Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.

ICD-10: G44,4

Definition

Huvudvärk som utlöses/underhålls av läkemedel. Misstänks hos pat med intag av akutläkemedel pga huvudvärk av substanser beskrivna nedan ≥ 15 dagar, (ergotamin, triptan eller opioid 10 dagar/månad), i månaden under 3 månader eller längre.

Tredje vanligaste huvudvärksdiagnosen i primärvård (efter migrän och spänningshuvudvärk). Dock sannolikt stort mörkertal.

Orsak

Frekvent intag av läkemedel mot huvudvärk enl ovan. Patofysiologi okänd men en sänkning av smärttrösklarna föreligger via centralnervösa mekanismer. Vanligaste substanserna är ASA (ev med koffein ex v Treo/Treo Comp), NSAID, paracetamol (ev med kodein), benzodiazepiner, triptaner och ergotamin. Triptaner förefaller vara den substans som lättast framkallar åkomman, men ofta är flera läkemedel involverade. Av okänd anledning framkallas inte kronisk huvudvärk av analgetika (även ASA och NSAID) som tas mot annan sjukdom som t ex reumatoid artrit.

Differentialdiagnos: Kronisk spänningshuvudvärk. Kronisk migrän. Kronisk daglig huvudvärk.

Symtom

Ofta diffus bild så länge läkemedelsintaget fortsätter. Vanligt med daglig huvudvärk som finns redan vid uppvaknandet. Ofta en blandning av symtom som vid migrän och spänningshuvudvärk. Vid minskning av analgetikan uppträder ofta ökad huvudvärk, trötthet, takykardi, illamående-kräkningar, yrsel, oro, depressivitet, koncentrationsproblem. Såväl fysiskt- som psykiskt beroende. Klar underdiagnostik.

Behandling

Hos starkt motiverad patient kan medicinerna sättas ut abrupt, annars används individuellt anpassade nedtrappningsschema. Huvudvärksdagbok rekommenderas. Ev låg dos amitriptylin under avgiftningen. Börja med 5-10 mg och titrera upp 10 mg/vecka till cirka 50 mg eller till lätt muntorrhet. Sänk därefter med 10 mg. Vid utsättning så småningom sker detta likaså långsamt. Alternativ är antiepileptika i form av topiramat eller NSAID som naproxen under en övergångsfas (förutsatt att en annan substans har orsakat besvären).

Samtidigt med dessa åtgärder kontakt med sjukgymnast med fokus på kroppskännedom, avslappning och ökat motionerande. Uppmärksamhet på ev sömnrubbningar. Fokus även på patientens livssituation i stort som oftast behöver ändras. Tät kontakt med mottagningen under avgiftningsfasen.

Efter en washout period på ett antal veckor till månader minskar/ försvinner den läkemedelsutlösta huvudvärken. Först då kan man ta ställning till om annan huvudvärksdiagnos föreligger. Inte ovanligt med en migränsjukdom som ursprungsdiagnos.

Aktuella mediciner

Amitriptylin: T Saroten.

Naproxen: T Naproxen.

Topiramat: T Topiramat

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!