Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akut lymfatisk leukemi hos vuxna. ALL hos vuxna.

ICD-10: C91.0

Definition

Malign progressiv blodsjukdom med oftast stort antal omogna vita blodkroppar som är lymfoblaster (B- eller T-celler).  Extrameddulärt engagemang ses med lokalisation till lymfkörtlar, lever, mjälte, centrala nervsystemet, hud och testiklar. Sjukdomen drabbar ffa barn i 3–7 års ålder. Cirka 50 vuxna personer insjuknar varje år i ALL, medianåldern vid diagnos. Femårsöverlevnaden är cirka 70 procent upp till 45 år, 40 procent mellan 45 och 60 år samt 20 procent över 60 år, men stor variation beroende på riskfaktorer. Delas upp I B-ALL, T-ALL och Burkitts lymfom.

Orsak

Okänd. Förvärvade genetiska förändringar på kromosomnivå (t.ex. translokationer) har betydelse.

Symtom

Enligt www.cancercentrum.se.

Följande symtom skall föranleda misstanke om akut leukemi, om ingen annan rimlig förklaring till dem finns:

– nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla. Nattsvettningar, låggradig feber, värk och ömhet i skelettet.

– blåmärken eller blödningstendens ffa i slemhinnor, tex tandköttsblödning.

– infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än 2 veckor).

Status

Blekhet, förstorade lymfkörtlar, feber, förstorad lever/mjälte, blåmärken, fokala infektionstecken. Extramedullära tumörer förekommer (hud).

Differentialdiagnos

Aplastisk anemi, mononukleos, annan hematologisk sjukdom.

Utredning

Blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar. Om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover, kreatinin, CRP.

Välgrundad misstanke om leukemi föreligger vid ett eller flera av följande:

– omogna vita blodkroppar i perifert blod (blaster)

– anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring

– avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus.

Vidare diagnostik på hematologklinik med benmärgsprov för morfologisk och immunfenotypning samt därefter genetiska analyser. Lumbalpunktion för liquoranalys.

Alla patienter med ALL utreds enligt Standardiserat vårdförlopp.

Behandling

Vid välgrundad misstanke remiss till hematologklinik. Om alarmerande symtom eller provsvar bör telefonkontakt tas med mottagande enhet och patienten skickas in till sjukhus akut.

Sex dagar är maximal önskad ledtid från välgrundad misstanke till start av ALL-behandling enligt standardiserat vårdförlopp för ALL.

Patienter med ALL behandlas med läkemedel/cytostatika och ev stamcellstransplantation i enlighet med Nationellt Vårdprogram för ALL.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp.
www.cancercentrum.se

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/akut-lymfatiskt-leukemi-all/

Finns även som App att ladda ner: Cancervård

Nationellt vårdprogram på www.sfhem.se

Patientinformation: www.doktorn.com

Patientförening: http://www.blodcancerforbundet.se

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev