Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.

ICD-10: G44,4

Definition

Huvudvärk som utlöses/underhålls av läkemedel. Misstänks hos pat. med intag av akutläkemedel, p.g.a. huvudvärk: ≥ 15 dagar (triptan eller opioid 10 dagar/månad) i månaden under 3 månader eller längre.

Tredje vanligaste huvudvärksdiagnosen i primärvård (efter migrän och spänningshuvudvärk). Troligen ett stort mörkertal.

Orsak

Frekvent intag av läkemedel mot huvudvärk enligt ovan. Patofysiologi okänd men en sänkning av smärttrösklarna föreligger via centralnervösa mekanismer. Vanligaste substanserna är ASA (ev. med koffein t.ex. Treo/Treo Comp), NSAID, paracetamol (ev. med kodein), benzodiazepiner, triptaner. Triptaner och opioider förefaller vara de substanser som lättast framkallar åkomman, men ofta är flera läkemedel involverade. Av okänd anledning framkallas inte kronisk huvudvärk av analgetika (även ASA och NSAID) som tas mot annan sjukdom som t.ex. reumatoid artrit.

Differentialdiagnoser

Kronisk spänningshuvudvärk. Kronisk migrän. Kronisk daglig huvudvärk.

Symtom

Ofta diffus bild så länge läkemedelsintaget fortsätter. Vanligt med daglig huvudvärk som finns redan vid uppvaknandet. Ofta en blandning av symtom som vid migrän och spänningshuvudvärk. Vid minskning av analgetikan uppträder ofta ökad huvudvärk, trötthet, takykardi, illamående-kräkningar, yrsel, oro, depressivitet, koncentrationsproblem. Såväl fysiskt som psykiskt beroende.

Behandling

Hos starkt motiverad patient kan medicinerna sättas ut abrupt, annars används individuellt anpassade nedtrappningsschema. Huvudvärksdagbok rekommenderas. Ev. låg dos amitriptylin under avgiftningen. Börja med 5–10 mg och titrera upp 10 mg/vecka till cirka 50 mg eller till lätt muntorrhet. Sänk därefter med 10 mg. Vid utsättning så småningom sker detta likaså långsamt. Alternativ är antiepileptika i form av topiramat.

Samtidigt med dessa åtgärder kontakt med fysioterapeut med fokus på kroppskännedom, avslappning och ökat motionerande. Uppmärksamhet på ev. sömnrubbningar och på patientens livssituation i stort som oftast behöver ändras. Tät kontakt med mottagningen under avgiftningsfasen.

Efter en washout period på ett antal veckor till månader minskar/försvinner den läkemedelsutlösta huvudvärken. Först då kan man ta ställning till om annan huvudvärksdiagnos föreligger. Inte ovanligt med en migränsjukdom som ursprungsdiagnos.

Aktuella Mediciner

Amitriptylin: T Saroten.

Naproxen: T Naproxen.( OBS: Naproxen är en NSAID. Det skall inte ges mot överanvändningshuvudvärk om inte det är pga triptaner överanvändning.) 

Topiramat: T Topiramat

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis