer.

Blodig diarré: Tänk på koliter av infektiösa-/ inflammatoriska-/vaskulära orsaker men också malignitet och utlöst från läkemedel som antibiotika och NSAID.

Symtom

Mörkfärgad avföring = blödning proximalt i GI-kanalen (blodet har kommit i kontakt med saltsyra). Ljusfärgad = distal blödning. Hematemes = övre GI-blödning; allvarligt symtom där pat kan snabbt gå i chock (ffa vid esofagusvaricer).

Differentialdiagnoser

Blodmat (t ex blodpudding) ger falsk pos F-Hb (om detta inte är specifikt för humant hemoglobin). Järn, kol, blåbär, rödbetor kan färga avföringen så att det liknar melena.

Utredning

Kontroll av puls samt blodtryck, Hb. Om tveksamhet råder, F-Hb x 3. Rektoskopi, koloskopi (alt CT kolon), gastroskopi, i undantagsfall tunntarmsröntgen. Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Kontrollera tobaks- och alkoholkonsumtion liksom varningssignaler vad gäller malignitet (förändrade tarmvanor, buksmärtor, tidigare GI-blödningar, viktnedgång, hereditet). Alltid svårt att akut avgöra om det handlar om en övre (vanligast) eller nedre GI-blödning.

Behandling

Påverkad patient/ stor blödning: alltid akutremittering till kirurgen efter att dropp satts, om kräkning kontrollera också andningsvägar. Ge ev syrgas.

Mindre blödning: snart återbesök. Följ Hb. F-Hb, rektoskopi och oftast koloskopi (alt CT colon). Tänk alltid på malignitet vid oklar gastrointestinal blödning. Hos äldre pat tänk alltid på att även mindre blödningar kan innebära cirkulationssvikt.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

För dig som patient
Läs mer om Melena. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!