Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Neurologi / Huvudvärk: Läkemedelsutlöst huvudvärk
Annons:

Huvudvärk: Läkemedelsutlöst huvudvärk


Definition

Huvudvärk som utlöses/underhålls av läkemedel. Misstänks hos pat. med intag av akutläkemedel, p.g.a. huvudvärk: ≥ 15 dagar (triptan eller opioid 10 dagar/månad) i månaden under 3 månader eller längre.

Tredje vanligaste huvudvärksdiagnosen i primärvård (efter migrän och spänningshuvudvärk). Troligen ett stort mörkertal.

Orsak

Frekvent intag av läkemedel mot huvudvärk enligt ovan. Patofysiologi okänd men en sänkning av smärttrösklarna föreligger via centralnervösa mekanismer. Vanligaste substanserna är ASA (ev. med koffein t.ex. Treo/Treo Comp), NSAID, paracetamol (ev. med kodein), benzodiazepiner, triptaner. Triptaner och opioider förefaller vara de substanser som lättast framkallar åkomman, men ofta är flera läkemedel involverade. Av okänd anledning framkallas inte kronisk huvudvärk av analgetika (även ASA och NSAID) som tas mot annan sjukdom som t.ex. reumatoid artrit.

Differentialdiagnoser

Kronisk spänningshuvudvärk. Kronisk migrän. Kronisk daglig huvudvärk.

Symtom

Ofta diffus bild så länge läkemedelsintaget fortsätter. Vanligt med daglig huvudvärk som finns redan vid uppvaknandet. Ofta en blandning av symtom som vid migrän och spänningshuvudvärk. Vid minskning av analgetikan uppträder ofta ökad huvudvärk, trötthet, takykardi, illamående-kräkningar, yrsel, oro, depressivitet, koncentrationsproblem. Såväl fysiskt som psykiskt beroende.

Behandling

Hos starkt motiverad patient kan medicinerna sättas ut abrupt, annars används individuellt anpassade nedtrappningsschema. Huvudvärksdagbok rekommenderas. Ev. låg dos amitriptylin under avgiftningen. Börja med 5–10 mg och titrera upp 10 mg/vecka till cirka 50 mg eller till lätt muntorrhet. Sänk därefter med 10 mg. Vid utsättning så småningom sker detta likaså långsamt. Alternativ är antiepileptika i form av topiramat.

Samtidigt med dessa åtgärder kontakt med fysioterapeut med fokus på kroppskännedom, avslappning och ökat motionerande. Uppmärksamhet på ev. sömnrubbningar och på patientens livssituation i stort som oftast behöver ändras. Tät kontakt med mottagningen under avgiftningsfasen.

Efter en washout period på ett antal veckor till månader minskar/försvinner den läkemedelsutlösta huvudvärken. Först då kan man ta ställning till om annan huvudvärksdiagnos föreligger. Inte ovanligt med en migränsjukdom som ursprungsdiagnos.

Aktuella Mediciner

Amitriptylin: T Saroten.

Naproxen: T Naproxen.( OBS: Naproxen är en NSAID. Det skall inte ges mot överanvändningshuvudvärk om inte det är pga triptaner överanvändning.) 

Topiramat: T Topiramat

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: