Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akut lymfatisk leukemi hos vuxna. ALL hos vuxna.

ICD-10: C91.0

Definition

Malign progressiv blodsjukdom med oftast stort antal omogna vita blodkroppar som är lymfoblaster (B- eller T-celler).  Extrameddulärt engagemang ses med lokalisation till lymfkörtlar, lever, mjälte, centrala nervsystemet, hud och testiklar. Sjukdomen drabbar ffa barn i 3–7 års ålder. Cirka 50 vuxna personer insjuknar varje år i ALL, medianåldern vid diagnos. Femårsöverlevnaden är cirka 70 procent upp till 45 år, 40 procent mellan 45 och 60 år samt 20 procent över 60 år, men stor variation beroende på riskfaktorer. Delas upp I B-ALL, T-ALL och Burkitts lymfom.

Orsak

Okänd. Förvärvade genetiska förändringar på kromosomnivå (t.ex. translokationer) har betydelse.

Symtom

Enligt www.cancercentrum.se.

Följande symtom skall föranleda misstanke om akut leukemi, om ingen annan rimlig förklaring till dem finns:

– nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla. Nattsvettningar, låggradig feber, värk och ömhet i skelettet.

– blåmärken eller blödningstendens ffa i slemhinnor, tex tandköttsblödning.

– infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än 2 veckor).

Status

Blekhet, förstorade lymfkörtlar, feber, förstorad lever/mjälte, blåmärken, fokala infektionstecken. Extramedullära tumörer förekommer (hud).

Differentialdiagnos

Aplastisk anemi, mononukleos, annan hematologisk sjukdom.

Utredning

Blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar. Om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover, kreatinin, CRP.

Välgrundad misstanke om leukemi föreligger vid ett eller flera av följande:

– omogna vita blodkroppar i perifert blod (blaster)

– anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring

– avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus.

Vidare diagnostik på hematologklinik med benmärgsprov för morfologisk och immunfenotypning samt därefter genetiska analyser. Lumbalpunktion för liquoranalys.

Alla patienter med ALL utreds enligt Standardiserat vårdförlopp.

Behandling

Vid välgrundad misstanke remiss till hematologklinik. Om alarmerande symtom eller provsvar bör telefonkontakt tas med mottagande enhet och patienten skickas in till sjukhus akut.

Sex dagar är maximal önskad ledtid från välgrundad misstanke till start av ALL-behandling enligt standardiserat vårdförlopp för ALL.

Patienter med ALL behandlas med läkemedel/cytostatika och ev stamcellstransplantation i enlighet med Nationellt Vårdprogram för ALL.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp.
www.cancercentrum.se

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/akut-lymfatiskt-leukemi-all/

Finns även som App att ladda ner: Cancervård

Nationellt vårdprogram på www.sfhem.se

Patientinformation: www.doktorn.com

Patientförening: http://www.blodcancerforbundet.se

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis