Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Akut lymfatisk leukemi. ALL

ICD-10: C91.0

Definition

Malign progressiv blodsjukdom med oftast stort antal omogna vita blodkroppar som är lymfoblaster (B- eller T-celler). Dessa omogna celler kan ses i blod, benmärg, lymfkörtlar, mjälte och andra organ. Sjukdomen drabbar ffa barn i 3 – 7 års ålder.

Orsak

Fortfarande inte klarlagd. Förvärvade genetiska förändringar på kromosomnivå (t ex translokationer) har betydelse.

Symtom

Infektionsliknande symtom, lätt feber, svullna lymfkörtlar, trötthet, blekhet, blåmärken, slemhinneblödningar ffa i tandköttet, näsblödningar, skelett- och ledsmärtor, dyspne, palpitationer.

Status

Hudblödningar, förstorad lever och mjälte. Antalet vita blodkroppar är kraftigt ökat. Anemi. Trombocytopeni, patologisk diff med neutropeni. Benmärgsmorfologi inklusive immunfenotypning av blaster fastställer diagnosen.

Differentialdiagnos: Akut myeloisk leukemi, Akut anemi, Leukocytos, Mononukleos.

Utredning

Hb. LPK, TPK, Diff. Benmärgsundersökning. Standardiserade vårdförlopp.

Behandling

Vid misstanke om ALL remitteras patienten akut till barn- eller hematologklinik för diagnostik. Behandling sker därefter med en kombination av cytostatika – sammanlag behandlingstid över 2 år, vilket numera i de flesta fall leder till komplett remission och bot i många fall.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!